NCS. Đào Thị Thu Hường bảo vệ luận án tiến sĩ cấp ĐHQGHN
Cập nhật lúc 10:44, 29/06/2018 (GMT+7)

Ngày 28/6/2018, nghiên cứu sinh (NCS) Đào Thị Thu Hường đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN), chuyên ngành Luật Quốc tế với đề tài “Áp dụng các nguyên tắc cơ bản của Pháp luật quốc tế trong việc giải quyết tranh chấp tại Biển Đông”.

 

Đây là công trình nghiên cứu chuyên sâu đầu tiên về vấn đề áp dụng các nguyên tắc cơ bản của pháp luật quốc tế trong việc giải quyết tranh chấp trên Biển Đông. Việc nghiên cứu vấn đề tranh chấp Biển Đông, tìm kiếm phương thức hữu hiệu giải quyết tranh những chấp này theo quy định của luật quốc tế mà kim chỉ nam là các nguyên tắc cơ bản của pháp luật quốc tế nhằm duy trì hoà bình, ổn định khu vực, bảo vệ chủ quyền biển đảo của Việt Nam luôn là yêu cầu cấp thiết, có tính lý luận và thực tiễn sâu sắc. Do vậy, NCS. Đào Thị Thu Hường đã chọn “Áp dụng các nguyên tắc cơ bản của pháp luật quốc tế trong việc giải quyết tranh chấp tại Biển Đông” làm đề tài luận án tiến sỹ luật học.

 

Luận án của NCS. Đào Thị Thu Hường có kết cấu gồm bốn chương: Chương 1. Tổng quan các công trình nghiên cứu liên quan đến đề tài luận án; Chương 2. Những vấn đề lý luận về việc áp dụng các nguyên tắc cơ bản của pháp luật quốc tế trong giải quyết tranh chấp quốc tế về biển, đảo; Chương 3. Thực tiễn áp dụng các nguyên tắc cơ bản của pháp luật quốc tế trong việc giải quyết tranh chấp quốc tế về biển, đảo; Chương 4. Đề xuất phương hướng áp dụng các nguyên tắc cơ bản của pháp luật quốc tế vào việc giải quyết các tranh chấp tại Biển Đông

Nhận xét về luận án, Hội đồng cho rằng đây là công trình nghiên cứu một cách hệ thống, toàn diện và chuyên sâu những vấn đề lý luận về việc áp dụng các nguyên tắc cơ bản của pháp luật quốc tế vào việc giải quyết các tranh chấp quốc tế về biển, đảo góp phần làm sáng tỏ, phong phú thêm cơ sở khoa học của việc áp dụng các nguyên tắc cơ bản của pháp luật quốc tế vào giải quyết tranh chấp quốc tế nói chung và giải quyết tranh chấp quốc tế về biển, đảo nói riêng; kiến nghị và đề xuất cho Nhà nước các giải pháp cho quá trình giải quyết các tranh chấp có liên quan trực tiếp tới Việt Nam tại khu vực Biển Đông cũng như trong việc tổ chức thực hiện các giải pháp đó trên thực tế.

 

 

 

Quyết nghị, Hội đồng đã thống nhất thông qua luận án với 6/6 phiếu tán thành, trong đó có 4 phiếu xuất sắc, NCS. Đào Thị Thu Hường xứng đáng nhận học vị tiến sĩ.

 

Xuân Giang
Bài viết khác:
 
 
Bản quyền © bởi Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội
Địa chỉ: Nhà E1, 144 đường Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
Tel: (04) 3754 7787 - Fax: (04) 3754 7081