Liên hệ
Địa chỉ: Nhà E1, 144 đường Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
Tel: (04) 3754 7787 - Fax: (04) 3754 7081
  * Họ và tên
  * Số điện thoại
  * Email
 

Bản đồ đường đi

 

 
Bản quyền © bởi Trường Đại học Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội
Địa chỉ: Nhà E1, 144 đường Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
Tel: (04) 3754 7787 - Fax: (04) 3754 7081