Tọa đàm của Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao Nguyễn Hòa Bình với chủ đề "Những điểm mới của Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2015 và một số điểm mới của tiến trình cải cách tư pháp"
 

 
Bản quyền © bởi Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội
Địa chỉ: Nhà E1, 144 đường Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
Tel: (04) 3754 7787 - Fax: (04) 3754 7081