Ba Công khai năm học 2018 - 2019
Cập nhật lúc 0:00, 01/11/2018 (GMT+7)

1. Công khai cam kết chất lượng đào tạo các chương trình đào tạo Đại học và Sau đại học của Khoa Luật ĐHQGHN (Biểu mẫu 20)

2. Công khai cam kết chất lượng đào tạo thực tế của cơ sở giáo dục Đại học Khoa Luật ĐHQGHN (Biểu mẫu 21)

3. Công khai cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục Đại học Khoa Luật ĐHQGHN (Biểu mẫu 22)

4. Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu của cơ sở giáo dục Đại học Khoa Luật ĐHQGHN (Biểu mẫu 23)

5. Công khai tài chính của cơ sở giáo dục Đại học Khoa Luật ĐHQGHN (Biểu mẫu 24)

6. Khảo sát sinh viên sau một năm tốt nghiệp

 
7. Biểu mẫu tổng hợp
 

 

Bài viết khác:
 
 
Bản quyền © bởi Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội
Địa chỉ: Nhà E1, 144 đường Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
Tel: (04) 3754 7787 - Fax: (04) 3754 7081