Khoa Luật tổ chức Hội nghị “Đổi mới hoạt động giảng dạy tại Khoa Luật, ĐHQGHN giai đoạn 2019 – 2025”
Cập nhật lúc 0:00, 27/07/2019 (GMT+7)

Trong bối cảnh thời đại mới với nhiều chuyển biến mạnh mẽ, sự phát triển về công nghệ 4.0, hội nhập quốc tế, toàn cầu hóa, giáo dục đại học nước ta đang đứng trước những thời cơ và thách thức lớn, đòi hỏi phải thay đổi để thích ứng và phát triển. Triển khai Kế hoạch số 278/HD-ĐHQGHN của Giám đốc ĐHQGHN ngày 25/1/2019 về việc thực hiện đổi mới hoạt động giảng dạy ở Đại học Quốc gia Hà nội giai đoạn 2019 - 2025, Khoa Luật xác định đổi mới hoạt động giảng dạy là một trong những nhiệm vụ theo chốt trong suốt giai đoạn từ nay đến năm 2025. Trên cơ sở đó, Khoa đã xây dựng Dự thảo Đề án và tổ chức Hội nghị “Đổi mới hoạt động giảng dạy tại Khoa Luật, ĐHQGHN giai đoạn 2019 – 2025”. Hội nghị diễn ra trong ngày 26/7/2019.

 

Toàn cảnh Hội nghị

Tới dự và chủ trì Hội nghị, về phía Khoa Luật có PGS.TS. Nguyễn Thị Quế Anh – Chủ nhiệm Khoa, PGS.TS. Trịnh Tiến Việt – Phó Chủ nhiệm Khoa, TS. Nguyễn Trọng Điệp – Phó Chủ nhiệm Khoa. Hội nghị có sự tham gia của toàn thể giảng viên, cán bộ, nhân viên của Khoa.

 

Chủ tọa Hội nghị

Phát biểu khai mạc và dẫn đề Hội nghị, PGS.TS. Nguyễn Thị Quế Anh nhấn mạnh đổi mới hoạt động giảng dạy là một nhiệm vụ quan trọng trong bối cảnh của Khoa Luật trong giai đoạn 2019 – 2025. Trên cơ sở Hướng dẫn và Kế hoạch của ĐHQGHN, Khoa đã xây dựng Dự thảo Đề án “Đổi mới hoạt động giảng dạy tại Khoa Luật, ĐHQGHN giai đoạn 2019 – 2025” để đưa ra lấy ý kiến, góp ý hoàn thiện trước khi trình Lãnh đạo ĐHQGHN xem xét, phê duyệt.

Đổi mới hoạt động giảng dạy là một nhu cầu cấp thiết của tất cả các cấp học, bậc học và là một trong các giải pháp nhằm thực hiện mục tiêu nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội. Vì vậy, muốn đổi mới hoạt động giảng dạy thành công thì trước hết phải khẳng định đây không phải là chỉ đạo từ trên xuống mà cần phải là nhiệm vụ, nhu cầu tự thân của mỗi đơn vị, mỗi cán bộ, giảng viên ở Khoa Luật bởi xã hội đã biến chuyển và đào tạo luật, giảng dạy luật không thể dừng lại. Hơn thế, mỗi đơn vị, mỗi cán bộ, giảng viên ở Khoa Luật còn cần phải có trách nhiệm tiên phong trong đổi mới hoạt động giảng dạy để thực hiện Chiến lược phát triển Khoa đã được phê duyệt.

Theo Chủ nhiệm Khoa, Đề án đổi mới hoạt động giảng dạy lần này có ý nghĩa vô cùng lớn bởi nội dung, triết lý, yêu cầu của nó thể hiện sự chuyển dịch, thay đổi rất mạnh mẽ. Để triển khai hiệu quả, cần có sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động của từng đơn vị và mỗi cán bộ, giảng viên ở bất kỳ vị trí công tác nào. Đây là lý do mà Khoa Luật triệu tập tất cả cán bộ, giảng viên nhân viên của Khoa tới dự Hội nghị này. Bên cạnh đó, Chủ nhiệm Khoa cũng đề nghị các thầy, cô và cán bộ, chuyên viên nghiên cứu kỹ Đề án và thẳng thắn, cởi mở và với tinh thần trách nhiệm cao tham gia đóng góp ý kiến để Khoa hoàn thiện Đề án quan trọng này.

 

PGS.TS. Nguyễn Thị Quế Anh – Chủ nhiệm Khoa phát biểu khai mạc  Hội nghị

Thay mặt Ban Chủ nhiệm Khoa, PGS.TS. Trịnh Tiến Việt đã trình bày Dự thảo Đề án “Đổi mới hoạt động giảng dạy tại Khoa Luật, ĐHQGHN giai đoạn 2019 - 2025”. Trong đó, PGS nhấn mạnh mục tiêu của đề án là củng cố chất lượng hoạt động đào tạo của Khoa ở tất cả các trình độ đào tạo nhằm cung cấp cho xã hội các chuyên gia pháp luật có kiến thức nền tảng vững chắc, tư duy pháp lý hệ thống, các kỹ năng nghề nghiệp chuyên sâu. Để thực hiện được Đề án này đòi hỏi toàn bộ giảng viên, cán bộ, nhân viên của Khoa cùng vận động, cùng thay đổi, cùng nâng cao chất lượng giảng dạy, phục vụ lấy người học làm trung tâm. Một số giải pháp thực hiện Đề án cũng được PGS đưa ra theo 03 nhóm chính: Đổi mới phương pháp dạy học, phương pháp học tập, phương pháp kiểm tra đánh giá; Đổi mới học liệu, giáo trình, công tác tổ chức cán bộ, cơ sở vật chất, truyền thông và hợp tác phát triển; Lộ trình thực hiện Đề án.

 

PGS.TS. Trịnh Tiến Việt – Phó Chủ nhiệm Khoa trình bày Đề án

Hội nghị cũng nhận được nhiều ý kiến đóng góp của các giảng viên, cán bộ và nhân viên trong Khoa. PGS.TS. Nguyễn Ngọc Chí cho rằng Đề án đã thể hiện rất tốt, tuy nhiên cần có những điểm nhấn, không dàn trải. Đổi mới phải mang tính toàn diện, nhưng có trọng tâm. Việc tổ chức giảng dạy cần hướng tới đổi mới chương trình đào tạo. Trong đó, về cơ cấu chương trình, căn cứ vào yêu cầu thời đại cần giảm bớt tối đa các môn học bắt buộc, tăng cường các môn học tự chọn, để làm sao khi người học ra trường, mỗi người sẽ có một chương trình học riêng mang dấu ấn cá nhân riêng.

 

PGS.TS. Nguyễn Ngọc Chí đóng góp ý kiến tại Hội nghị

Theo PGS.TS. Ngô Huy Cương việc đổi mới hoạt động giảng dạy trước tiên phải xuất phát từ người giảng viên. Giảng viên vẫn phải là đối tượng cần được đào tạo thường xuyên thông qua các hoạt động thiết thực như nghiên cứu khoa học, thao giảng, dự giờ... Về chương trình đào tạo, khoa học pháp lý có 3 mảng (cơ bản, chuyên ngành, bổ trợ) mà trước kia chúng ta tích hợp rất nhiều khoa học pháp lý bổ trợ. PGS cũng đề xuất Hội đồng khoa học xem xét chương trình đào tạo phải tập trung vào nền tảng môn học để người học phát triển tư duy pháp lý.

 

PGS.TS Ngô Huy Cương đóng góp ý kiến tại Hội nghị

 

Theo GS.TS. Nguyễn Đăng Dung thì đổi mới hoạt động giảng dạy vẫn cần tập trung trước hết vào người giảng viên. Trước hết giảng viên cần yêu nghề, làm tốt chức nghiệp của mình. Thứ hai, GS nhận thấy cần tập trung vào hoạt động Seminar, đây là hình thức đòi hỏi người học phải tìm hiểu, phải vận dụng tri thức và phát biểu ý kiến cá nhân.

GS.TS. Nguyễn Đăng Dung đóp góp ý kiến tại Hội nghị

Đóng góp ý kiến tại Hội nghị, PGS.TS. Trịnh Quốc Toản nhấn mạnh việc đổi mới hoạt động đào tạo, giảng dạy đã được thực hiện từ lâu, muốn đổi mới thì phải đổi mới toàn diện với các trục quan trọng: đào tạo; học liệu; con người; cơ sở vật chất; quản trị đại học. Do vậy, Đề án cần trọng tâm, cụ thể chứ nếu tràn lan sẽ không thực hiện được. Cụ thể, về Chương trình đào tạo cần đổi mới theo hướng tích hợp liên ngành, liên lĩnh vực, có những vấn đề bắt buộc, nhưng cũng có những vấn đề có thể mở theo hướng tự chọn; Về học liệu: Học liệu có thể là giáo trình in, giáo trình điện tử nhưng cần có tư duy mở rộng hơn, có thể linh hoạt tham khảo giáo trình có chất lượng của các đơn vị đào tạo khác; Giáo viên cũng cần luôn luôn đổi mới, phải làm sao để truyền tải kiến thức theo phương pháp mới đến người học.

  

PGS.TS. Trịnh Quốc Toản đóng góp ý kiến 

Với mục tiêu lấy người học là trung tâm trong việc đổi mới hoạt động giảng dạy, GS.TS. Phạm Hồng Thái cho rằng giảng dạy phải làm sao phát huy cho người học có khả năng sáng tạo, kỹ năng, thái độ tôn trọng tri thức và vận dụng tri thức. Ngoài giáo trình, từng môn học có thể viết tài liệu theo dạng thực tiễn/thực hành môn học. Đối với sinh viên hiện nay, phải phát huy cả kỹ năng viết và kỹ năng nói. TS. Đỗ Giang Nam cũng gợi ý phải tái định nghĩa lại hình mẫu luật gia mà Khoa Luật mong muốn đào tạo. Hình mẫu đó phải có kỹ năng viết, kỹ năng nghiên cứu án lệ, kỹ năng nghiên cứu học liệu. Con đường tất yếu là phải cải cách chương trình đào tạo theo hướng gồm những kiến thức mà luật gia phải đáp ứng được. TS đề xuất 2 chương trình rất hữu ích cần phát huy, đó là CLE và Moot court. Đây là 2 chương trình phi chính quy nhưng 2 chương trình này rất hữu ích cho người học luật. Ngoài ra, PGS.TS. Nguyễn Tiến Vinh cũng cho rằng mỗi người học có khả năng, tiềm lực, định hướng nghề nghiệp riêng. Trong số những khâu cải cách đột phá, chúng ta cần lựa chọn trọng tâm: Về giảng viên, cần đánh giá, kiểm định được người dạy (qua sát hạch, tập huấn...). Bên cạnh việc đánh giá của sinh viên đối với hoạt động giảng dạy của giảng viên, các giảng viên có thể giúp đỡ nhau, đánh giá, góp ý chéo lẫn nhau; Về công tác giáo trình, phải đặt ra câu hỏi định hướng giáo trình của Khoa Luật hiện nay là gì? Phải thống nhất được ngân hàng đề và cách thức đánh giá người học; Về tổ chức giảng dạy, cần đưa án lệ vào giảng dạy đồng thời gắn được yếu tố thực tiễn vào hoạt động giảng dạy (nói chuyện chuyên đề của các cơ sở thực tiễn...); Về cơ sở dữ liệu học liệu cần đầu tư một cách nghiêm túc, phải có đủ các tạp chí chuyên ngành luật để yêu cầu sinh viên đọc dưới dạng bản in hoặc bản điện tử.

 
 
 
GS.TS. Phạm Hồng Thái đóng góp ý kiến tại Hội nghị 

 

PGS.TS. Nguyễn Tiến Vinh đóng góp ý kiến tại Hội nghị

  
 

 

TS. Đỗ Giang Nam đóng góp ý kiến tại Hội nghị

Ngoài ra, tại Hội nghị đã có rất nhiều ý kiến góp ý, chia sẻ về đổi mới phương pháp giảng dạy, ứng dựng công nghệ, những yêu cầu về giảng viên, cơ sở vật chất, hệ thống giáo trình, học liệu điện tử, đổi mới NCKH phục vụ người học, giảng dạy định hướng đổi mới sáng tạo…

  

PGS.TS. Lê Thị Hoài Thu đóng góp ý kiến tại Hội nghị

 

PGS.TS. Nguyễn Minh Tuấn đóng góp ý kiến 
Ban Chủ tọa làm việc

Tổng kết Hội nghị, PGS.TS. Nguyễn Thị Quế Anh nhận thấy hoạt động giảng dạy tại Khoa Luật cần tiến hành đổi mới trong điều kiện thực tế hiện nay. Đến thời điểm này, Hội nghị đã có rất nhiều ý kiến và PGS cảm nhận được sự quyết tâm của các thầy giáo, cô giáo. PGS hi vọng sau Hội nghị, Đề án sẽ nhanh chóng được chỉnh sửa và sớm được trình cấp có thẩm quyền thông qua để triển khai. PGS cám ơn các thầy giáo, cô giáo đã tâm huyết, đóng góp, chia sẻ tại Hội nghị và điều này sẽ tiếp thêm động lực cho Khoa và Ban Lãnh đạo Khoa thực hiện nhiệm vụ cao cả này, nhưng đồng thời PGS cũng nhắc lại đổi mới hoạt động giảng dạy muốn thành công trước hết cần phải được nhận thức đúng, đủ, toàn diện và phải xuất phát từ nhu cầu tự thân của mỗi cá nhân, đơn vị và Đề án này sẽ là công cụ hỗ trợ, thúc đẩy các nhu cầu ấy.

PGS.TS. Nguyễn Thị Quế Anh tổng kết Hội nghị 

 

Chụp ảnh lưu niệm sau Hội nghị

 

Minh Giang - Ảnh: Xuân Giang
Bài viết khác:
 
 
Bản quyền © bởi Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội
Địa chỉ: Nhà E1, 144 đường Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
Tel: (04) 3754 7787 - Fax: (04) 3754 7081