Tuyển sinh chương trình thạc sĩ Quản trị nhà nước và phòng chống tham nhũng
Cập nhật lúc 15:53, 01/09/2018 (GMT+7)

Năm 2018, Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội được giao nhiệm vụ tổ chức đào tạo thạc sĩ theo định hướng nghiên cứu chuyên ngành Quản trị nhà nước và phòng, chống tham nhũng thuộc ngành Luật học.

Chương trình đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Quản trị nhà nước và phòng, chống tham nhũng được xây dựng theo cách tiếp cận đa ngành, thực hiện theo phương pháp giảng dạy hiện đại, lấy người học làm trung tâm, đề cao sự tham gia chủ động, tích cực của người học. Chương trình cung cấp những kiến thức hiện đại, chuyên sâu về các vấn đề lý luận, pháp lý và thực tiễn trong quản trị nhà nước và phòng, chống tham nhũng trên thế giới và ở Việt Nam.

Học viên theo học chuyên ngành Quản trị nhà nước và phòng, chống tham nhũng được hưởng hỗ trợ về điều kiện học tập của nhiều cơ quan, tổ chức trong nước và đối tác quốc tế.

  • Nhiều học phần trong chương trình đào tạo có các giáo sư, giảng viên là những chuyên gia có uy tín trong lĩnh vực quản trị nhà nước và phòng, chống tham nhũng ở các nước phát triển tham gia giảng dạy, hướng dẫn khoa học.

  • Chương trình có hệ thống học liệu phong phú với hàng ngàn đầu mục tài liệu chuyên ngành bằng tiếng Anh và tiếng Việt trên thư viện và hệ thống dữ liệu trực tuyến đáp ứng nhu cầu học tập, nghiên cứu của học viên. Nhiều học liệu là sách chuyên khảo, tham khảo được cung cấp miễn phí cho học viên.

  • Mỗi khoá học tổ chức ít nhất 3 cuộc hội thảo, seminar với nhiều chủ đề liên quan đến các vấn đề khác nhau về quản trị nhà nước và phòng, chống tham nhũng. Học viên được khuyến khích tham gia viết bài nghiên cứu, thảo luận.

Thời gian tuyển sinh

Chương trình đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Quản trị nhà nước và phòng, chống tham nhũng được tổ chức tuyển sinh vào ngày 15 và ngày 16 tháng 09 năm 2018 trong kỳ thi tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2018 theo kế hoạch chung của Đại học Quốc gia Hà Nội.

Đối tượng tuyển sinh

Chương trình đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Quản trị nhà nước và phòng, chống tham nhũng có đối tượng tuyển sinh mở rộng gồm những người có bằng tốt nghiệp đại học ngành Luật (hoặc ngành phù hợp với ngành Luật) và những người có bằng tốt nghiệp các ngành có liên quan mật thiết đến quản trị nhà nước và phòng, chống tham nhũng.

1. Danh mục các ngành phù hợp với ngành Luật: Luật hiến pháp và luật hành chính; Luật dân sự và tố tụng dân sự; Luật hình sự và tố tụng hình sự; Luật kinh tế, Luật quốc tế.

2. Danh mục các ngành có liên quan mật thiết đến quản trị nhà nước và phòng, chống tham nhũng:

- Nhóm 1: Một số ngành thuộc nhóm ngành “An ninh và trật tự xã hội”, gồm: Trinh sát an ninh, Điều tra hình sự, Quản lý nhà nước về an ninh trật tự, thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, tham mưu chỉ huy công an nhân dân;

- Nhóm 2: Một số ngành thuộc nhóm ngành quản trị - quản lý, gồm: Khoa học quản lý, Quản lý công;

- Nhóm 3: Các ngành Khoa học chính trị, Chính trị học, Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước, Quản lý nhà nước.

Thí sinh có bằng tốt nghiệp các ngành có liên quan mật thiết đến quản trị nhà nước và phòng, chống tham nhũng nêu trên phải học chương trình bổ sung kiến thức gồm 6 học phần, 24 tín chỉ để đáp ứng đủ điểu kiện dự thi tuyển sinh. Các học phần phải học bổ sung bao gồm:

STT

Tên học phần

Số tín chỉ

1

Lý luận chung về nhà nước và pháp luật

4

2

Lịch sử nhà nước và pháp luật

4

3

Luật hiến pháp Việt Nam

4

4

Luật hành chính và tố tụng hành chính Việt Nam

4

5

Luật dân sự và tố tụng dân sự Việt Nam

4

6

Luật hình sự và tố tụng hình sự Việt Nam

4

 

Tổng số

24

Thông tin chi tiết liên quan đến kỳ thi tuyển sinh xem tại Thông báo số 782/TB -KL ngày 15/06/2018 của Khoa Luật về việc tuyển sinh sau đại học năm 2018 được đăng tải trên Website của Khoa Luật tại địa chỉ: law.vnu.edu.vn.

Thông tin liên hệ:

Phòng Đào tạo và Công tác học sinh sinh viên, Khoa Luật, ĐHQGHN.

Địa chỉ: Phòng 109 nhà E1, ĐHQGHN - 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.

Hotline tuyển sinh sau đại học:

- Điện thoại: 024.3.754.6674

- Email: tuyensinhsdhkl@gmail.com

Văn bản liên quan:

>>> Thông báo số 782/TB -KL ngày 15/06/2018

>>> Quyết định về việc ban hành chương trình và giao nhiệm vụ đào tạo trình độ thạc sĩ

>>> Tổ chức lớp học bổ sung kiến thức dự thi đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Quản trị nhà nước và phòng chống tham nhũng
 

Đăng tin: Xuân Giang - theo Phòng Đào tạo và CTHSSV
Bài viết khác:
 
 
Bản quyền © bởi Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội
Địa chỉ: Nhà E1, 144 đường Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
Tel: (04) 3754 7787 - Fax: (04) 3754 7081