Danh sách sinh viên lớp QH-2019-LCLC-23 đủ điều kiện tốt nghiệp về NCKH
Cập nhật lúc 11:22, 26/05/2023 (GMT+7)

DANH SÁCH SINH VIÊN LỚP QH-2019-LCLC-23 (K64CLC-23) ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP VỀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

 Chi tiết xem tại tệp đính kèm

TT

Mã SV

Họ và Tên

Ngày sinh

GT

Nơi sinh

Ghi chú

1

19062001

Ngô Thị Huyền An

11/06/2001

Nữ

Hải Phòng

Đủ 02 chứng nhận NCKH

2

19062002

Nguyễn Quốc Khang An

10/02/2001

Nam

Hà Nội

Đủ 02 chứng nhận NCKH

3

19062003

Hoàng Thị Vân Anh

20/03/2001

Nữ

Hà Nội

Đủ 02 chứng nhận NCKH

4

19062004

Nguyễn Hải Anh

20/02/2001

Nữ

Hải Phòng

Đủ 02 chứng nhận NCKH

5

19062005

Nguyễn Phương Anh

21/01/2001

Nữ

Quảng Ninh

Đủ 02 chứng nhận NCKH

6

19062006

Nguyễn Phương Anh

27/04/2001

Nữ

Hà Nội

Đủ 02 chứng nhận NCKH

7

19062007

Nguyễn Quỳnh Anh

08/03/2001

Nữ

Thanh Hóa

Đủ 02 chứng nhận NCKH

8

19062008

Nguyễn Thị Mai Anh

25/02/2001

Nữ

Thanh Hóa

Đủ 02 chứng nhận NCKH

9

19062009

Vũ Phú Hồng Anh

20/05/2001

Nữ

Hà Nội

Đủ 02 chứng nhận NCKH

10

19062010

Vũ Trâm Anh

20/05/2001

Nữ

Hà Nội

Đủ 02 chứng nhận NCKH

11

19062058

Nguyễn KiênCường

07/06/2001

Nam

Hà Nội

Đủ 02 chứng nhận NCKH

12

19062012

Nguyễn Trần Thùy Dung

01/01/2001

Nữ

Hà Tĩnh

Đủ 02 chứng nhận NCKH

13

19062013

Nguyễn Quý Dương

07/06/2001

Nam

Hà Nội

Đủ 02 chứng nhận NCKH

14

19062014

Nguyễn Thùy Dương

09/12/2001

Nữ

Hà Nội

Đủ 02 chứng nhận NCKH

15

19062015

Đỗ Thành Đính

26/09/2001

Nam

Yên Bái

Đủ 02 chứng nhận NCKH

16

19062016

Nguyễn Lê Hải Đức

01/06/2001

Nam

Thanh Hóa

Đủ 02 chứng nhận NCKH

17

19062018

Lê Xuân Hoa

27/07/2001

Nữ

Hà Nội

Đủ 02 chứng nhận NCKH

18

19062019

Nguyễn Hữu Hoàng

13/05/2001

Nam

Bắc Ninh

Đủ 02 chứng nhận NCKH

19

19062020

Nguyễn Khắc Huy Hoàng

15/06/2001

Nam

Hà Nội

Đủ 02 chứng nhận NCKH

20

19062021

Trần Thị Huệ

24/02/2001

Nữ

Thái Nguyên

Đủ 02 chứng nhận NCKH

21

19062024

Trần Thu Hương

20/07/2001

Nữ

Nam Định

Đủ 02 chứng nhận NCKH

22

19062025

Mai Trung Kiên

06/05/2001

Nam

Hải Phòng

Đủ 02 chứng nhận NCKH

23

19062026

An Viết Khiêm

01/09/2001

Nam

Ninh Bình

Đủ 02 chứng nhận NCKH

24

19062027

Nguyễn Hạnh Lê

14/12/2001

Nữ

Hà Nội

Đủ 02 chứng nhận NCKH

25

19062029

Lê Thị Mai Linh

10/10/2001

Nữ

Thanh Hóa

Đủ 02 chứng nhận NCKH

26

19062030

Nguyễn Ngọc Linh

20/09/2001

Nữ

Yên Bái

Đủ 02 chứng nhận NCKH

27

19062031

Nguyễn Quang Lộc

01/02/2001

Nam

Thái Bình

Đủ 02 chứng nhận NCKH

28

19062033

Hoàng Thị Trà My

19/08/2001

Nữ

Vĩnh Phúc

Đủ 02 chứng nhận NCKH

29

19062035

Nguyễn Thùy Ngân

20/12/2001

Nữ

Thanh Hóa

Đủ 02 chứng nhận NCKH

30

19062036

Đào Bảo Ngọc

28/06/2001

Nữ

Hà Nội

Đủ 02 chứng nhận NCKH

31

19062038

Nguyễn Hà Bảo Ngọc

08/03/2001

Nữ

Nghệ An

Đủ 02 chứng nhận NCKH

32

19062040

Tạ Thị Kim Ngọc

19/08/2001

Nữ

Vĩnh Phúc

Đủ 02 chứng nhận NCKH

33

19062044

Nghiêm Việt Phương

09/01/2001

Nam

Hà Nội

Đủ 02 chứng nhận NCKH

34

19062045

Nguyễn An Phương

30/09/2001

Nữ

Hà Nội

Đủ 02 chứng nhận NCKH

35

19062046

Lành Mỹ Phượng

12/07/2001

Nữ

Lạng Sơn

Đủ 02 chứng nhận NCKH

36

19062056

Nguyễn Đào HùngQuang

13/01/2001

Nam

Hải Phòng

Đủ 02 chứng nhận NCKH

37

19062061

Nguyễn Huy BảoQuang

19/04/2001

Nam

Hà Nội

Đủ 02 chứng nhận NCKH

38

19062060

Đào HươngQuỳnh

10/01/2001

Nữ

Hà Nội

Đủ 02 chứng nhận NCKH

39

19062048

Đàm Xuân Thủy Tiên

13/11/2001

Nữ

Hà Nội

Đủ 02 chứng nhận NCKH

40

19062049

Nguyễn Thủy Tiên

07/09/2001

Nữ

Hà Nội

Đủ 02 chứng nhận NCKH

41

19062050

Trần Anh Tú

02/10/2001

Nam

Ninh Bình

Đủ 02 chứng nhận NCKH

42

19062051

Nguyễn Như Trang

26/03/2001

Nữ

Hải Dương

Đủ 02 chứng nhận NCKH

43

19062053

Vũ Thị Thùy Trang

23/07/2001

Nữ

Hải Dương

Đủ 02 chứng nhận NCKH

44

19062059

Đặng Trung

22/07/2001

Nam

Hà Nội

Đủ 02 chứng nhận NCKH

45

19062054

Đào Thị Tố Uyên

05/01/2000

Nữ

Hà Nam

Đủ 02 chứng nhận NCKH

46

19062057

Baek So Yeon

09/05/2000

Nữ

Hàn Quốc

Đủ 02 chứng nhận NCKH

47

19062055

Hoàng Hải Yến

28/08/2001

Nữ

Hà Nội

Đủ 02 chứng nhận NCKH

Ấn định danh sách: 47 sinh viên./.

 

Facebook Twitter Google Gmail Y! Mail ZingMe Addthis
Bài viết khác:
 
 
Bản quyền © bởi Trường Đại học Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội
Địa chỉ: Nhà E1, 144 đường Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
Tel: (04) 3754 7787 - Fax: (04) 3754 7081