Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục
Cập nhật lúc 22:55, 11/11/2022 (GMT+7)

1. Giới thiệu

Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục là đơn vị chức năng thuộc Trường Đại học Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội, do Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội thành lập. 

2. Chức năng

Tham mưu cho Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch, quy trình hoạt động và tổ chức triển khai công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục toàn diện trong Trường; thực hiện các hoạt động khảo thí, đảm bảo chất lượng giáo dục trong Trường theo quy định của ĐHQGHN, của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

3. Nhiệm vụ, quyền hạn trong công tác khảo thí 

- Xây dựng và trình Hiệu trưởng ban hành các văn bản quy định về công tác khảo thí; hướng dẫn, giám sát, đôn đốc các đơn vị, cá nhân trong toàn Trường triển khai các hoạt động về khảo thí theo các quy định của ĐHQGHN và của  Bộ Giáo dục & Đào tạo;

- Phối hợp với các Bộ môn, Phòng và Bộ phận chức năng xây dựng ngân hàng đề thi chung cho toàn Trường và quản lý hệ thống ngân hàng đề thi cho từng môn học thuộc các bậc, hệ, chương trình đào tạo;

- Tham mưu cho Hiệu trưởng trong việc ban hành các quyết định thành lập Hội đồng thi, Ban coi thi, Ban đề thi, Ban thư ký, Ban phách, Ban chấm thi trước mỗi kỳ thi theo Quy chế đào tạo;

- Tổ chức bốc thăm đề thi, in, sao đề thi; nhận bài thi, làm phách, tổ chức chấm bài thi, ráp phách, nhập điểm, tổng hợp, thống kê và công bố kết quả thi;

- Phối hợp với Phòng Quản lý Đào tạo, các Bộ môn, Bộ phận chức năng giúp Hiệu trưởng tổ chức phúc khảo bài thi và giải quyết các vướng mắc liên quan đến kết quả điểm của người học thuộc các hệ, bậc, chương trình đào tạo của Trường theo đúng các quy định của ĐHQGHN và của Bộ Giáo dục & Đào tạo;

- Thực hiện công tác quản lý, lưu trữ và bảo mật đề thi, bài thi, điểm thi theo quy định của ĐHQGHN và của Bộ Giáo dục & Đào tạo;

- Tổng hợp điểm và quản lý kết quả tổng hợp về điểm của người học thuộc các hệ, bậc đào tạo trong Trường;

- Tổ chức thẩm định các văn bằng, chứng chỉ của người học;

- Đề xuất Hiệu trưởng cấp giấy chứng nhận kết quả học tập; bảng điểm học kỳ, năm học, toàn khóa cho người học;

- Chủ trì tổ chức các lớp tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ về công tác khảo thí;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác trong lĩnh vực khảo thí theo sự phân công của Hiệu trưởng.

4. Nhiệm vụ, quyền hạn trong công tác đảm bảo chất lượng giáo dục

- Nghiên cứu, xây dựng và đề xuất với Hiệu trưởng ban hành các văn bản về công tác đảm bảo chất lượng giáo dục; triển khai các giải pháp để đảm bảo chất lượng giáo dục trong Trường;

- Là đầu mối giữa các Bộ môn, Phòng Đào tạo trong việc xây dựng, chỉnh sửa, lưu giữ các chương trình đào tạo, đề cương môn học và quy trình kiểm tra, đánh giá môn học;

- Nghiên cứu, đánh giá chất lượng các hoạt động đào tạo, báo cáo Hiệu trưởng để có biện pháp chỉ đạo nhằm đáp ứng mục tiêu nâng cao chất lượng đào tạo;

- Tổ chức triển khai lấy ý kiến phản hồi của người học về chương trình đào tạo và các hoạt động đào tạo của Trường. Thực hiện các khảo sát, đánh giá cựu sinh viên, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, người sử dụng lao động... phục vụ mục đích đảm bảo và nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội. 

- Nghiên cứu và xây dựng hệ thống công cụ đánh giá chương trình đào tạo, trình độ chuyên môn, năng lực giảng dạy của giảng viên, điều kiện học tập của sinh viên.

- Tổ chức triển khai công tác tự đánh giá; hướng dẫn và hỗ trợ các đơn vị thực hiện công tác tự đánh giá; tổ chức đánh giá trong và tham gia đánh giá ngoài các tiêu chuẩn về kiểm định chất lượng về đơn vị đào tạo và chương trình đào tạo theo yêu cầu của ĐHQGHN và Bộ Giáo dục & Đào tạo;

- Chủ trì và phối hợp với các Bộ môn, Phòng, Bộ phận chức năng trong việc cập nhật các thông tin, minh chứng của các đơn vị theo tiêu chuẩn đảm bảo chất lượng của Trường; tổ chức và duy trì cơ sở dữ liệu của Trường về đảm bảo chất lượng;

- Thực hiện công tác tổng hợp, báo cáo về hoạt động đảm bảo và đánh giá chất lượng theo quy định; là đầu mối thu thập và lưu trữ các dữ liệu, số liệu của Trường để phục vụ cho công tác kiểm định và báo cáo thống kê; thực hiện nhiệm vụ ba công khai trong lĩnh vực đảm bảo chất lượng theo đúng quy định của ĐHQGHN và Bộ Giáo dục & Đào tạo;

- Tham mưu cho Hiệu trưởng, lập kế hoạch khắc phục những hạn chế, yếu kém về chất lượng đào tạo của Trường sau khi được kiểm định; hướng dẫn, giám sát và kiểm tra việc thực hiện các điều kiện đảm bảo chất lượng ở các đơn vị trong toàn Trường;

- Tham mưu cho Hiệu trưởng, tổ chức các khoá tập huấn cho cán bộ và giảng viên về hoạt động đảm bảo chất lượng giáo dục trong Trường;

- Tham mưu cho Hiệu trưởng, đồng thời là đầu mối trong quan hệ hợp tác với cơ sở đào tạo đại học, các tổ chức khác trong và ngoài nước trong công tác kiểm định và đảm bảo chất lượng giáo dục;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác trong lĩnh vực đảm bảo chất lượng giáo dục theo sự phân công của Hiệu trưởng.

5. Danh sách cán bộ Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục

STT

Họ và tên

Học hàm/
Học vị

Chức vụ/ Bộ phận

Điện thoại/ mail

1

Trần Anh Tú

TS

Trưởng phòng

024.37549753

tuta@vnu.edu.vn

2

Đặng Phương Hải

Thạc sĩ

Phó Trưởng phòng 

024.37549754

haidp@vnu.edu.vn

3

Trần Hồng Hạnh

Thạc sĩ

Phó Trưởng phòng

024.37957493

thhanh@vnu.edu.vn

4

Nguyễn Hoàng Anh

Thạc sĩ

Chuyên viên 

024.37957494

hoanganh214@yahoo.com

   5

Bùi Thị Thanh Hường

 Thạc sĩ

Chuyên viên 

024.37957494

btthuong@vnu.edu.vn

   6

Nguyễn Thị Hải Yến

Cử nhân

Chuyên viên 

024.37957494

nguyenthihaiyen20@gmail.com

 7 

Phạm Thị Vui  

Cử nhân

Chuyên viên 

024.37957494

vuipt@vnu.edu.vn 

Liên hệ:

1. Bộ phận Đảm bảo chất lượng: P211 - E1, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.

SĐT: 024.37549753

2. Bộ phận Khảo thí:  P211 - E1, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.

SĐT: 024.37957494 

 

Facebook Twitter Google Gmail Y! Mail ZingMe Addthis
Bài viết khác:
 
 
Bản quyền © bởi Trường Đại học Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội
Địa chỉ: Nhà E1, 144 đường Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
Tel: (04) 3754 7787 - Fax: (04) 3754 7081