TIÊU CHUẨN TUYÊN DƯƠNG DANH HIỆU “CÁN BỘ BA TRÁCH NHIỆM”
Cập nhật lúc 11:00, 03/04/2022 (GMT+7)

 

Để đạt được danh hiệu “Cán bộ ba trách nhiệm” cần phải có những tiêu chuẩn sau: 

  • Có ít nhất 01 bài báo khoa học được đăng trên tạp chí khoa học trong nước hoặc quốc tế (có chỉ số ISSN)

  • Trình độ ngoại ngữ: Đạt chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B2 hoặc tương đương trở lên (theo thông tư số 05/2012/TT/BGDĐT của Bộ giáo dục và đào tạo). Giảng viên trẻ chuyên ngành ngoại ngữ xét tiêu chí ngoại ngữ thứ 2

  • Trình độ tin học: Đạt chứng chỉ Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản hoặc tương đương trở lên

  • Tham gia ít nhất 02 hoạt động tình nguyện trong năm học hoặc năm học liền kề trước đó.


Bên cạnh đó, các giảng viên trẻ còn phải đạt một trong những tiêu chuẩn sau:

  • Có sáng kiến kinh nghiệm cụ thể trong cải tiến phương pháp giảng dạy hoặc tham gia nghiên cứu và chuyển giao công nghệ được công nhận của cấp có thẩm quyền

  • Tham gia biên soạn giáo trình, sách chuyên khảo xuất bản trong năm

  • Trực tiếp hướng dẫn đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên được nghiệm thu và đạt giải Ba cấp Trường trở lên

  • Trực tiếp bồi dưỡng sinh viên tham gia các cuộc thi học thuật từ cấp thành phố trở lên, đạt giải từ khuyến khích trở lên

  • Tham gia hỗ trợ chuyên môn cho ít nhất 01 Câu lạc bộ học thuật trong đơn vị

  • Tham gia chăm lo, hỗ trợ cho học sinh, sinh viên đặc thù, cá biệt, khó khăn

Chi tiết xem tại: (link)


Facebook Twitter Google Gmail Y! Mail ZingMe Addthis
Bài viết khác:
 
 
Bản quyền © bởi Trường Đại học Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội
Địa chỉ: Nhà E1, 144 đường Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
Tel: (04) 3754 7787 - Fax: (04) 3754 7081