NCS. Nguyễn Ngọc Cường bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp ĐHQGHN
Cập nhật lúc 15:54, 28/08/2018 (GMT+7)

Ngày 28/8/2018, nghiên cứu sinh (NCS) Nguyễn Ngọc Cường đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) chuyên ngành Luật Kinh tế với đề tài : “Pháp luật về quản trị ngân hàng thương mại tại Việt Nam”.

 

Hệ thống các ngân hàng thương mại là trung tâm và là trụ cột của nền kinh tế quốc gia, thúc đẩy sự phát triển của tất cả các chủ thể khác trong nền kinh tế qua đó thúc đẩy sự phát triển của cả nền kinh tế. Mọi nền kinh tế muốn đạt được sự tăng trưởng bền vững đều phải dựa vào sự ổn định của toàn bộ hệ thống ngân hàng thương mại. Do đặc thù của ngành ngân hàng, sự ổn định của cả hệ thống ngân hàng phụ thuộc sâu sắc vào sự ổn định của từng ngân hàng thương mại đơn lẻ. Sự ổn định của mỗi ngân hàng thương mại đạt được khi ngân hàng đó được quản trị hiệu quả. Do vậy, quản trị ngân hàng thương mại đóng vai trò quan trọng đối với mọi nền kinh tế trong công cuộc tăng trưởng bền vững.

 

Báo cáo tại Hội đồng, NCS. Nguyễn Ngọc Cường đã trình bày những kết quả mà luận án đạt được: Thứ nhất, luận án đã hệ thống hoá các kết quả nghiên cứu lý luận về quản trị ngân hàng thương mại và pháp luật về quản trị ngân hàng thương mại, trong đó nêu ra những vấn đề có liên quan đến hướng nghiên cứu của đề tài luận án mà các nhà khoa học đi trước đã giải quyết và chỉ ra những vấn đề chưa được giải quyết; thứ hai, luận án đã làm rõ thêm những vấn đề lý luận về quản trị ngân hàng thương mại và pháp luật về quản trị ngân hàng thương mại như: khái niệm, đặc điểm; vai trò của quản trị ngân hàng thương mại; các đặc trưng của quản trị ngân hàng thương mại so với quản trị công ty; các mô hình quản trị ngân hàng thương mại; khái niệm và nguyên tắc của pháp luật về quản trị ngân hàng thương mại; nội dung pháp luật về quản trị ngân hàng thương mại; những yếu tố chi phối đến pháp luật về quản trị ngân hàng thương mại; thứ ba, luận án đã phân tích thực trạng pháp luật về quản trị ngân hàng thương mại ở Việt Nam dưới cả hai phương diện: thực trạng quy định pháp luật và thực tiễn áp dụng pháp luật; thứ tư, luận án đưa ra những định hướng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện pháp luật Việt Nam về quản trị ngân hàng thương mại trong thời gian tới.

Luận án của NCS. Nguyễn Ngọc Cường là công trình nghiên cứu chuyên sâu góp phần xây dựng hệ thống lý luận về quản trị ngân hàng thương mại và pháp luật về quản trị ngân hàng thương mại cũng như đánh giá tương đối toàn diện thực trạng pháp luật về quản trị ngân hàng thương mại ở Việt Nam hiện nay.

Quyết nghị của Hội đồng với 6/6 phiếu tán thành trong đó có 02 phiếu đánh giá xuất sắc, NCS. Nguyễn Ngọc Cường xứng đáng nhận được học vị tiến sĩ.

Một số hình ảnh của lễ bảo vệ: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Minh Giang
Bài viết khác:
 
 
Bản quyền © bởi Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội
Địa chỉ: Nhà E1, 144 đường Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
Tel: (04) 3754 7787 - Fax: (04) 3754 7081