Danh sách đăng ký học phần lần 1, Học kỳ 1, năm học 2021-2022
Cập nhật lúc 20:07, 03/09/2021 (GMT+7)

Căn cứ số lượng sinh viên đăng ký học vào các lớp học phần, học kỳ 1 năm học 2021-2022, hệ đào tạo đại học chính quy, Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo danh sách các lớp học phần được mở và danh sách hủy một số lớp học phần sau khi sinh viên đăng ký lớp học phần lần 1.

Danh sách các lớp học phần được mở và bị hủy học kỳ 1 năm học 2021-2022 hệ đào tạo đại học chính quy kèm theo Thông báo này.

Lưu ý:

- Sinh viên ở các lớp học phần bị hủy có thể đăng ký vào các lớp học phần được mở hoặc vào các lớp học phần khác tương đương trong thời gian đăng ký bổ sung.

- Đối với sinh viên các lớp hệ chất lượng cao, trong trường hợp thực sự cần thiết và dựa trên sự tự nguyện của sinh viên, Khoa sẽ cho phép đăng ký học cùng các lớp hệ chuẩn (đối với những học phần không phải học phần chất lượng cao). Trong trường hợp này, sinh viên phải làm đơn gửi lên Phòng Đào tạo và Công tác học sinh sinh viên để xem xét, đề xuất phê duyệt, đồng thời, sinh viên phải nộp học phí theo quy định của hệ chất lượng cao.

- Sinh viên các lớp hệ chuẩn không được học với các lớp của sinh viên hệ chất lượng cao.

Trân trọng.

 

Đăng tin: Minh Giang theo Phòng Đào tạo và CTHSSV
Facebook Twitter Google Gmail Y! Mail ZingMe Addthis
Bài viết khác:
 
 
Bản quyền © bởi Trường Đại học Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội
Địa chỉ: Nhà E1, 144 đường Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
Tel: (04) 3754 7787 - Fax: (04) 3754 7081