Danh sách sinh viên trúng tuyển và Thủ tục nhập học vào Chương trình đào tạo thứ 2 của Khoa Luật, ĐHQGHN năm 2022
Cập nhật lúc 19:49, 16/09/2022 (GMT+7)

 Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo danh sách trúng tuyển và thủ tục nhập học đối với các sinh viên trúng tuyển vào Chương trình đào tạo thứ 2, năm 2022 như sau:

1.   Danh sách sinh viên trúng tuyển chương trình đào tạo thứ 2, năm 2022:

Sinh viên xem Danh sách trúng tuyển CTĐTT2 vào Khoa Luật, ĐHQGHN năm 2022, tại Website của Khoa Luật: law.vnu.edu.vn (xem TẠI ĐÂY).

2. Nộp hồ sơ, nhập học.  

- Thời gian nộp hồ sơ nhập học:

+ Sáng từ 8h30 - 11h30 ngày 22/9/2022 nhập học cho sinh viên các trường Đại học Ngoại ngữ; Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn; Đại học Giáo dục, ĐHQGHN.

+ Chiều từ 14h00 đến 15h30 ngày 22/9/2022 nhập học cho sinh viên trường Đại học Kinh tế, trường Quốc tế- ĐHQGHN

- Địa điểm: tại phòng P1-G3 - Nhà E1, Khoa Luật, ĐHQGHN.

- Hồ sơ nhập học gồm:

1. Giấy triệu tập thí sinh trúng tuyển năm 2022 (giấy Triệu tập trúng tuyển Khoa sẽ cung cấp cho sinh viên khi đến nộp hồ sơ);

2. Giấy khai sinh: 01 bản (sao y bản chính hoặc photocopy có công chứng);

3. Phiếu xác nhận thông tin sinh viên, theo mẫu gửi kèm (có xác nhận của đơn vị đào tạo ngành 1, dán ảnh và đóng dấu giáp lai) (Xem TẠI ĐÂY).

3. Nộp học phí và lệ phí nhập học:

3.1. Thời gian và hình thức nộp học phí và các khoản khác

        - Thời gian nộp học phí và các khoản khác:

         Sinh viên nộp học phí và các khoản khác tại Phòng 302- nhà E1, Khoa Luật sau khi đã làm thủ tục nhập học.

3.2. Mức học phí và các khoản khác

* Học phí và các khoản phải nộp:

1) Học phí kỳ 1 năm học 2022- 2023 (tạm thu): 

14 tín chỉ x 470.000đ                               6.580.000đ                         

2) Phí nhập học:                                           100.000đ

                                                                     Cộng:              6.680.000đ   

(Bằng chữ: Sáu triệu sáu trăm tám mươi ngàn đồng).

  *Mọi thắc mắc liên hệ các số ĐT sau:

Phòng Kế hoạch Tài chính Khoa Luật: 0243.7547085/ 0912269385.

Phòng Đào tạo và CTHSSV Khoa Luật: 0243.754.9714

 

Bài viết khác:
 
 
Bản quyền © bởi Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội
Địa chỉ: Nhà E1, 144 đường Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
Tel: (04) 3754 7787 - Fax: (04) 3754 7081