CHƯƠNG TRÌNH TỔNG THỂ DIỄN ĐÀN LUẬT HỌC MÙA THU LẦN THỨ HAI, 2022
Cập nhật lúc 11:00, 13/10/2022 (GMT+7)

CHƯƠNG TRÌNH TỔNG THỂ

DIỄN ĐÀN LUẬT HỌC MÙA THU LẦN THỨ HAI, 2022

 “PHÁP LUẬT VIỆT NAM: HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN”

(27-28-29/10/2022)

(Sự kiện Chào mừng thành lập Trường Đại học Luật, ĐHQGHN)

HỘI THẢO DÀNH CHO NHÀ KHOA HỌC TRẺ

“Tiến trình hội nhập pháp luật của Việt Nam từ sau đổi mới đến nay”

Từ 8h15-11h30,  27.10.2022; Phòng 703, nhà E1, 144 Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội hoặc trực tuyến qua Zoom

(ID: 688 799 6666 | Pass: 271022)

(diễn ra trước ngày Khai mạc Diễn đàn 1 ngày)

NGÀY 28.10.2022

BUỔI SÁNG

Thời gian

Nội dung hoạt động

Đơn vị phụ trách

Địa điểm

7h45-8h15

Đăng ký, đón tiếp đại biểu (cả trực tuyến và trực tiếp)

Phòng QLKH&HTPT

 

 

 

 

 

P. 703 (Nhà E1, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội)

hoặc trực tiếp qua Zoom (ID: 992 2287 8768 | Pass: 19762022)

8h15-8h20

Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

Phòng QLKH&HTPT

8h20-8h35

Phát biểu khai mạc Diễn đàn

Hiệu trưởng Trường Đại học Luật, ĐHQGHN

8h35-8h45

Ra mắt Ban Liên lạc lâm thời CLB cựu sinh Trường Đại học Luật, ĐHQGHN

 

 

 

 

8h45-10h20

Hội thảo khai mạc – Phiên toàn thể

Xây dựng, hoàn thiện NNPQ XHCN và những vấn đề đặt ra với cải cách pháp luật Việt Nam

Phòng QLKH&HTPT và Bộ môn LHP-LHC

10h20-10h30

 

Giải lao

 

10h30-13h15

Hội thảo Quốc tế  (Ngày thứ Nhất) “Legal Cooperation, Harmonization and Unification: An ASEAN Perspective” (Hợp tác, hài hoà và nhất thể hoá pháp luật – Viễn cảnh ASEAN)

Bộ môn LLSNNPL; Bộ môn LHP-LHC; Trung tâm Luật so sánh

P703 - E1, 144 Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội

hoặc trực tuyến qua Zoom

ID: 961 0137 9967 | Pass: 19762022

 

Nghỉ trưa

BUỔI CHIỀU

Thời gian

Nội dung hoạt động

Đơn vị phụ trách

Địa điểm

13h30-14h00

Đón tiếp đại biểu, khách mời

Phòng QLKH&HTPT;

Bộ môn LHP-LHC

 

14h00-17h00

Hội thảo chuyên đề

Nguyên tắc bình đẳng trước pháp luật trong Nhà nước pháp quyền: Những vấn đề lý luận, thực tiễn

Bộ môn LHP-LHC

P. 703 - El, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội hoặc trực tuyến qua

Zoom

(ID: 992 2287 8768 | Pass: 19762022)

Hội thảo chuyên đề

Hoàn thiện pháp luật kinh doanh trong bối cảnh thực thi các hiệp định tự do thương mại thế hệ mới

Bộ môn LKD

Phòng HT, tầng 2, Tòa nhà Sunwah (144, Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội)

hoặc trực tuyến qua Zoom

(ID: 961 0137 9967 | Pass: 19762022)

NGÀY 29.10.2022

BUỔI SÁNG

Thời gian

Nội dung hoạt động

                       

Đơn vị phụ trách

Địa điểm

8h00-8h30

Đón tiếp đại biểu, khách mời

Phòng QLKH&HTPT;

Bộ môn LLSNNPL;

Bộ môn LHP-LHC; Trung tâm Luật so sánh

 

8h15-12h00

Hội thảo quốc tế (Ngày thứ 2)

Legal Cooperation, Harmonization and Unification: An ASEAN Perspective” (Hợp tác, hài hoà và nhất thể hoá pháp luật – Viễn cảnh ASEAN)

Bộ môn LLSNNPL;

Bộ môn LHP-LHC; Trung tâm Luật so sánh

 

P. 703 (Nhà E1, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội)

hoặc trực tiếp qua Zoom (ID: 961 0137 9967 | Pass: 19762022)

 

Hội thảo chuyên đề

Các nguyên tắc của luật tố tụng hình sự Việt Nam: quá trình tiếp biến và hoàn thiện

 

Bộ môn TPHS

Phòng HT, tầng 2, Tòa nhà Sunwah hoặc trực tuyến qua Zoom (ID: 992 2287 8768 | Pass: 19762022)

BUỔI CHIỀU

Thời gian

Nội dung hoạt động

Đơn vị phụ trách

Địa điểm

13h15 - 13h45

Đón tiếp đại biểu, khách mời

 

Phòng QLKH&HTPT; Trung tâm Nghiên cứu QCN&QCD

 

 

 

 

P. 703 - E1, 144 Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội

hoặc trực tuyến qua Zoom

(ID: 992 2287 8768 | Pass: 19762022)

 

13h45 - 16h00

Hội thảo chuyên đề

Những vấn đề nhân quyền hiện đại

 

Trung tâm Nghiên cứu QCN&QCD

16h00 - 16h10

Giải lao

 

16h10 - 17h45

Hội thảo chuyên đề

Định hướng phát triển hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học ở Trường Đại học Luật, ĐHQGHN trong bối cảnh mới

 

17h45-18h15

TỔNG KẾT VÀ BẾ MẠC DIỄN ĐÀN

Phòng QLKH&HTPT, Phòng ĐT&CTHSSV

 

P. 703

18h15-19h00

Tiệc nhẹ

PHÒNG QLKH&HTPT

P. 701

BAN TỔ CHỨC DIỄN ĐÀN LUẬT HỌC MÙA THU LẦN THỨ HAI

 

Facebook Twitter Google Gmail Y! Mail ZingMe Addthis
Bài viết khác:
 
 
Bản quyền © bởi Trường Đại học Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội
Địa chỉ: Nhà E1, 144 đường Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
Tel: (04) 3754 7787 - Fax: (04) 3754 7081