Kế hoạch triển khai công tác tuyển sinh ĐHCQ năm 2023
Cập nhật lúc 10:15, 24/04/2023 (GMT+7)

Căn cứ Quyết định số 923/QĐ-BGDĐT ngày 30/3/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai công tác tuyển sinh đại học năm 2023 và Quy chế tuyển sinh đại học chính quy tại Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) ban hành kèm theo Quyết định số 1238/QĐ-ĐHQGHN ngày 18/4/2023 (sau đây gọi tắt là Quy chế tuyển sinh), ĐHQGHN đề nghị các trường thành viên, trường/khoa trực thuộc (sau đây gọi tắt là đơn vị) thực hiện các nội dung sau:

1.          Xây dựng đề án tuyển sinh các hình thức đào tạo trình độ đại học theo mẫu tại Phụ lục 5 của Quy chế tuyển sinh và gửi đề án về ĐHQGHN (qua hệ thống eoffice), bản mềm (file word, pdf) gửi về địa chỉ email: ducnd@vnu.edu.vn, vtthuy@vnu.edu.vn trước 17h00 ngày 05/5/2023 để tổng hợp, công bố đề án chung toàn ĐHQGHN và báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo. Ngay sau khi ĐHQGHN công bố đề án chung, các đơn vị công bố đề án của đơn vị trên trang thông tin điện tử và Cổng thông tin tuyển sinh của ĐHQGHN tại địa chỉ: tuyensinh.vnu.edu.vn theo đúng các quy định tại Quy chế tuyển sinh.

2.          Các đơn vị căn cứ Kế hoạch triển khai công tác tuyển sinh đại học chính quy năm 2023 của ĐHQGHN được ban hành tại phụ lục đính kèm Công văn này, xây dựng kế hoạch triển khai chi tiết, cụ thể công tác tuyển sinh phù hợp với đặc thù của đơn vị đảm bảo công khai, minh bạch để xã hội, cơ quan quản lý giám sát; đảm bảo công bằng đối với tất cả các thí sinh tham gia dự tuyển và để thực hiện công tác tuyển sinh theo đúng Quy chế tuyển sinh, Kế hoạch đã ban hành.

3.          Mọi vướng mắc liên quan đến công tác tuyển sinh đại học, đơn vị liên hệ bộ phận Thường trực Ban Chỉ đạo tuyển sinh (Ban Đào tạo) qua địa chỉ email: ducnd@vnu.edu.vn, vtthuy@vnu.edu.vn để được thống nhất, giải đáp.

ĐHQGHN thông báo để Thủ trưởng đơn vị biết và chỉ đạo các bộ phận liên quan thực hiện đúng Quy chế tuyển sinh và nộp đề án đúng thời hạn quy định./

 

Phụ lục. Kế hoạch triển khai công tác tuyển sinh đại học chính quy năm 2023 của ĐHQGHN

 

STT

Nội dung công việc

Đơn vị, cá nhân chủ trì/thực hiện

Đơn vị, cá nhân tham gia, phối hợp thực hiện

Thời gian  hoàn thành 

I

CÔNG TÁC CHUẨN BỊ VÀ TRIỂN KHAI MỘT SỐ NỘI DUNG TRONG TUYỂN SINH ĐHCQ

 

 

 

1.  

Thành lập Hội đồng tuyển sinh và các tiểu ban chuyên môn

(nếu có); Báo cáo Ban chỉ đạo tuyển sinh ĐHQGHN

Các đơn vị đào tạo

Ban Chỉ đạo tuyển sinh, Ban Đào tạo

Trước ngày 26/4/2023

2.  

Ban hành và công khai Kế hoạch, Quy chế tuyển sinh trên trang thông tin điện tử của đơn vị và của ĐHQGHN

Ban Đào tạo

Các đơn vị đào tạo 

Trước ngày 28/4/2023

3.  

Xây dựng, ban hành và công khai kế hoạch chi tiết, Quy định/Quy trình/Hướng dẫn tuyển sinh của đơn vị trên trang thông tin điện tử của đơn vị và báo cáo Ban Chỉ đạo tuyển

sinh ĐHQGHN

Các đơn vị đào tạo 

Ban Đào tạo

Trước khi công bố Đề án thi/tuyển sinh

4.  

Xây dựng đề án tuyển sinh đại học chính quy (ĐHCQ) năm 2023; Báo cáo Ban Chỉ đạo tuyển sinh ĐHQGHN

Các đơn vị đào tạo

Ban Đào tạo

Trước 17h00  ngày 05/5/2023

5.  

Công bố đề án tuyển sinh chung của toàn ĐHQGHN và đề án thành phần của các đơn vị trên trang thông tin điện tử của ĐHQGHN và các đơn vị đào tạo

Ban Chỉ đạo tuyển sinh, Ban Đào tạo

Các đơn vị đào tạo 

Trước 17h00  ngày 15/5/2023

6.  

Hướng dẫn xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển, xét tuyển theo các phương thức khác, xét tuyển theo quy định đặc thù của ĐHQGHN và thông báo trên trang thông tin điện tử của đơn vị, Cổng thông tin tuyển sinh của ĐHQGHN (để thí sinh biết cách thức nộp hồ sơ, đăng ký xét tuyển (trực tiếp hoặc trực tuyến), cách thức nộp lệ phí xét tuyển; Báo cáo

Ban chỉ đạo tuyển sinh ĐHQGHN

Các đơn vị đào tạo 

Ban Chỉ đạo tuyển sinh, Ban Đào tạo

Trước 17h00  ngày 15/5/2023

7.  

Tham gia tập huấn Quy chế tuyển sinh, Hệ thống báo cáo tuyển sinh theo kế hoạch chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT)

Bộ GD&ĐT

Các đơn vị đào tạo, Ban Đào tạo

Trước ngày 15/6/2023

 

STT

Nội dung công việc

Đơn vị, cá nhân chủ trì/thực hiện

Đơn vị, cá nhân tham gia, phối hợp thực hiện

Thời gian  hoàn thành 

8.  

Tham gia thử nghiệm, tập huấn phần mềm Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung (theo kế hoạch chung của Bộ GD&ĐT)

Bộ GD&ĐT

Các đơn vị đào tạo, Ban Đào tạo

Trước ngày 15/6/2023

9.  

Cập nhật Thông tin tuyển sinh ĐHCQ năm 2023 vào Hệ thống tuyển sinh của Bộ GD&ĐT (trang Nghiệp vụ)

Các đơn vị đào tạo 

Ban Đào tạo

Trước ngày 15/6/2023

10.  

Họp Ban Chỉ đạo tuyển sinh ĐHQGHN (lần 1)

Ban Chỉ đạo tuyển sinh, Ban Đào tạo

Các đơn vị đào tạo; Các bộ phận liên quan

Dự kiến ngày 18/7/2023

11.  

Tổ chức hoạt động tư vấn tuyển sinh trực tuyến tại

ĐHQGHN (trong thời gian thí sinh ĐKXT)

Ban Chỉ đạo tuyển sinh, Ban Đào tạo

Các đơn vị đào tạo;

Các bộ phận liên quan

(Phòng TT&QTTH VNU)

Dự kiến ngày 19/7/2023

12.  

Phối hợp tổ chức hoạt động tư vấn tuyển sinh do Báo Tuổi trẻ tổ chức tại Đại học Bách Khoa Hà Nội (đợt 2)

Ban Chỉ đạo tuyển sinh, Ban Đào tạo

Các đơn vị đào tạo;

Các bộ phận liên quan

(Phòng TT&QTTH VNU)

Dự kiến ngày 23/7/2023

13.  

Cập nhật kết quả sơ tuyển, phỏng vấn, kết quả kỳ thi độc lập, bổ trợ, kết quả thi ĐGNL, chứng chỉ ngoại ngữ, kết quả thi năng khiếu,… (nếu có)

Các đơn vị đào tạo 

Ban Đào tạo

17h00 ngày 28/7/2023

14.  

Tham gia thử nghiệm, tập huấn công tác xử lý nguyện vọng đăng ký xét tuyển (ĐKXT) theo kế hoạch của Bộ GD&ĐT

Bộ GD&ĐT

Các đơn vị đào tạo, Ban Đào tạo

Ngày 04/8/2023

15.  

Họp Ban chỉ đạo tuyển sinh ĐHQGHN (lần 2)

Ban Chỉ đạo tuyển sinh, Ban Đào tạo

Các đơn vị đào tạo; Các bộ phận liên quan

Dự kiến giữa tháng 8/2023

16.  

-                 Triển khai công tác quảng bá, truyền thông về tuyển sinh

ĐHCQ của ĐHQGHN (viết tin, bài, tư vấn tuyển sinh trực tuyến/trực tiếp);

-                 Hỗ trợ tư vấn tuyển sinh, giải đáp các thắc mắc của thí sinh và xã hội

Ban Chỉ đạo tuyển sinh, 

Các đơn vị đào tạo

Ban Đào tạo,

Các bộ phận liên quan

(Phòng TT&QTTH VNU)

 

Trước ngày 31/8/2023

17.  

Hỗ trợ thí sinh ĐKXT (đợt 1) theo phương thức trực tuyến

Các đơn vị đào tạo 

Ban Đào tạo

Trước ngày 31/8/2023

 

STT

Nội dung công việc

Đơn vị, cá nhân chủ trì/thực hiện

Đơn vị, cá nhân tham gia, phối hợp thực hiện

Thời gian hoàn thành 

II

TỔ CHỨC XÉT TUYỂN THẲNG VÀ ƯU TIÊN XÉT TUYỂN

 

 

1.  

Thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển về các đơn vị đào tạo

Thí sinh, Các đơn vị đào tạo

Ban Đào tạo

17h00 ngày 30/6/2023

2.  

Các đơn vị hoàn thành công tác xét tuyển thẳng và báo cáo Ban Chỉ đạo tuyển sinh kết quả xét tuyển

Các đơn vị đào tạo 

Ban Đào tạo

Trước 14h00 ngày 05/7/2023

3.  

Các đơn vị thông báo kết quả cho thí sinh; Cập nhật danh sách thí sinh trúng tuyển diện xét tuyển thẳng lên Hệ thống của Bộ GD&ĐT

Các đơn vị đào tạo 

Thí sinh, Ban Đào tạo

Ngày 05/7/2023

4.  

Thí sinh trúng tuyển diện tuyển thẳng xác nhận nhập học trên Hệ thống của Bộ GD&ĐT 

Thí sinh

Các đơn vị đào tạo

Từ ngày 5/7 đến 17h00 ngày

15/8/2023

III

TỔ CHỨC XÉT TUYỂN SỚM

 

 

 

1.  

Thí sinh nộp hồ sơ ĐKXT sớm (sử dụng kết quả thi ĐGNL, các phương thức tuyển sinh khác) về các đơn vị đào tạo

Thí sinh, Các đơn vị đào tạo

Ban Đào tạo

17h00 ngày 30/6/2023

2.  

Hoàn thành công tác xét tuyển sớm; Báo cáo Ban chỉ đạo tuyển sinh ĐHQGHN kết quả xét tuyển sớm

Các đơn vị đào tạo 

Thí sinh, 

Ban Đào tạo

17h00 ngày 07/7/2023

3.  

Thông báo kết quả cho thí sinh; Cập nhật danh sách thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển theo phương thức xét tuyển sớm lên Hệ thống của Bộ GD&ĐT (xét tuyển lần 1).

Các đơn vị đào tạo 

Thí sinh, 

Ban Đào tạo

17h00 ngày 08/7/2023

IV

ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN TRÊN HỆ THỐNG

 

 

 

1.  

Thí sinh đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển (không giới hạn số lần) trong thời gian quy định

Thí sinh

Các đơn vị đào tạo, Ban Đào tạo

Từ ngày 10/7 đến 17h00 ngày

30/7/2023

 

STT

Nội dung công việc

Đơn vị, cá nhân chủ trì/thực hiện

Đơn vị, cá nhân tham gia, phối hợp thực hiện

Thời gian  hoàn thành 

2.  

- Công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của các ngành đào tạo (mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển) trên Hệ thống của Bộ GD&ĐT, trang thông tin điện tử của đơn vị và Cổng thông tin tuyển sinh của ĐHQGHN;

- Công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào các ngành đào tạo giáo viên, sức khỏe trên Hệ thống của Bộ GD&ĐT và trang thông tin điện tử của đơn vị, Cổng thông tin tuyển sinh của ĐHQGHN;

 

Ban Chỉ đạo tuyển sinh, 

Các đơn vị đào tạo 

Ban Đào tạo

 

Ngày 20/7/2023

 

 

Ngày 25/7/2023

3.  

Điều chỉnh, công bố mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển đối với các ngành đào tạo giáo viên, sức khỏe trên Hệ thống của Bộ GD&ĐT và trang thông tin điện tử của đơn vị, Cổng thông tin tuyển sinh của ĐHQGHN (nếu có)

Các đơn vị đào tạo

Ban Đào tạo

17h00 ngày 26/7/2023

4.  

Thí sinh nộp lệ phí xét tuyển trực tuyến theo hướng dẫn của

Bộ GD&ĐT

Thí sinh

Các đơn vị đào tạo

Từ ngày 31/7 đến 17h00 ngày

06/8/2023

V

XÉT TUYỂN VÀ XỬ LÝ NGUYỆN VỌNG (NV)

 

 

 

1.  

- Tải dữ liệu, thông tin xét tuyển; điểm thi tốt nghiệp THPT; kết quả học tập cấp THPT trên Hệ thống của Bộ GD&ĐT; điểm các kỳ thi khác (nếu có);

- Tổ chức xét tuyển theo Quy chế, đề án tuyển sinh 

Các đơn vị đào tạo 

Ban Đào tạo 

Từ ngày 12/8 đến 17h00 ngày

20/8/2023

2.  

Trực chỉ đạo công tác xét tuyển, lọc ảo

Ban Chỉ đạo tuyển sinh, Các đơn vị đào tạo

Ban Đào tạo

Từ ngày 12/8 đến 17h00 ngày

20/8/2023

3.  

Báo cáo Ban chỉ đạo kết quả xét tuyển, lọc ảo trước khi nhập kết quả lên Hệ thống lọc ảo (lần cuối); Báo cáo điểm trúng tuyển (dự kiến) trước khi công bố kết quả trúng tuyển

Các đơn vị đào tạo 

Ban Đào tạo 

Trước 14h00  ngày 20/8/2023

 

STT

Nội dung công việc

Đơn vị, cá nhân chủ trì/thực hiện

Đơn vị, cá nhân tham gia, phối hợp thực hiện

Thời gian  hoàn thành 

VI

THÔNG BÁO KẾT QUẢ, XÁC NHẬN NHẬP HỌC VÀ TỔ CHỨC NHẬP HỌC

 

 

 

1.  

Công bố điểm trúng tuyển trên trang thông tin điện tử của đơn vị và của ĐHQGHN

Ban Chỉ đạo tuyển sinh, 

Các đơn vị đào tạo

Ban Đào tạo

Ngày 21/8/2023

2.  

Thông báo thí sinh trúng tuyển

Các đơn vị đào tạo

Ban Đào tạo

17h00 ngày 22/8/2023

3.  

Gửi giấy báo thí sinh trúng tuyển (đợt 1)

Các đơn vị đào tạo, Ban Đào tạo 

Các bộ phận liên quan và thí sinh trúng tuyển

Từ ngày 23/8 đến ngày 30/8/2023 

4.  

Xác nhận nhập học trực tuyến (đợt 1) trên Hệ thống của Bộ GD&ĐT

Thí sinh

Các đơn vị đào tạo, Ban Đào tạo

17h00 ngày 06/9/2023

5.  

Tổ chức nhập học cho các thí sinh trúng tuyển (đợt 1)

Các đơn vị đào tạo

Thí sinh, Ban Đào tạo

Từ ngày 23/8 đến 17h00 ngày 6/9/2023

VII

TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ VÀ XÉT TUYỂN BỔ SUNG; TỔ CHỨC HẬU KIỂM VÀ TỔNG KẾT TUYỂN SINH

 

 

 

1.  

Thông báo tuyển sinh đợt bổ sung đối với các ngành chưa tuyển đủ chỉ tiêu (nếu có)

Các đơn vị đào tạo

Ban Chỉ đạo tuyển sinh, Ban Đào tạo

Từ ngày 07/9 đến ngày 15/9/2023 

2.  

Tổ chức xét tuyển đợt bổ sung (nếu còn chỉ tiêu); 

Gửi giấy triệu tập thí sinh trúng tuyển đợt bổ sung (nếu có); Tổ chức nhập học đợt bổ sung (nếu có)

Các đơn vị đào tạo 

Ban Chỉ đạo tuyển sinh, Ban Đào tạo

Trước ngày 23/9/2023

3.  

Hoàn thành công tác xét tuyển vào các CTĐT tài năng, chất lượng cao

Các đơn vị đào tạo

Ban Chỉ đạo tuyển sinh Ban Đào tạo

Trước ngày 26/9/2023

4.  

Các đơn vị hoàn thành công tác xét tuyển ĐHCQ năm 2023

Các đơn vị đào tạo

Ban Chỉ đạo tuyển sinh, Ban Đào tạo

Trước ngày 26/9/2023

5.  

Báo cáo Ban Chỉ đạo kết quả tuyển sinh ĐHCQ năm 2023 

Các đơn vị đào tạo

Ban Đào tạo

Trước ngày 01/10/2023

STT

Nội dung công việc

Đơn vị, cá nhân chủ trì/thực hiện

Đơn vị, cá nhân tham gia, phối hợp thực hiện

Thời gian hoàn thành 

6.  

Triển khai công tác hậu kiểm tuyển sinh ĐHCQ năm 2023

Ban Chỉ đạo tuyển sinh; Ban Đào tạo

Ban chức năng liên quan; Các đơn vị đào tạo

Từ ngày 02/10 đến ngày 20/10/2023

7.  

Nộp kinh phí tuyển sinh về Văn phòng ĐHQGHN theo    quy định hiện hành của nhà nước và của ĐHQGHN

Các đơn vị đào tạo

Phòng KH-TC, VP ĐHQGHN; Ban Đào tạo

Trước ngày 31/10/2023

8.  

Tổng kết công tác tuyển sinh năm 2023

Ban Chỉ đạo tuyển sinh, Ban Đào tạo

Các đơn vị đào tạo, VP và

các ban chức năng, phòng, khoa, bộ môn liên quan

Trước ngày 30/11/2023

9.  

Báo cáo Bộ GD&ĐT công tác tuyển sinh năm 2023

Ban Đào tạo

Các đơn vị đào tạo

Trước ngày 31/12/2023

 

Facebook Twitter Google Gmail Y! Mail ZingMe Addthis
Bài viết khác:
 
 
Bản quyền © bởi Trường Đại học Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội
Địa chỉ: Nhà E1, 144 đường Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
Tel: (04) 3754 7787 - Fax: (04) 3754 7081