Tổ chức thực tập tốt nghiệp cho sinh viên Khóa QH-2018 (Khóa 63)
Cập nhật lúc 1:00, 01/07/2021 (GMT+7)

Thực hiện kế hoạch học tập năm học 2020 - 2021 đối với sinh viên hệ đào tạo chính quy tại Khoa luật - Đại học Quốc gia Hà Nội, Phòng Đào tạo và Công tác học sinh sinh viên (ĐT&CTHSSV) thông báo kế hoạch thực tập tốt nghiệp cụ thể cho sinh viên Khóa QH-2018 (Khóa 63) như sau:

1. Đối tượng

- Tất cả sinh viên Khóa QH-2018 (Khóa 63);

- Sinh viên các Khóa trước chưa có kết quả thực tập tốt nghiệp;

2. Thời gian và địa điểm thực tập

- Thời gian thực tập: Từ ngày 15/07/2021 đến ngày 20/08/2021;

- Địa bàn thực tập: Các tỉnh thành trong cả nước (sinh viên có thể tự liên hệ cơ sở thực tập và báo cáo với Bộ môn phụ trách)

3. Phân bổ sinh viên thực tập và danh sách thực tập

- Sinh viên thực tập ngành Luật do 05 Bộ môn đảm nhiệm: Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật, Luật Hiến pháp – Luật hành chính, Tư pháp hình sự, Luật dân sự, Luật Quốc tế đảm nhiệm.

- Sinh viên thực tập ngành Luật Chất lượng cao theo TT23 do 06 Bộ môn đảm nhiệm: Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật, Luật Hiến pháp – Luật Hành chính, Tư pháp - Hình sự, Luật Dân sự, Luật Kinh doanh, Luật Quốc tế đảm nhiệm.

- Sinh viên thực tập ngành Luật Kinh doanh do Bộ môn Luật Kinh doanh đảm nhiệm.

- Danh sách sinh viên thực tập do Phòng ĐT&CTHSSV ấn định và kèm theo Thông báo này.

4. Trách nhiệm của các Bộ môn và sinh viên thực tập

- Học phần thực tập là bắt buộc, vì vậy các Bộ môn và sinh viên tuân thủ nghiêm túc Chương trình thực tập tốt nghiệp và Kế hoạch thực tập tốt nghiệp được gửi kèm theo Thông báo này.

- Các Bộ môn gửi đề xuất phân công giảng viên hướng dẫn và đoàn sinh viên thực tập theo từng địa điểm về Phòng ĐT&CTHSSV để chuẩn bị quyết định trình Chủ nhiệm Khoa phê duyệt, thời hạn gửi đề xuất trước ngày 12/07/2021 (mẫu đề xuất kèm theo Công văn này, bản mềm gửi về email vudangphuc@vnu.edu.vn).

Đề nghị các Bộ môn và sinh viên thực hiện kế hoạch thực tập cho sinh viên đúng tiến độ.

            Lưu ý:

Tháng 4/2018 bằng Hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo Khoa và các nhà tuyển dụng, Khoa đã ký 04 thỏa thuận hợp tác với 04 công ty/văn phòng luật, đồng thời cũng nhận được sự ủng hộ, hỗ trợ từ các công ty/văn phòng luật, các cơ quan doanh nghiệp trên nhiều phương diện hoạt động, trong đó, đặc biệt là sự hỗ trợ về công tác thực tập, thực tế của sinh viên. Phòng ĐT&CTHSSV xin gửi kèm Công văn này danh sách các nhà tuyển dụng để hỗ trợ các Bộ môn trong việc xem xét, liên hệ địa điểm thực tập cho sinh viên.

Trân trọng.

 

 

Đăng tin: Minh Giang theo Phòng ĐT&CTHSSV
Bài viết khác:
 
 
Bản quyền © bởi Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội
Địa chỉ: Nhà E1, 144 đường Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
Tel: (04) 3754 7787 - Fax: (04) 3754 7081