Nghiên cứu sinh Phùng Thị Cẩm Châu bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp ĐHQGHN
Cập nhật lúc 14:57, 12/06/2018 (GMT+7)

Ngày 11/6/2018, nghiên cứu sinh (NCS) Phùng Thị Cẩm Châu đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN), chuyên ngành Luật Kinh Tế với đề tài “Hoàn thiện Pháp luật bảo hiểm y tế Việt Nam”.

 

Nghiên cứu pháp luật bảo hiểm y tế (BHYT) là vấn đề đã được nhiều nhà nghiên cứu trước đây hướng đến. Tuy nhiên, trong giai đoạn hiện nay, cập nhật tới Luật BHYT năm 2008 được sửa đổi bổ sung theo Luật sửa đổi, bổ sung Luật BHYT năm 2014, các công trình nghiên cứu đã công bố hầu như chỉ tiếp cận theo một vài khía cạnh nhỏ, chưa có công trình nghiên cứu tổng thể hoàn thiện pháp luật BHYT Việt Nam trên cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn của Luật BHYT năm 2008 đã được sửa đổi, bổ sung cùng các văn bản quy phạm pháp luật liên quan. Bởi những lý do trên, NCS. Phùng Thị Cẩm Châu đã quyết định lựa chọn đề tài: “Hoàn thiện pháp luật BHYT Việt Nam” cho luận án tiến sỹ luật học của mình.

 

Luận án của NCS. Phùng Thị Cẩm Châu có kết cấu gồm bốn chương: Chương 1 nêu tổng quan tình hình nghiên cứu về BHYT và pháp luật BHYT Việt Nam; Chương 2: Những vấn đề lý luận về BHYT và pháp luật BHYT; Chương 3: Thực trạng pháp luật BHYT Việt Nam; Chương 4: Những kiến nghị hoàn thiện pháp luật BHYT Việt Nam.

Nhận xét về luận án, Hội đồng cho rằng đây là công trình nghiên cứu toàn diện, có hệ thống góp phần củng cố, hoàn thiện cơ sở lý luận về BHYT và pháp luật BHYT, đóng góp kiến nghị hoàn thiện hệ thống pháp luật BHYT trên cơ sở khoa học. Đồng thời, ở mức độ nhất định, luận án cung cấp những kiến thức hữu ích cho những người làm công tác thực tiễn trong lĩnh vực BHYT để áp dụng pháp luật BHYT một cách hiệu quả.

 

 

 

 

Quyết nghị, Hội đồng đã thống nhất thông qua luận án với 6/6 phiếu tán thành, trong đó có 3 phiếu xuất sắc, NCS. Phùng Thị Cẩm Châu xứng đáng nhận học vị tiến sĩ.

 
Xuân Giang
Bài viết khác:
 
 
Bản quyền © bởi Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội
Địa chỉ: Nhà E1, 144 đường Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
Tel: (04) 3754 7787 - Fax: (04) 3754 7081