Hướng dẫn xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển theo phương thức khác vào đại học chính quy của Trường Đại học Luật năm 2023
Cập nhật lúc 15:45, 11/05/2023 (GMT+7)

Năm 2023 Trường Đại học Luật, ĐHQGHN sử dụng 08 phương thức tuyển sinh vào đại học chính quy với tổng 945 chỉ tiêu cho 04 chương trình đào tạo (Luật, Luật Chất lượng cao, Luật Kinh doanh và Luật Thương mại Quốc tế). Văn bản này Hướng dẫn chi tiết cho thí sinh về 07 phương thức tuyển sinh dưới đây (không bao gồm phương thức tuyển sinh Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT).

I. CHỈ TIÊU, NGUYÊN TẮC CHUNG, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, LỆ PHÍ, NHẬN HỒ SƠ

1. Chỉ tiêu Xét tuyển thẳng, Ưu tiên xét tuyển và Xét tuyển theo các phương thức khác: 511 chỉ tiêu, trong đó, phân bổ cụ thể cho các phương thức như sau:

Phương thức

Mã phương thức xét tuyển

Tên phương thức xét tuyển

Tổng (phương thức)

Chỉ tiêu các ngành

Luật

Luật chất lượng cao

Luật kinh doanh

Luật thương mại quốc tế

Phương thức 2

301 (L31)

Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế Tuyển sinh (Điều 8)

28

11

07

07

03

Phương thức 3

303 (L33)

Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo theo quy định đặc thù của ĐHQGHN và Đề án tuyển sinh của Trường Đại học Luật

38

20

07

08

03

Phương thức 4

401 (L41)

Thi ĐGNL do ĐHQGHN tổ chức

282

114

72

66

30

Phương thức 5

408 (L48)

Chỉ sử dụng chứng chỉ quốc tế để xét tuyển (SAT, A-Level, ACT)

23

07

07

06

03

Phương thức 6

409 (L49)

Kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT với chứng chỉ quốc tế để xét tuyển (IELTS và TOEFL iBT)

97

30

35

22

10

Phương thức 7

500 (L50)

Xét tuyển thí sinh là học sinh các trường Dự bị đại học

21

12

0

06

03

Phương thức 8

402 (L42)

Xét kết quả thi ĐGNL do ĐHQG-HCM tổ chức

22

07

05

07

03

Tổng (ngành): 54%

511

201

133

122

55

 

2. Nguyên tắc chung

- Không giới hạn nguyện vọng đăng ký Xét tuyển thẳng, Ưu tiên xét tuyển và Xét tuyển theo các phương thức khác.

- Thực hiện xét tuyển từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu phân bổ tương ứng của từng nguồn tuyển. Nguyên tắc xét tuyển đối với từng đối tượng của từng phương thức sẽ được quy định cụ thể tại Mục II của văn bản này;

- Thí sinh xét tuyển thẳng, xét tuyển theo các phương thức quy định tại văn bản này vào Trường Đại học Luật, vẫn phải đăng ký xét tuyển trên Hệ thống của Bộ GD&ĐT;

- Thí sinh phải tìm hiểu kỹ thông tin về điều kiện đăng ký xét tuyển, về hồ sơ, quy trình, thời gian dự tuyển. Khai báo, cung cấp đầy đủ và bảo đảm tính chính xác, thống nhất của tất cả thông tin đăng ký dự tuyển vào Trường (đối với tất cả các phương thức mà thí sinh ĐKXT);

- Khai báo chính xác và chịu trách nhiệm thông tin (các mốc thời gian theo hướng dẫn của Bộ GD & ĐT) để hưởng ưu tiên khu vực, đối tượng ưu tiên (nếu có) tại thời điểm đăng ký dự thi Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) năm 2023. Thông tin kê khai phải trung thực và chính xác. Thông tin nơi thường trú của thí sinh ở các giai đoạn sẽ được các cơ quan chức năng kiểm tra và xác thực trên Cơ sở  dữ liệu quốc gia về dân cư. Trường Đại học Luật sẽ sử dụng thông tin thí sinh đã khai báo trên Hệ thống của Bộ GDĐT để làm căn cứ, đối sánh trong công tác xét tuyển.

- Đối với thí sinh xét tuyển thẳng (Phương thức 2, 7):

+ Thí sinh trúng tuyển thẳng có thể xác nhận nhập học sớm (khi đủ điều kiện) theo thông báo của Trường hoặc theo kế hoạch chung như những thí sinh khác; Trường không yêu cầu thí sinh xác nhận nhập học sớm hơn lịch trình theo kế hoạch chung.

+ Thí sinh trúng tuyển diện xét tuyển thẳng chưa xác nhận nhập học được sử dụng quyền đăng ký xét tuyển trên hệ thống chung để có thêm cơ hội trúng tuyển như những thí sinh khác.

- Đối với thí sinh đăng ký xét tuyển các phương thức khác (Phương thức 3, 4, 5, 6, 8):

Thí sinh đã dự tuyển vào Trường Đại học Luật, đủ điều kiện trúng tuyển (trừ điều kiện tốt nghiệp THPT), sau đó phải tiếp tục đăng ký nguyện vọng trên hệ thống theo kế hoạch chung của Bộ GD&ĐT:

+ Trường hợp thí sinh đã được Trường thông báo đủ điều kiện trúng tuyển (trừ điều kiện tốt nghiệp THPT) một nguyện vọng nhất định, thí sinh tự quyết định việc đặt thứ tự ưu tiên nguyện vọng đăng ký trên hệ thống (tùy thuộc thí sinh muốn được công nhận trúng tuyển nguyện vọng đó hay muốn mở rộng cơ hội trúng tuyển nguyện vọng khác).

+ Trường hợp không đủ điều kiện trúng tuyển vào một ngành đào tạo theo nguyện vọng, thí sinh vẫn có thể tiếp tục đăng ký ngành đào tạo đó theo phương thức tuyển sinh khác trên hệ thống.

Thí sinh nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển thẳng, xét tuyển theo phương thức khác theo quy định chung của Bộ GD&ĐT, của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) và theo hướng dẫn chi tiết của Trường Đại học Luật.

4. Địa chỉ nộp hồ sơ

4.1. Đối với các phương thức xét tuyển 2, 3, 4, 5, 6, 8:

+ Hình thức đăng ký xét tuyển: thí sinh đăng ký xét tuyển trực tuyến trên phần mềm xét tuyển của Trường Đại học Luật tại địa chỉ http://tuyensinh.law.vnu.edu.vn/login và gửi Hồ sơ bản giấy sau khi đăng ký trực tuyến thành công qua hình thức chuyển phát nhanh theo quy định của Trường.

4.2. Đối với phương thức xét tuyển 7 - Xét tuyển thí sinh dự bị đại học: thí sinh thực hiện theo hướng dẫn của trường đào tạo dự bị đại học, đáp ứng các quy định và điều kiện xét tuyển theo quy định tại Thông tư số 44/2021/TT-B GD ĐT của Bộ GD ĐT ban hành ngày 31/12/2021 (Điều 10):

+ Điều kiện nhận hồ sơ (xem Mục 6. Phương thức 7);

+ Hồ sơ của thí sinh do các trường dự bị đại học bàn giao cho Trường Đại học Luật.

* Các Trường Dự bị đại học hướng dẫn thí sinh đăng ký xét tuyển, khai báo thông tin trên Hệ thống theo quy định của Bộ GD&ĐT.

4.3. Thí sinh là người nước ngoài: thực hiện đăng ký xét tuyển theo quy định và hướng dẫn của ĐHQGHN và của Trường Đại học Luật;

5. Thời gian nhận hồ sơ và công bố kết quả

5.1. Thời gian nhận hồ sơ:

- Đối với các phương thức xét tuyển 2, 3, 4, 5, 6, 8: thời gian nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển từ ngày 18/5/2023 đến 17h00 ngày 20/6/2023. Hồ sơ bản giấy nộp qua bưu điện, Trường sẽ căn cứ vào dấu bưu điện trên phong bì để xác định thời gian hợp lệ.

- Đối với phương thức xét tuyển 7 (xét tuyển thí sinh dự bị đại học): hồ sơ của thí sinh do trường dự bị đại học bàn giao cho Trường Đại học Luật.

- Thí sinh là người nước ngoài thực hiện đăng ký xét tuyển theo quy định và hướng dẫn của ĐHQGHN và của Trường Đại học Luật;

5.2. Công bố kết quả:

- Thông báo kết quả và cập nhật danh sách thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển (trừ điều kiện tốt nghiệp THPT) lên Hệ thống ngày 05/7/2023 (đối với Phương thức 2, 7) và 17h00 ngày 08/7/2023 (đối với các phương thức 3, 4, 5, 6, 8);

- Thí sinh xem kết quả xét tuyển thẳng, xét tuyển các phương thức khác tại website: http://law.vnu.edu.vn

* Đối với phương thức xét tuyển có sử dụng điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2023  Trường sẽ công bố kết quả trúng tuyển sau khi đã có kết quả thi tốt nghiệp THPT.

6. Lệ phí xét tuyển

- Lệ phí Xét tuyển thẳng, Ưu tiên xét tuyển, Xét tuyển phương thức khác:
20.000 đồng/nguyện vọng;

- Thí sinh chuyển khoản qua tài khoản: 26010000787760 tại BIDV chi nhánh Mỹ Đình, cú pháp: XTT2023_HỌ VÀ TÊN_DIỆN XTT_SỐ NGUYỆN VỌNG.

II. Các phương thức xét tuyển

1.             Nguyên tắc xét tuyển  

- Áp dụng quy định về điểm ưu tiên (ưu tiên khu vực, ưu tiên đối tượng) có hiệu lực từ năm 2023 cho các phương thức xét tuyển, đảm bảo thống nhất, đồng bộ theo đúng quy định của Bộ GD&ĐT, của ĐHQGHN (thực hiện theo Quy chế Tuyển sinh của Bộ GDĐT ban hành kèm theo Thông tư số 08/2022/TT-BGDĐT; Hướng dẫn số 1919/BGĐT của Bộ GD&ĐT v/v hướng dẫn tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non ngày 28/4/2023; Quy chế tuyển sinh đại học chính quy tại ĐHQGHN ban hành kèm theo QĐ số 1328 ngày 18/4/2023 của Giám đốc ĐHQGHN);

- Trước khi xét tuyển, Trường  quy về thang điểm 30 (bao gồm các điểm xét tuyển của Phương thức 4, 5, 6, 8) và xác định mức điểm ưu tiên để xét (xem Phụ lục IV Công thức tính điểm xét tuyển).

2. Các phương thức xét tuyển

2.1. Phương thức 2 (Mã 301): Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế Tuyển sinh (Điều 8) của Bộ GD&ĐT

2.1.1. Đối tượng

Xét tuyển thẳng các đối tượng được quy định tại khoản 1, khoản 2 và khoản 4 Điều 8 Quy chế Tuyển sinh hiện hành của Bộ GD&ĐT, cụ thể:

a) Anh hùng lao động, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến, Chiến sĩ thi đua toàn quốc được tuyển thẳng vào các ngành, chương trình đào tạo của Trường;

b) Thí sinh đạt giải Nhất, Nhì, Ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia các môn thi: Toán học, Vật lý, Hóa học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, tiếng Anh, tiếng Pháp (môn thi đạt giải phải thuộc tổ hợp xét tuyển của ngành theo quy định tại đề án); thời gian đoạt giải không quá 3 năm tính tới thời điểm xét tuyển thẳng;

c) Thí sinh đạt giải Nhất trong cuộc thi Khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia (nhóm Khoa học xã hội và hành vi và có đề tài dự thi được Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Luật, ĐHQGHN đánh giá phù hợp với ngành ĐKXT);

d) Hiệu trưởng Trường Đại học Luật, ĐHQGHN căn cứ kết quả học tập cấp THPT của thí sinh và yêu cầu của ngành đào tạo để xem xét, quyết định nhận vào học những trường hợp dưới đây:

+ Thí sinh là người dân tộc thiểu số rất ít người theo quy định hiện hành của Chính phủ và thí sinh 20 huyện nghèo biên giới, hải đảo thuộc khu vực Tây Nam Bộ; những thí sinh này phải học 01 năm bổ sung kiến thức trước khi vào học chính thức. Chương trình bổ sung kiến thức do Hiệu trưởng Trường Đại học Luật quy định.

+ Thí sinh là người nước ngoài có kết quả kiểm tra kiến thức và năng lực tiếng Việt đáp ứng quy định hiện hành của Bộ Trưởng Bộ GDĐT;

2.1.2. Hồ sơ đăng ký xét tuyển

Thí sinh chuẩn bị file chụp ảnh gốc như sau:

- Phiếu đăng ký xét tuyển (2023-PT2A, 2023-PT2B);

- Ảnh chân dung cỡ 4x6;

- Căn cước công dân;

- Học bạ (đầy đủ các trang);

-  Ảnh chụp các minh chứng dưới đây (nếu có):

+ Giấy chứng nhận các danh hiệu (thuộc điểm a);

+ Giấy chứng nhận đoạt giải Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia (thuộc điểm b);

+ Giấy chứng nhận đoạt giải Nhất trong Cuộc thi Khoa học, kỹ thuật quốc gia (thuộc điểm c);

- Lưu ý: đối với thí sinh (thuộc điểm d) trên đây phải kê khai đầy đủ thông tin về Hộ khẩu thường trú, thông tin này phải trùng khớp với dữ liệu thí sinh đã đăng ký trên hệ thống xét tuyển của Bộ GDĐT. Nếu kê khai sai, thí sinh phải hoàn toàn chịu trách nhiệm.

2.1.3. Nguyên tắc xét tuyển

- Xét tuyển từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu phân bổ tương ứng của từng nguồn tuyển.

- Trong trường hợp số thí sinh đăng ký xét tuyển thẳng vào một ngành học vượt quá số chỉ tiêu của ngành học quy định tại tiểu mục 1 của Mục I, Trường xét trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên như sau: thành tích trong các cuộc thi quốc tế; kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia; cuộc thi Khoa học, kỹ thuật quốc gia (xét theo thứ tự thành tích từ cao xuống thấp);

- Thí sinh đăng ký ngành Luật chất lượng cao phải đảm bảo điều kiện ngoại ngữ đầu vào: kết quả môn tiếng Anh của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 đạt tối thiểu 5.0 điểm (theo thang điểm 10) hoặc kết quả học tập từng kỳ (6 học kỳ) môn tiếng Anh bậc THPT đạt tối thiểu 7.0 điểm hoặc sử dụng các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế tương đương (xem Phụ lục III của Đề án);

 - Riêng đối với thí sinh diện dân tộc thiểu số rất ít người thuộc điểm d, mục 1.1 trên đây, điều kiện đăng ký xét tuyển như sau:

+ Có học lực 3 năm học THPT đạt loại Giỏi, tốt nghiệp THPT đạt loại Giỏi không có điểm bài thi/môn thi tốt nghiệp THPT nào dưới 5,0 điểm (trong đó bắt buộc có môn Toán hoặc môn Văn đạt từ 7.0 điểm trở lên), Trường sẽ xem xét, quyết định nhận vào học.

+ Trường hợp thí sinh đăng ký nhiều hơn chỉ tiêu công bố, Trường sẽ xét theo điểm trung bình chung 6 học kỳ (năm lớp 10, lớp 11 và lớp 12) từ cao xuống thấp cho đến khi hết chỉ tiêu.

+ Các thí sinh trúng tuyển phải học 01 năm bổ sung kiến thức theo thông báo của Trường Đại học Luật trước khi vào học chính thức. Nội dung học bổ túc kiến thức sẽ được Trường thông báo cụ thể sau khi thí sinh xác nhận nhập học.

2.2. Phương thức 3 (Mã 303): Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển theo quy định đặc thù của ĐHQGHN và Đề án tuyển sinh của Trường Đại học Luật

2.2.1. Đối tượng

a) Học sinh THPT tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế (môn thi phải thuộc tổ hợp xét tuyển của ngành theo quy định tại đề án) đã tốt nghiệp THPT; thí sinh trong đội tuyển quốc gia dự cuộc thi Khoa học, kỹ thuật quốc tế (nội dung đề tài dự thi được Hội đồng tuyển sinh của Trường Đại học Luật đánh  giá phù hợp với ngành ĐKXT) đã tốt nghiệp THPT;

b) Học sinh các trường THPT trên toàn quốc được ưu tiên xét tuyển vào bậc đại học của Trường Đại học Luật nếu tốt nghiệp THPT có lực học Giỏi, hạnh kiểm Tốt trong 3 năm học THPT và đáp ứng một trong các tiêu chí sau:

- Đạt giải Nhất, Nhì, Ba trong kỳ thi Olympic bậc THPT của ĐHQGHN;

- Là thành viên tham gia cuộc thi tháng của chương trình Đường lên đỉnh Olympia’’ do Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức hàng năm và có điểm trung bình chung học tập bậc THPT đạt từ 8,5 trở lên;

- Đạt giải Nhất, Nhì, Ba trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh/ thành phố trực thuộc trung ương có môn đạt giải thuộc tổ hợp xét tuyển hoặc môn đạt giải phù hợp với ngành đào tạo và điểm trung bình chung học tập bậc THPT đạt từ 8,5 trở lên;

*Lưu ý: Các thí sinh đạt tiêu chí như trên trong các năm học ở bậc THPT được bảo lưu kết quả khi đăng ký xét tuyển vào bậc đại học tại Trường Đại học Luật, ĐHQGHN.

c) Học sinh THPT hệ chuyên thuộc ĐHQGHN và hệ chuyên/ lớp chuyên của các trường THPT chuyên, cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Xem Phụ lục số  V – Danh sách các trường chuyên trên toàn quốc) được xét tuyển thẳng vào bậc đại học của Trường Đại học Luật, ĐHQGHN theo ngành phù hợp với môn thi hoặc nội dung đề tài dự thi mà thí sinh đã đoạt giải nếu tốt nghiệp THPT, có hạnh kiểm 3 năm học THPT đạt loại Tốt và đáp ứng một trong các tiêu chí sau:

- Đạt giải chính thức (Nhất, Nhì, Ba) trong các kỳ thi Sáng tạo, triển lãm Khoa học kỹ thuật khu vực, quốc tế;

- Đạt giải chính thức (Nhất, Nhì, Ba) trong các kỳ thi Olympic bậc THPT của ĐHQGHN;

- Đạt giải chính thức (Nhất, Nhì, Ba) trong kỳ thi chọn học sinh giỏi bậc THPT cấp ĐHQGHN;

d) Ngoài tiểu mục a, b nói trên, học sinh hệ không chuyên của các trường THPT thuộc ĐHQGHN được ưu tiên xét tuyển vào bậc đại học tại ĐHQGHN phải tốt nghiệp THPT, có học lực Giỏi, hạnh kiểm Tốt trong 3 năm học THPT và có kết quả thi ĐGNL học sinh THPT do ĐHQGHN tổ chức đạt tối thiểu 90/150 điểm (chứng chỉ ĐGNL phải còn hạn sử dụng tính đến ngày thí sinh ĐKXT, thời hạn sử dụng 02 năm kể từ ngày dự thi).

đ) Xét tuyển thí sinh là người nước ngoài đáp ứng các yêu cầu được quy định tại Quy định về việc thu  hút và quản lý sinh viên quốc tế tại ĐHQGHN ban hành kèm theo Quyết định số 4848/QĐ-ĐHQGHN ngày 18/12/2017 của Giám đốc ĐHQGHN.

e) Thí sinh là người Việt Nam đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương ở nước ngoài có kết quả học tập 3 môn học bậc THPT theo tổ hợp môn xét tuyển tương ứng của ngành để học (điểm các môn học xét tuyển tương đương với yêu cầu xét tuyển thí sinh có chứng chỉ A-Level Quy định tại Quy chế tuyển sinh của ĐHQGHN) kết hợp với kiểm tra kiến thức chuyên môn và năng lực Tiếng Việt hoặc năng lực ngoại ngữ (tùy theo yêu cầu của ngành học để xét tuyển) đáp ứng quy định hiện hành của Bộ GD&ĐT và của ĐHQGHN.

2.2.2. Hồ sơ đăng ký xét tuyển

- Phiếu đăng ký xét tuyển (1.2023-PT3A, 1.2023-PT3B, 1.2023-PT3C);

- Ảnh chân dung 4x6;

- Ảnh chụp Căn cước công dân;

- Ảnh chụp học bạ (đầy đủ các trang);

- Ảnh chụp Giấy chứng nhận đạt giải trong các kỳ thi (nếu có):

+ Kỳ thi Olympic hoặc cuộc thi Khoa học, kỹ thuật quốc tế;

+ Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia hoặc cuộc thi Khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia;

+ Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh/thành phố;

+ Kỳ thi chọn học sinh giỏi bậc THPT cấp ĐHQGHN;

- Ảnh chụp Giấy xác nhận là thành viên chính thức của đội tuyển tham dự các kỳ thi (nếu có):

+ Kỳ thi Olympic hoặc cuộc thi Khoa học, kỹ thuật quốc tế;

+ Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia hoặc cuộc thi Khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia.

- Ảnh chụp Giấy chứng nhận tham gia cuộc thi tháng của chương trình Đường lên đỉnh Olympia” do Đài truyền hình Việt Nam tổ chức (nếu có);

- Ảnh chụp chứng chỉ thi đánh giá năng lực THPT học sinh do ĐHQGHN hoặc ĐHQG-HCM tổ chức (chứng chỉ ĐGNL còn hạn sử dụng tính đến ngày thí sinh ĐKXT, thời hạn sử dụng 02 năm kể từ ngày dự thi).

2.2.3. Nguyên tắc xét tuyển

- Xét tuyển thẳng từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu phân bổ tương ứng của từng nguồn tuyển.

- Trong trường hợp số nguyện vọng đăng ký xét tuyển thẳng vào một ngành học vượt quá số chỉ tiêu đã công bố, Trường Đại học Luật sẽ xét trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên thành tích từ cao xuống thấp, như sau:  thành tích trong các kỳ thi Olympic hoặc cuộc thi Khoa học, kỹ thuật quốc tế; Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia hoặc cuộc thi sáng tạo Khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia, Kỳ thi chọn học sinh giỏi bậc THPT cấp ĐHQGHN, Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh/thành phố.

2.3. Phương thức 4 (Mã 401): Kết quả thi ĐGNL do ĐHQGHN tổ chức

2.3.1. Đối tượng

Thí sinh có kết quả thi ĐGNL học sinh THPT do ĐHQGHN tổ chức đạt tối thiểu 80/150 điểm trở lên được nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển.

2.3.2. Hồ sơ đăng ký xét tuyển

- Phiếu đăng ký xét tuyển (1.2023-PT4);

- Ảnh chân dung 4x6;

- Ảnh chứng minh nhân dân/căn cước công dân;

- Ảnh chứng chỉ thi ĐGNL do ĐHQGHN tổ chức còn hạn sử dụng tính đến ngày thí sinh ĐKXT (thời hạn sử dụng 02 năm kể từ ngày dự thi).

2.3.3. Nguyên tắc xét tuyển

- Xét tuyển từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu phân bổ.

2.4. Phương thức 5 (Mã 408): Sử dụng chứng chỉ quốc tế: A-Level, SAT, ACT

2.4.1. Đối tượng

a) Thí sinh có chứng chỉ quốc tế của Trung tâm Khảo thí Đại học Cambridge, Anh (Cambridge International Examinations A-Level, UK; sau đây gọi tắt là chứng chỉ A-Level) có kết quả 3 môn thi trong đó bắt buộc có môn Toán hoặc Ngữ văn theo các tổ hợp quy định của ngành đào tạo tương ứng đảm bảo mức điểm mỗi môn thi đạt từ 60/100 điểm trở lên (tương ứng điểm C, PUM range ≥ 60);

b) Thí sinh có kết quả trong kỳ thi chuẩn hóa SAT (Scholastic Assessment Test, Hoa Kỳ) đạt điểm từ 1100/1600 trở lên. Mã đăng ký của ĐHQGHN với tổ chức thi SAT (The College Board) là 7853-Vietnam National University-Hanoi (thí sinh cần khai báo mã đăng ký trên khi đăng ký thi SAT);

c) Thí sinh có kết quả trong kỳ thi chuẩn hóa ACT (American College Testing) đạt điểm từ 22/36.

2.4.2. Hồ sơ đăng ký xét tuyển

- Phiếu đăng ký xét tuyển (1.2023-PT5);

- Ảnh chân dung 4x6;

- Ảnh chụp Căn cước công dân;

- Ảnh chụp chứng chỉ quốc tế A-Level, SAT, ACT.

2.4.3. Nguyên tắc xét tuyển

- Xét tuyển theo từng chứng chỉ, xét điểm từ cao xuống thấp của từng chứng chỉ.

2.5. Phương thức 6 (Mã 409): Kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT với chứng chỉ quốc tế để xét tuyển

2.5.1. Đối tượng

Thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh IELTS tối thiểu 5.5 điểm trở lên hoặc các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế tương đương (quy định tại Phụ lục III, thời hạn sử dụng 02 năm kể từ ngày dự thi) và có tổng điểm 2 môn thi còn lại trong tổ hợp xét tuyển đạt tối thiểu 14 điểm trong kỳ thi THPT năm 2023 (trong đó bắt buộc có môn Toán hoặc môn Ngữ văn).

- Lưu ý:

+ Bài thi ngoại ngữ phải đủ 4 kỹ năng và điểm tối thiểu từng kỹ năng là 5 điểm (theo thang điểm 10), như vậy, IELTS mỗi kỹ năng tối thiểu đạt 4.5 và TOEFL iBT tối thiểu từng kỹ năng đạt 15. Không sử dụng các chứng chỉ ngoại ngữ thi Online – Home edition.

+ Tổ hợp xét tuyển có tiếng Anh đối với ngành Luật: D01, D78; ngành Luật chất lượng cao: A01, D01, D07, D78; ngành Luật Kinh doanh: A01, D01, D78; ngành Luật Thương mại quốc tế: A01, D01, D78.

2.5.2. Hồ sơ đăng ký xét tuyển:

- Phiếu đăng ký xét tuyển (1.2023-PT6);

- Ảnh chân dung 4x6;

- Ảnh chụp Căn cước công dân;

- Ảnh chụp chứng chỉ IELTS hoặc TOEFL iBT.

2.5.3. Nguyên tắc xét tuyển

Thí sinh khai tổ hợp xét tuyển trên phần mềm đăng ký xét tuyển;

Xét tuyển theo điểm xét tuyển từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu phân bổ;

Trường hợp có nhiều thí sinh bằng điểm nhau cuối danh sách, Trường sẽ lấy thí sinh có điểm chứng chỉ tiếng Anh quốc tế quy đổi cao hơn.

2.6. Phương thức 7 (Mã 500): Xét tuyển thí sinh là học sinh các trường Dự bị đại học

2.6.1. Đối tượng, chỉ tiêu, điều kiện xét tuyển:

Thực hiện theo Thông tư TT 44/2021/TT-BGDĐT ngày 31/12/2021 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về Tuyển sinh, bồi dưỡng dự bị đại học; Xét chuyển vào học trình độ đại học, trình độ cao đẳng ngành giáo dục mầm non đối với học sinh dự bị đại học.

- Chỉ tiêu: năm 2023, Trường Đại học Luật dành 21 chỉ tiêu cho xét tuyển thí sinh là học sinh các trường dự bị đại học, trong đó:

+ Ngành Luật: 12 chỉ tiêu;

+ Ngành Luật Kinh doanh: 06 chỉ tiêu;

+ Ngành Luật Thương mại quốc tế: 03 chỉ tiêu.

- Điều kiện xét tuyển: thực hiện theo quy định tại Thông tư số 44/2021/TT-BGD ĐT của Bộ GDĐT ban hành ngày 31/12/2021 (Điều 10), cụ thể như sau:

+ Thí sinh hoàn thành DBĐH;

+ Đáp ứng được yêu cầu về ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với ngành đăng ký dự tuyển;

2.6.2. Hồ sơ đăng ký xét tuyển

Hồ sơ của học sinh do trường dự bị đại học bàn giao cho Trường Đại học Luật, gồm:

+ Hồ sơ nhập học DBĐH của học sinh và minh chứng đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào;

+ Kết quả học tập và rèn luyện của học sinh hoàn thành DBĐH;

+ Văn bản phê duyệt kết quả xét chuyển học sinh hoàn thành DBĐH vào cơ sở đào tạo.

2.6.3. Nguyên tắc xét tuyển

+ Xét tuyển theo Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào năm 2022 của thí sinh;

+ Trong trường hợp số lượng thí sinh đăng ký xét tuyển (do các trường dự bị đề nghị) vượt chỉ tiêu của Trường dành cho phương thức này, Trường sẽ xét tuyển tổng điểm tổng kết của 3 môn thi cuối khóa (xét từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu).

2.7. Phương thức 8. Kết quả thi ĐGNL do ĐHQG-HCM tổ chức

2.7.1. Đối tượng

Thí sinh có kết quả thi ĐGNL học sinh THPT do ĐHQG-HCM tổ chức đạt tối thiểu 750/1200 điểm trở lên được nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển.

2.7.2. Hồ sơ đăng ký xét tuyển

- Phiếu đăng ký xét tuyển (1.2023-PT8);

- Ảnh chân dung 4x6;

- Ảnh chứng minh nhân dân/căn cước công dân;

- Ảnh chụp chứng chỉ thi ĐGNL do ĐHQG-HCM tổ chức còn hạn sử dụng tính đến ngày thí sinh ĐKXT (thời hạn sử dụng 02 năm kể từ ngày dự thi).

2.7.3. Nguyên tắc xét tuyển

- Xét tuyển từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu phân bổ.

3. Chính sách ưu tiên khu vực, đối tượng:

Thí sinh thuộc diện hưởng chính sách ưu tiên khu vực, ưu tiên đối tượng (quy định tại Điều 7 Quy chế tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non của Bộ GD&ĐT ban hành kèm theo Thông tư số 08/2022/TT-BGDĐT ngày 06/6/2022 của bộ trưởng Bộ GD & ĐT) phải nộp đầy đủ giấy tờ minh chứng cùng hồ sơ đăng ký xét tuyển (tương ứng với từng phương thức xét tuyển trên đây) để được xem xét hưởng chính sách, cụ thể như sau:

        - Từ năm 2023, thí sinh được hưởng chính sách ưu tiên khu vực theo quy định trong năm tốt nghiệp THPT (hoặc trung cấp) và một năm kế tiếp (Điểm d, Khoản 1, Điều 7).

- Từ năm 2023, điểm ưu tiên đối với thí sinh đạt tổng điểm từ 22,5 trở lên (khi quy đổi về điểm theo thang 10 và tổng điểm 3 môn tối đa là 30) được xác định theo công thức sau:

Điểm ưu tiên = [(30 – Tổng điểm đạt được)/7,5] x Mức điểm ưu tiên quy định tại khoản 1, 2 Điều 7 Quy chế tuyển sinh (Khoản 4, Điều 7).

III. ƯU TIÊN XÉT TUYỂN (Cộng điểm)

1. Đối tượng, điều kiện và mức điểm ưu tiên xét tuyển

Thí sinh không dùng quyền xét tuyển thẳng thì phải đăng ký dự thi THPT theo quy định, phải đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của ngành/ chương trình đào tạo năm tuyển sinh 2023 và phải nộp hồ sơ đăng ký ưu tiên xét tuyển vào Trường Đại học Luật, mới được xem xét cộng điểm.

Điều kiện và mức điểm ưu tiên được quy định như sau:

- Thí sinh đạt giải Nhất, Nhì, Ba cuộc thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia; thí sinh đạt giải Nhất trong cuộc thi Khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia (nhóm Khoa học xã hội và hành vi, có đề tài dự thi phù hợp) có kết quả thi THPT đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do Trường Đại học Luật và ĐHQGHN quy định, được cộng điểm ưu tiên như sau:

Giải Nhất: 3,0 điểm;

Giải Nhì: 2,5 điểm;

Giải Ba: 2,0 điểm.

- Thí sinh  đạt giải Nhất, Nhì cuộc thi cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có kết quả thi THPT đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do Trường Đại học Luật và ĐHQGHN quy định, được cộng điểm ưu tiên như sau:

Giải Nhất: 1,5 điểm;

Giải Nhì: 1,0 điểm.

- Học sinh hệ không chuyên của các trường THPT thuộc ĐHQGHN được ưu tiên xét tuyển vào Trường Đại học Luật phải tốt nghiệp THPT, có hạnh kiểm 3 năm học THPT đạt loại Tốt và đạt giải Nhất hoặc Huy chương vàng trong các kỳ thi Olympic hoặc các cuộc thi sáng tạo, triển lãm Khoa học kỹ thuật khu vực, quốc tế (nội dung đề tài dự thi được Hội đồng tuyển sinh của Trường Đại học Luật đánh giá phù hợp với ngành ĐKXT) có kết quả thi THPT đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do Trường Đại học Luật và ĐHQGHN quy định, được cộng điểm ưu tiên như sau:

+ Giải Nhất hoặc Huy chương vàng: 03 điểm.

2.             Hồ sơ ưu tiên xét tuyển

- Phiếu đăng ký xét tuyển (1.2023-ƯTXT);

- Ảnh chân dung 4x6;

- Ảnh chụp Căn cước công dân;

- Ảnh chụp chứng nhận đoạt giải:

+ Nhất, Nhì, Ba cuộc thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia;

+ Nhất trong cuộc thi Khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia;

+ Nhất, Nhì cuộc thi cấp tỉnh, thành phố trung ương;

+ Nhất hoặc Huy chương vàng trong các kỳ thi Olympic hoặc các cuộc thi sáng tạo, triển lãm Khoa học kỹ thuật khu vực, quốc tế;

- Ảnh chụp học bạ THPT (đối với thí sinh là học sinh hệ không chuyên của các trường THPT thuộc ĐHQGHN).

IV. Thông tin liên hệ và tư vấn tuyển sinh

- Tên đơn vị: Trường Đại học Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội;

- Địa chỉ: Phòng 307b, Nhà E1, số 144, Xuân Thủy, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội;

- Điện thoại liên hệ: 02437.549.714 (liên hệ trong giờ hành chính);

- Website: http://law.vnu.edu.vn;

- Email: tuvantuyensinhTrườngluat@gmail.com;

- Facebook: https://www.facebook.com/tuyensinhTrườngluat.vnu.

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

Trần Thu Hạnh

Trưởng phòng ĐT&CTHSSV

0243. 7549714

2

Đỗ Thị Bích Nguyệt

Phó trưởng phòng ĐT&CTHSSV

(Phụ trách công tác tuyển sinh và đào tạo đại học chính quy)

3

Bùi Thị Chinh Phương

Chuyên viên phòng ĐT&CTHSSV

4

Văn Xuân Quỳnh Trang

5

Đinh Diệu Linh

 

 

Facebook Twitter Google Gmail Y! Mail ZingMe Addthis
Bài viết khác:
 
 
Bản quyền © bởi Trường Đại học Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội
Địa chỉ: Nhà E1, 144 đường Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
Tel: (04) 3754 7787 - Fax: (04) 3754 7081