Trung tâm Luật so sánh
Cập nhật lúc 9:33, 05/08/2019 (GMT+7)

1. Giới thiệu chung

Trung tâm Luật So sánh là một đơn vị có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, trực thuộc Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội, được thành lập theo Quyết định số 522/TCCB ngày 12/5/2003 và Quyết định số 62/TCCB ngày 20/2/2004 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

2. Chức năng, nhiệm vụ

- Đào tạo: Tham gia đào tạo đại học và sau đại học về luật so sánh. Thực hiện các chương trình bồi dưỡng, đào tạo ngắn hạn cho các cơ quan, tổ chức trong và ngoài nước về pháp luật nước ngoài. Là đầu mối thực hiện các quan hệ quốc tế về đào tạo luật so sánh theo sự ủy quyền của Khoa Luật;

- Nghiên cứu khoa học: Nghiên cứu các vấn đề liên quan tới luật so sánh. Trọng tâm nghiên cứu tập trung vào pháp luật của Hoa Kỳ, Liên bang Nga, Anh, Liên minh Châu Âu (EC), Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), Trung Quốc, Nhật Bản,... Tìm kiếm và tổ chức thực hiện các dự án, hợp đồng nghiên cứu khoa học, ứng dụng về pháp luật nước ngoài, triển khai các hợp tác quốc tế về nghiên cứu khoa học, ứng dụng về pháp luật nước ngoài, triển khai các hợp tác quốc tế về nghiên cứu khoa học luật so sánh. Tổ chức biên soạn giáo trình, tài liệu tham khảo, tài liệu phổ biến khoa học pháp lý, các tài liệu tuyên truyền thông tin pháp luật;

- Hỗ trợ và tư vấn pháp luật nước ngoài theo yêu cầu của các tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước;

- Xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin khoa học pháp lý.

3. Cơ cấu tổ chức

- Giám đốc Trung tâm: TS. Trần Kiên.

4. Các công trình, dự án tiêu biêu

* Sách chuyên khảo

(1) SCK, Tiếp cận thông tin: pháp luật và thực tiễn trên thế giới và Việt Nam, NXB. ĐHQGHN, 2012;

(2) SCK, Trách nhiệm hình sự của pháp nhân trong luật hình sự, NXB. CTQG, 2011;

(3) SCK, Những vấn đề cơ bản về pháp luật hình sự một số nước trên thế giới (TSKH Lê Cảm chủ biên), NXB. Thông tin Khoa học pháp lý, Bộ tư pháp, 2002.

* Đề tài NCKH

(1) Đề tài: Nâng cao năng lực của đội ngũ thẩm phán tòa án nhân dân địa phương đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp ở việt Nam. Đề tài nhóm A- ĐHQGHN, Mã số: QGTĐ: 11.17;

(2) Đề tài: Nghiên cứu so sánh pháp luật quốc tế và pháp luật Việt Nam về phòng, chống và xóa bỏ lao động trẻ em. Đề tài nhóm B- ĐHQGHN, Mã số: QG: 10.07. Nghiệm thu năm 2011. Kết quả tốt;

(3) Đề tài Văn hoá công sở ở Hà Nội: Thực trạng và giải pháp, Đề tài cấp thành phố Hà Nội. Mã số: 01X-07/05-2007-2. Nghiệm thu năm 2010. Kết quả khá.

(4) Đề tài cấp Khoa trực thuộc (trường): “Các biện pháp miễn, giảm hình phạt trong Luật hình sự một số nước”. Nghiệm thu năm 2006. Kết quả tốt;

(5) Đề tài cấp ĐHQG Hà Nội: Trách nhiệm hình sự của pháp nhân trong Luật hình sự nước ngoài và mô hình của nó trong pháp luật hình sự của Việt Nam tương lai”, Mã số: CB.03.02. Nghiệm thu năm 2005. Kết quả tốt.

- Sản phẩm KH&CN giai đoạn 2016-2020:

Tư vấn chính sách về hội nhập và hài hòa hóa pháp luật ở ASEAN. Xuất bản giáo trình về Luật so sánh, Dịch các sách Luật học so sánh và các hướng dẫn thực hành kỹ năng so sánh luật.

5. Địa chỉ liên hệ

Phòng 602 nhà E1, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội


 

Facebook Twitter Google Gmail Y! Mail ZingMe Addthis
Bài viết khác:
 
 
Bản quyền © bởi Trường Đại học Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội
Địa chỉ: Nhà E1, 144 đường Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
Tel: (04) 3754 7787 - Fax: (04) 3754 7081