Khoa Luật Kinh doanh
Cập nhật lúc 9:17, 11/11/2022 (GMT+7)

1. Giới thiệu tổng quan:

Bộ môn Luật Kinh doanh (tiền thân là bộ môn luật Kinh tế - Lao động) được hình thành sau khi có sự ra đời của trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn tách ra khỏi trường đại học Tổng hợp Hà Nội vào năm 1995. Có thể thấy, sự phát triển của Bộ môn gắn liền với sự phát triển của khoa luật qua các thời kỳ của trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn trước đây và Khoa luật trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội ngày nay.

Bộ môn Luật Kinh doanh có chức năng giảng dạy, nghiên cứu khoa học các ngành thuộc hệ thống luật tư, chủ yếu bao gồm: luật Thương mại; luật Lao động; luật Tài chính, Ngân hàng; luật Đất đai, Môi trường; luật Anh sinh xã hội; luật Cạnh tranh; luật Công ty…

Hiện tại Bộ môn luật Kinh doanh có 16 cán bộ, giảng viên chính nhiệm, trong đó có: 02 giảng viên có học hàm Phó giáo sư; 05 giảng viên có học vị Tiến sĩ; 04 giảng viên là NCS có trình độ Thạc sĩ trong đó có 02 NCS trong nước và 02 NC

1. Giới thiệu tổng quan:

Khoa Luật Kinh doanh (tiền thân là Khoa luật Kinh tế - Lao động) được hình thành sau khi có sự ra đời của trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn tách ra khỏi trường đại học Tổng hợp Hà Nội vào năm 1995. Có thể thấy, sự phát triển của Khoa gắn liền với sự phát triển của Trường Đại học Luật qua các thời kỳ của trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn trước đây và Trường Đại học Luật trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội ngày nay.

Khoa Luật Kinh doanh có chức năng giảng dạy, nghiên cứu khoa học các ngành thuộc hệ thống luật tư, chủ yếu bao gồm: luật Thương mại; luật Lao động; luật Tài chính, Ngân hàng; luật Đất đai, Môi trường; luật Anh sinh xã hội; luật Cạnh tranh; luật Công ty…

Hiện tại Khoa luật Kinh doanh có 16 cán bộ, giảng viên chính nhiệm, trong đó có: 02 giảng viên có học hàm Phó giáo sư; 05 giảng viên có học vị Tiến sĩ; 04 giảng viên là NCS có trình độ Thạc sĩ trong đó có 02 NCS trong nước và 02 NCS đang đào tạo ở nước ngoài; 03 giảng viên là Thạc sĩ; 01 cán bộ đang làm thạc sĩ và 01 cán bộ làm trợ lý Khoa. Ngoài ra, Khoa luật Kinh doanh có hơn 30 giảng viên là cộng tác viên thường xuyên hiện đang làm việc tại các cơ sở đào tạo luật trong nước, các viện nghiên cứu và các cơ quan nhà nước. Khoa luật Kinh doanh hội tụ các giảng viên, các nhà khoa học có bề dày kinh nghiệm, có trình độ chuyên môn và có uy tín cao về giảng dạy và nghiên cứu khoa học.

Về công tác đào tạo chuyên môn, ngoài mã ngành Luật học, Khoa luật Kinh doanh còn phụ trách mã ngành Luật Kinh doanh. Khoa hiện đang đảm trách chương trình đào tạo Thạc sỹ, Tiến sỹ mã ngành luật Kinh tế. Hiện tại, Khoa đang chủ trì, xây dựng đề án mở thêm mã ngành mới về đào tạo thạc sỹ chuyên ngành luật Kinh tế theo định hướng ứng dụng. 

Về thành tích trong nghiên cứu khoa học: Các giảng viên trong Khoa đã bảo vệ thành công nhiều đề tài nghiên cứu khoa học thuộc các cấp khác nhau như: Cấp Bộ, cấp trọng điểm, cấp Đại học Quốc gia, cấp Trường, cấp thành phố… Ngoài ra, tập thể giảng viên trong Khoa đã công bố nhiều sách chuyên khảo, sách tham khảo, các bài viết đăng trên các tạp chí khoa học pháp lý chuyên ngành trong nước và quốc tế. Hiện nay Khoa luật Kinh doanh có hệ thống giáo trình tương đối đầy đủ phục vụ các hệ đào tạo tại Trường. Ngoài ra, nhiều sách chuyên khảo do tập thể Khoa, cá nhân biên soạn được sử dụng rộng rãi trong giảng dạy nghiên cứu ở nhiều cơ sở đào tạo trong nước.

Khoa luật Kinh doanh là một trong những đơn vị vững mạnh, nòng cốt của Trường với đội ngũ cán bộ có tư tưởng chính trị vững vàng và trình độ chuyên môn cao. Khoa là một tập thể đoàn kết, thân thiện và năng động. Các giảng viên trong Khoa luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ do Trường Đại học Luật và Đại học Quốc gia Hà Nội giao trong lĩnh vực giảng dạy và nghiên cứu khoa học. Kể từ khi thành lập đến nay, tập thể Khoa luôn đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”; “Tập thể lao động xuất sắc”, được tặng bằng khen của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội. Nhiều giảng viên của Khoa đạt danh hiệu lao động tiên tiến, chiến sỹ thi đua các cấp, và được tặng bằng khen của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội trong nhiều năm học.

2.      Các môn học phụ trách

-         Đối với hệ đào tạo đại học

Khoa phụ trách 02 mã ngành đào tạo Luật học và Luật kinh doanh.

Đối với mã ngành Luật học, Khoa đảm nhiệm nhiều môn học cung cấp những kiến thức lý luận và thực tiễn về pháp luật kinh doanh, bao gồm: Luật thương mại 1; Luật thương mại 2; Luật lao động; Luật tài chính; Luật ngân hàng; Pháp luật về đất đai – môi trường; Luật cạnh tranh; Pháp luật về thị trường chứng khoán; Kỹ năng tư vấn pháp luật.

Đối với mã ngành Luật Kinh doanh, Khoa đảm nhiệm những môn học cung cấp những kiến thức lý luận và thực tiễn cũng như các kỹ năng về pháp luật kinh doanh, bao gồm: Luật thương mại 1; Luật thương mại 2; Luật lao động; Luật tài chính; Luật ngân hàng; Luật đất đai; Luật môi trường; Pháp luật an sinh xã hội; Pháp luật về thị trường bất động sản; Hợp đồng mua bán hàng hóa; Quản trị công ty; Pháp luật tài chính doanh nghiệp; Luật môi trường quôc tế; Pháp luật về thị trường chứng khoán; Luật cạnh tranh; Kỹ năng tư vấn pháp luật; Kỹ năng tư vấn tài chính kế toán; Kỹ năng giải quyết tranh chấp lao động và đình công; Kỹ năng giải quyết tranh chấp đất đai; Kỹ ăng giải quyết tranh chấp hợp đồng tín dụng; Pháp luật về đánh giá tác động môi trường; Pháp luật về bảo hiểm tiền gửi.

-          Đối với hệ đào tạo sau đại học

Khoa phụ trách những học phần cung cấp cho người học những kiến thức lý luận và thực tiễn mang tính chuyên sâu trong lĩnh vực môi trường pháp lý cho các hoạt động kinh tế, bao gồm các vấn đề trong khoa học Luật thương mại; khoa học Luật lao động; khoa học pháp luật tài chính – ngân hàng; khoa học pháp luật đất đai – môi trường, bao gồm các học phần bắt buộc và lựa chọn như: Môi trường pháp lý kinh doanh; Thương nhân và hành vi thương mại; Pháp luật về quan hệ lao động; Pháp luật về bảo hiểm xã hội; Chế độ pháp lý về quyền sử dụng đất ở Việt Nam; Những vấn đề pháp lý về phát triển bền vững và tăng trưởng xanh; Pháp luật tín dụng ngân hàng; Pháp luật thuế; Pháp luật về giải quyết tranh chấp kinh doanh, thương mại; Những vấn đề pháp lý về tài chính doanh nghiệp; Pháp luật về phát hành và giao dịch chứng khoán; Pháp luật về bảo vệ người lao động; Pháp luật về thị trường bất động sản; Pháp luật về tài sản kinh doanh; Nhất thể hóa pháp luật hợp đồng trên bình diện quốc tế; Pháp luật về tranh chấp lao động và đình công; Pháp luật về giải quyết tranh chấp đất đai – môi trường; So sánh pháp luật về tổ chức kinh doanh; Xây dựng môi trường pháp lý kinh doanh ở Việt Nam; Điều chỉnh pháp luật đối với hợp đồng trong các chuyên ngành kinh doanh (Tài chính – ngân hàng, đất đai – môi trường, lao động và tổ chức kinh doanh); Pháp luật tài chính – ngân hàng thời kỳ khủng hoảng kinh tế; Pháp luật về tăng trưởng xanh; Pháp luật điều tiết thị trường lao động; Quy chế thương nhân so sánh.

3.      Các định hướng nghiên cứu cơ bản

Bên cạnh công tác nghiên cứu giảng dạy, hoạt động chuyên môn của Khoa hướng tới cung cấp những kiến thức pháp lý cơ bản, những vấn đề lý luận và thực tiễn về pháp luật kinh doanh nhằm đào tạo người học có kiến thức, kỹ năng phát hiện và giải quyết các vấn đề của luật Kinh doanh để từ đó có khả năng nghiên cứu, tham vấn, đánh giá, tham gia trong quá trình hoạch định chính sách, xây dựng và triển khai chính sách pháp luật vào thực tiễn đời sống kinh tế - xã hội. Khoa luật Kinh doanh bao gồm một tập thể các nhà khoa học nghiên cứu nhiều lĩnh vực thuộc hệ thống luật tư, do đó các kết quả nghiên cứu có giá trị và ý nghĩa thực tiễn góp phần làm phong phú thêm những vấn đề lý luận về pháp luật Việt Nam trong lĩnh vực luật Kinh doanh, phục vụ quá trình xây dựng và phát triển đất nước, phục vụ công cuộc cải cách tư pháp và xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, với mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Định hướng nghiên cứu cơ bản của Khoa gồm:

-         Nền tảng lý luận của môi trường pháp lý kinh doanh.

-         Định hướng hoàn thiện môi trường pháp lý kinh doanh nhằm đáp ứng xây dựng nền kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế.

-         Nghiên cứu kỹ năng thi hành pháp luật kinh doanh.

4.      Các nhóm nghiên cứu mạnh của Khoa.

Nhóm 1:

Tên nhóm nghiên cứu: Cải cách pháp luật và quản lý xã hội.

Trưởng nhóm: PGS.TS Ngô Huy Cương & PGS.TS Lê Thị Hoài Thu

Hướng nghiên cứu chung: Cải cách pháp luật và xây dựng mô hình quản lý xã hội tương thích ở Việt Nam hiện nay.

Nhóm 2:

Tên nhóm nghiên cứu: Cải cách pháp luật tài chính – ngân hàng đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững.

Trưởng nhóm: PGS.TS Lê Thị Thu Thủy & TS. Nguyễn Thị Lan Hương.

Hướng nghiên cứu chung: Hoàn thiện pháp luật tài chính – ngân hàng đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế phát triển bền vững.

5. Cán bộ, giảng viên Khoa 

 STT

Họ và tên

Học vị, Học hàm

Chức danh chuyên môn/
Chức vụ/Đơn vị công tác

Liên hệ

LLKH

1

Nguyễn Trọng Điệp

TS

P. Hiệu trưởng /GVC

dieptrongnguyen@yahoo.com

LLKH

2

Phan Thị Thanh Thủy

PGS.TS

 GVCV/ Chủ nhiệm Khoa

02437548516
phanthuy.law@gmail.com

LLKH

3

Trần Anh Tú

TS

GV/Phó Chủ nhiệm Khoa

02437548516

tuta@vnu.edu.vn

LLKH

4

Lê Thị Hoài Thu

PGS.TS

GVCC

02437548516
le_hoai_thu2002@yahoo.co.uk

LLKH

5

Lê Thị Thu Thủy

PGS.TS

GV

02437548516

LLKH

6

Doãn Hồng Nhung

PGS.TS

 GVCC

 02437548516

doanhongnhungvnu@gmail.com; nhunglylonghn@yahoo.com

LLKH

7

Nguyễn Thị Lan Hương

TS

GV

02437548516
huongcn70@gmail.com; huongntt.khoaluat@vnu.edu.vn

LLKH

8

Nguyễn Thị Thu Hương

TS

GV

02437548516

LLKH

9

Lê Kim Nguyệt

TS

GV

02437548516
lekimnguyet@yahoo.com

LLKH

10

Trương Thị Kim Dung

TS

GV

02437548516

LLKH

11

Nguyễn Thanh Huyền

TS

GV

02437548516

LLKH

12

Nguyễn Vinh Hưng

TS

GV

02437548516

LLKH

13

Đặng Thị Bích Liễu

TS

GV

02437548516

LLKH

14

Nguyễn Văn Phương

TS

GV

02437548516

LLKH

15

Nguyễn Lê Thu

TS

GV

02437548516
le_thu1512@yahoo.com;

LLKH

16

Khuất Quang Phát

ThS.NCS

GV

02437548516
phatkhuat@gmail.com

LLKH

17

Nguyễn Đăng Duy

ThS.NCS

GV

02437548516          

duynd@vnu.edu.vn

LLKH

18

Nguyễn Thị Liên

CN

 Thư ký Khoa

 02437548516

liennguyenthi17@gmail.com

LLKH

 6.      Liên hệ Khoa

Khoa Luật Kinh doanh

Phòng 213, nhà E1, Trường Đại học Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội, 144 Xuân Thủy, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Điện thoại: 024 3754 8516

Email: lkdvnu@gmail.com


 

Facebook Twitter Google Gmail Y! Mail ZingMe Addthis
Bài viết khác:
 
 
Bản quyền © bởi Trường Đại học Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội
Địa chỉ: Nhà E1, 144 đường Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
Tel: (04) 3754 7787 - Fax: (04) 3754 7081