Chương trình Hội thảo
Cập nhật lúc 14:37, 26/07/2021 (GMT+7)

CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO (DỰ KIẾN)

“Vấn đề lũng đoạn nhà nước và chủ nghĩa tư bản thân hữu trong phòng, chống tham nhũng”

8h-11h45, thứ tư, 28/7/2021

Hình thức: Trực tuyến qua Zoom

 

7:30 – 8:00

Đăng ký đại biểu (online)

8:00 – 8:05

Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu (TS. Nguyễn Văn Quân)

8:05 – 8:15

Phát biểu chào mừng của PGS.TS. Nguyễn Thị Quế Anh, Chủ nhiệm Khoa Luật - ĐHQGHN

8:15 – 9:45

PHIÊN 1

Người chủ trì: PGS.TS. Chu Hồng Thanh (Khoa Luật – ĐHQGHN)

8:15 – 8:30

Tham luận 1: Vấn đề lũng đoạn nhà nước: Những vấn đề lý luận và bài học từ một số quốc gia trên thế giới

TS. Bùi Hải Thiêm, Viện Nghiên cứu Lập pháp

TS. Bùi Tiến Đạt, Khoa Luật - ĐHQGHN

8:30 – 8:45

Tham luận 2: Lũng đoạn nhà nước và vai trò của Hiến pháp

GS.TS. Nguyễn Đăng Dung, Khoa Luật - ĐHQGHN

8:45 – 9:00

Tham luận 3: Vấn đề lũng đoạn nhà nước: một số nguy cơ cần nhận diện

TS. Nguyễn Quốc Văn, Viện Chiến lược và Khoa học Thanh tra

9:00 – 9:15

Tham luận 4: Những thách thức và yêu cầu đặc biệt với việc phòng, chống lũng đoạn nhà nước: Một số phân tích và liên hệ với Việt Nam

PGS.TS. Vũ Công Giao, Khoa Luật - ĐHQGHN

9:15 – 9:45

Thảo luận

9:45 – 10:00

Giải lao

10:00 – 11:30

PHIÊN 2

Người chủ trì: PGS.TS. Nguyễn Hoàng Anh (Khoa Luật – ĐHQGHN)

10:00 – 10:15

Tham luận 5: Từ thân hữu đến lũng đoạn

TS. Nguyễn Sĩ Dũng, Văn phòng Quốc hội

10:15 – 10:30

Tham luận 6: Quy luật “hòn tuyết lăn” chủ nghĩa tư bản thân hữu, vài hàm ý chính sách

GS.TS. Trần Ngọc Thơ, Trường ĐH Kinh tế Tp. HCM

10:30 – 10:45

Tham luận 7: “Lợi ích nhóm”, “tham nhũng chính sách” và xây dựng cơ chế phòng, chống “lợi ích nhóm”, “tham nhũng chính sách” ở Việt Nam

TS. Phạm Thế Lực, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh 

10:45 – 11:00

Tham luận 8: Phòng, chống tham nhũng chính sách ở Việt Nam

PGS.TS. Phạm Quý Thọ (chuyên gia chính sách công, nguyên Trưởng khoa Chính sách công, Học viện Chính sách và Phát triển, Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

11:00 – 11:30

Thảo luận

11:30 – 11:40 

Bế mạc

PGS.TS. Vũ Công Giao, Khoa Luật - ĐHQGHN

 

Facebook Twitter Google Gmail Y! Mail ZingMe Addthis
Bài viết khác:
 
 
Bản quyền © bởi Trường Đại học Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội
Địa chỉ: Nhà E1, 144 đường Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
Tel: (04) 3754 7787 - Fax: (04) 3754 7081