NCS. Bùi Hùy Tùng bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp ĐHQGHN
Cập nhật lúc 9:02, 05/10/2018 (GMT+7)

Ngày 04/10/2018, Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) đã tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp ĐHQGHN cho nghiên cứu sinh (NCS) Bùi Huy Tùng, chuyên ngành Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật với đề tài: “Kiểm soát đối với quyền lực hành pháp ở Việt Nam hiện nay”.

 
 
 

Với đề tài “Kiểm soát đối với quyền lực hành pháp ở Việt Nam hiện nay”, luận án của NCS. Bùi Huy Tùng được kết cấu gồm 4 chương: Chương 1 là tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài và những vấn đề đặt ra cần tiếp tục nghiên cứu; chương 2 cơ sở lý luận về quyền lực hành pháp (QLHP)  và kiểm soát quyền lực hành pháp ở Việt Nam; chương 3 tình hình kiểm soát quyền lực hành pháp ở Việt Nam; chương 4 quan điểm, giải pháp bảo đảm kiểm soát quyền lực hành pháp ở Việt Nam hiện nay.

 
 
 
 

Nhận xét về luận án, Hội đồng cho rằng: Luận án đã khái quát các công trình nghiên cứu trong và ngoài nước có liên quan đến đề tài luận án. Đánh giá được những kết quả nghiên cứu của các công trình đó, chỉ ra những vấn đề tác giả luận án kế thừa phát triển, những vấn đề luận án cần giải quyết; phân tích, làm rõ những vấn đề lý luận về quyền hành pháp, quyền lực hành pháp, phân biệt giữa “quyền hành pháp” và “quyền lực hành pháp”, luận giải về sự cần thiết kiểm soát quyền lực hành pháp, đưa ra quan điểm của tác giả về “kiểm soát đối với quyền lực hành pháp”, đồng thời chỉ ra đặc điểm, nội dung, vai trò của kiểm soát đối với quyền lực hành pháp, phương thức kiểm soát quyền lực hành pháp; đã khảo sát và rút ra được những bài học kinh nghiệm, có giá trị tham khảo cho Việt Nam. Luận án đã tiếp cận làm rõ 3 vấn đề một cách toàn diện, hệ thống và lô gic về kiểm soát QLHP ở Việt Nam từ quá trình phát triển về tư duy, nhận thức của Đảng và Nhà nước đến thực trạng pháp luật và  thực tiễn thực hiện. Từ lý thuyết về nội dung, phương thực kiểm soát QLHP, luận án đã phản ánh, phân tích, đánh giá sát hợp thực trạng kiểm soát QLHP ở nước ta trong những năm qua, từ đó, chỉ ra những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế của hoạt động này, làm rõ nguyên nhân của thực trạng kiểm soát QLHP ở Việt Nam hiện nay. Luận án đưa ra các quan điểm và giải pháp khá toàn diện, khoa học, khả thi nhằm hoàn thiện kiểm soát QLHP ở Việt Nam hiện nay.

Quyết nghị tại Hội đồng với 6/6 phiếu thông qua, NCS. Bùi Huy Tùng xứng đáng nhận học vị tiến sĩ.

 

Minh Giang
Bài viết khác:
 
 
Bản quyền © bởi Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội
Địa chỉ: Nhà E1, 144 đường Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
Tel: (04) 3754 7787 - Fax: (04) 3754 7081