Hội đồng Khoa học và Đào tạo Khoa Luật
Cập nhật lúc 8:40, 03/07/2019 (GMT+7)

DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO KHOA LUẬT, ĐHQGHN NHIỆM KỲ 2018 - 2023

STT

Họ và tên

Đơn vị

Chức trách trong HĐ

1

PGS.TS. Nguyễn Thị Quế Anh

Chủ nhiệm Khoa

Chủ tịch

2

PGS.TS. Trịnh Tiến Việt

Phó Chủ nhiệm Khoa, phụ trách nghiên cứu khoa học

Ủy viên

3

GS.TSKH. Lê Văn Cảm

Giám đốc Trung tâm nghiên cứu Luật Hình sự và Tội phạm học

Ủy viên

4

GS.TS. Nguyễn Bá Diến

Giám đốc Trung tâm Luật biển và Hàng hải Quốc tế

Ủy viên

5

GS.TS. Nguyễn Đăng Dung

Bộ môn Luật Hiến pháp và Luật Hành chính

Ủy viên

6

GS.TS. Nguyễn Ngọc Hòa

Trường Đại học Luật Hà Nội

Ủy viên

7

GS.TS. Hoàng Thị Kim Quế

Bộ môn Lý luận và Lịch sử Nhà nước và Pháp luật

Phó Chủ tịch

8

GS.TS. Phạm Hồng Thái

Bộ môn Luật Hiến pháp và Luật Hành chính

Ủy viên

9

GS.TSKH. Đào Trí Úc

Bộ môn Lý luận và Lịch sử Nhà nước và Pháp luật

Ủy viên

10

PGS.TS. Nguyễn Hoàng Anh

Chủ nhiệm bộ môn Lý luận và Lịch sử Nhà nước và Pháp luật

Ủy viên

11

PGS.TS. Nguyễn Ngọc Chí

Giám đốc Trung tâm nghiên cứu và hỗ trợ pháp lý (LERES)

Ủy viên

12

PGS.TS. Ngô Huy Cương

Bộ môn Luật Dân sự

Ủy viên

13

PGS.TS. Vũ Công Giao

Chủ nhiệm bộ môn Luật Hiến pháp và Luật Hành chính

Ủy viên

14

PGS.TS. Nguyễn Hồng Thao

Học viện Ngoại giao, Bộ Ngoại giao; Thành viên Ủy ban pháp luật Quốc tế của Liên Hợp quốc

Ủy viên

15

PGS.TS. Lê Thị Hoài Thu

Bộ môn Luật Kinh doanh

Ủy viên

16

PGS.TS. Trịnh Quốc Toản

Giám đốc Trung tâm Luật So sánh

Ủy viên

17

PGS.TS. Nguyễn Tiến Vinh

Phó Trưởng Ban Tổ chức cán bộ

Ủy viên

18

TS. Trần Thu Hạnh

Trưởng phòng Đào tạo và Công tác Học sinh sinh viên

Thư ký

19

TS. Phan Thị Thanh Thủy

Phó chủ nhiệm Bộ môn Luật Kinh doánh

Thư ký

 

 

Bài viết khác:
 
 
Bản quyền © bởi Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội
Địa chỉ: Nhà E1, 144 đường Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
Tel: (04) 3754 7787 - Fax: (04) 3754 7081