Kế hoạch thành lập Ban liên lạc Cựu sinh viên Khoa Luật
Cập nhật lúc 9:00, 02/06/2016 (GMT+7)

Với mong muốn tập hợp các thế hệ cựu sinh viên, học viên đã học tập tại Khoa Luật từ những ngày đầu mới thành lập, góp phần phát huy truyền thống tốt đẹp và tự hào là sinh viên, học viên của Khoa Luật, tạo sự đoàn kết, gắn bó, tương trợ lẫn nhau, làm cầu nối giữa các thế hệ sinh viên đóng góp vào việc xây dựng và phát triển Khoa và hướng tới thành lập Ban liên lạc cựu sinh viên, Khoa Luật triển khai kế hoạch với những nội dung cụ thể như sau:

I.     Mục tiêu, yêu cầu

1.   Thành lập Ban liên lạc Cựu sinh viên Khoa Luật nhằm mục đích tập hợp, đoàn kết, đại diện và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho các hội viên là cựu sinh viên các thế hệ;

2.   Xây dựng và phát triển Ban liên lạc Cựu sinh viên có vai trò làm “cầu nối” giữa các hội viên và các sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh, phát huy truyền thống tốt đẹp của Khoa; chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau; phấn đấu hạnh phúc trong cuộc sống và thành đạt trong sự nghiệp;

3.   Phát triển các quan hệ gắn bó giữa cựu sinh viên, sinh viên của Khoa thông qua các hoạt động của Ban liên lạc Cựu sinh viên đóng góp vào việc xây dựng và phát triển bền vững Khoa Luật.

II.     Nội dung, nhiệm vụ trọng tâm

1.   Thống nhất chủ trương và tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định để triển khai kế hoạch vận động thành lập Ban liên lạc Cựu sinh viên Khoa Luật;

2.   Xây dựng dự thảo Điều lệ Ban liên lạc Cựu sinh viên Khoa Luật và tổ chức lấy ý kiến góp rộng rãi trong cán bộ viên chức và sinh viên làm cơ sở xây dựng, hoàn thiện Điều lệ Ban liên lạc Cựu sinh viên Khoa Luật;

3. Thành lập Ban vận động thành lập Ban liên lạc Cựu sinh viên Khoa Luật làm đầu mối thường trực, vận động các cựu sinh viên, học sinh, học viên và nghiên cứu sinh nhiệt tình, tâm huyết, gắn bó với Khoa đăng ký gia nhập Ban liên lạc; đảm bảo đủ số lượng hội viên theo quy định; vận động mời đại diện cựu sinh viên có uy tín tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, đảm nhận trách nhiệm Trưởng Ban, Phó Trưởng Ban liên lạc Cựu sinh viên;

4.   Hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục cần thiết để trình Chủ nhiệm Khoa ra quyết định cho phép thành lập Ban liên lạc Cựu sinh viên;

5.   Tổ chức Đại hội lần thứ I, ra mắt Ban liên lạc Cựu sinh viên; xây dựng và triển khai Chương trình hoạt động của Ban liên lạc Cựu sinh viên nhiệm kỳ I (2016-2021).

III.    Tổ chức thực hiện

-     Thành lập Ban vận động thành lập Ban liên lạc Cựu sinh viên Khoa Luật bao gồm: Đại diện Ban Chủ nhiệm Khoa, lãnh đạo đơn vị có liên quan và đại diện cựu sinh viên nòng cốt làm đầu mối tham mưu, giúp việc cho Ban Chủ nhiệm chỉ đạo, đôn đốc, tổ chức thực hiện kiểm tra kế hoạch;

-     Chuẩn bị dự thảo Điều lệ, tổ chức lấy ý kiến góp ý và hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục cần thiết trình Chủ nhiệm Khoa quyết định;

-     Phối hợp với các đơn vị có liên quan tập hợp, vận động các cựu sinh viên, học viên và nghiên cứu sinh đăng ký làm hội viên Ban liên lạc Cựu sinh viên Khoa Luật (tối thiểu là 100 hội viên) và tham mưu đề cử Ban vận động thành lập Ban liên lạc Cựu sinh viên Khoa Luật, mời, chọn người có uy tín, tâm huyết tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, đảm nhận trọng trách làm Trưởng Ban, Phó Trưởng Ban liên lạc Cựu sinh viên Khoa Luật nhiệm kỳ 2016-2021;

-     Phối hợp với Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên triển khai các hoạt động tuyên truyền, vận động hội viên, các cựu sinh viên đã từng là đoàn viên, hội viên, cán bộ đoàn, hội tích cực ủng hộ, tuyên truyền, vận động tham gia Ban liên lạc Cựu sinh viên, góp phần xây dựng, phát triển tổ chức Ban liên lạc Cựu sinh viên.

-     Tuyên truyền, phổ biến nội dung kế hoạch và Điều lệ Ban liên lạc Cựu sinh viên đến các đơn vị và mỗi sinh viên nhằm tạo sự ủng hộ, tích cực hưởng ứng tham gia, góp phần xây dựng tổ chức Ban liên lạc Cựu sinh viên;

Tiến độ triển khai

Từ tháng 02/2016 - 04/2016:

              Thống nhất chủ trương và thành lập “Ban vận động thành lập Ban liên lạc Cựu sinh viên Khoa Luật”; Tuyên truyền dự thảo Điều lệ Ban liên lạc Cựu sinh viên Khoa Luật và lấy ý kiến góp ý rộng rãi; Tập hợp vận động đăng ký danh sách hội viên (tối thiểu 100 người); Chuẩn bị hồ sơ cần thiết trước khi trình Chủ nhiệm Khoa xem xét, ra quyết định.

Từ tháng 04/2016- 05/2016:

Họp Ban vận động thành lập Ban liên lạc Cựu sinh viên Khoa Luật triển khai công tác chuẩn bị thành lập Ban liên lạc Cựu sinh viên; thông qua Điều lệ và danh sách dự kiến Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Trưởng Ban, Phó Trưởng Ban liên lạc Cựu sinh viên; trình Chủ nhiệm Khoa ra quyết định thành lập Ban liên lạc Cựu sinh viên Khoa Luật;

Trong 06/2016:

             Tổ chức Đại hội lần thứ I công bố quyết định thành lập Ban liên lạc Cựu sinh viên, thông qua Điều lệ, chương trình công tác nhiệm kỳ 2016-2021 và bầu Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và chức danh Trưởng Ban, Phó Trưởng Ban liên lạc Cựu sinh viên./.

Bài viết khác:
 
 
Bản quyền © bởi Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội
Địa chỉ: Nhà E1, 144 đường Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
Tel: (04) 3754 7787 - Fax: (04) 3754 7081