Ba Công khai năm học 2020 - 2021
Cập nhật lúc 16:21, 09/11/2020 (GMT+7)

Ba Công khai năm học 2020 - 2021

1. Công khai cam kết chất lượng đào tạo các chương trình đào tạo Đại học và Sau đại học của Khoa Luật ĐHQGHN (Biểu mẫu 20)

2. Công khai cam kết chất lượng đào tạo thực tế của cơ sở giáo dục Đại học Khoa Luật ĐHQGHN (Biểu mẫu 21)

3. Công khai cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục Đại học Khoa Luật ĐHQGHN (Biểu mẫu 22)

4. Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu của cơ sở giáo dục Đại học Khoa Luật ĐHQGHN (Biểu mẫu 23)

5. Công khai tài chính của cơ sở giáo dục Đại học Khoa Luật ĐHQGHN (Biểu mẫu 24)

7. Biểu mẫu tổng hợp

8. Báo cáo việc làm sinh viên tốt nghiệp năm 2020 

Đăng tin: Minh Giang theo Phòng KT&ĐBCL
Bài viết khác:
 
 
Bản quyền © bởi Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội
Địa chỉ: Nhà E1, 144 đường Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
Tel: (04) 3754 7787 - Fax: (04) 3754 7081