Phương án xét tuyển thẳng học sinh hệ chuyên của các trường THPT chuyên năm 2019
Cập nhật lúc 15:31, 28/03/2019 (GMT+7)

Khoa Luật - ĐHQGHN thông báo phương án xét tuyển thẳng đối với học sinh hệ chuyên thuộc các trường THPT chuyên trong kỳ thi tuyển sinh đại học chính quy năm 2019, cụ thể như sau:

1. Đối tượng

- Học sinh hệ chuyên của Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên và Trường THPT chuyên Ngoại ngữ thuộc ĐHQGHN.

- Học sinh hệ chuyên của các trường THPT chuyên ngoài ĐHQGHN tên trong danh sách các trường THPT chuyên được Khoa Luật - ĐHQGHN phân bổ chỉ tiêu tuyển thẳng (Phụ lục 1).

2. Điều kiện xét tuyển thẳng

2.1. Đối với thí sinh là học sinh THPT chuyên của ĐHQGHN

Thí sinh là học sinh THPT chuyên của ĐHQGHN được xét tuyển thẳng vào bậc đại học tại Khoa Luật phải tốt nghiệp THPT, có hạnh kiểm 3 năm học THPT đạt loại Tốt và đáp ứng một trong các tiêu chí sau:

a) Là thành viên chính thức đội tuyển dự kỳ thi Olympic hoặc các cuộc thi sáng tạo, triển lãm khoa học kỹ thuật khu vực, quốc tế;

b) Đạt giải chính thức trong kỳ thi chọn học sinh giỏi bậc THPT cấp ĐHQGHN;

c) Đạt giải chính thức trong kỳ thi Olympic chuyên Khoa học tự nhiên bậc THPT được tổ chức hàng năm;

d) Là thành viên chính thức của đội tuyển tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia hoặc các cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật quốc gia;

e) Đạt danh hiệu học sinh giỏi từng năm học trong cả 3 năm THPT và có tổng điểm 4 bài thi/môn thi tốt nghiệp THPT đạt tối thiểu 28,0 điểm trong đó không có điểm bài thi/môn thi nào dưới 5,0 điểm (mức điểm xét tuyển cụ thể và các tiêu chí phụ do HĐTS quy định).

Học sinh chuyên của Đại học Quốc gia Hà Nội đạt một trong các tiêu chí quy định tại điểm a, b, c, d trên đây trong các năm học ở bậc THPT được bảo lưu kết quả khi xét tuyển thẳng và xét tuyển vào bậc đại học tại Khoa Luật, ĐHQGHN.

2.2. Đối với thí sinh là học sinh hệ chuyên của các trường THPT chuyên ngoài ĐHQGHN

Học sinh một số trường THPT chuyên cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (không phải là 2 trường THPT chuyên của ĐHQGHN) được đăng ký xét tuyển thẳng và xét tuyển vào bậc đại học của Khoa Luật - ĐHQGHN nếu đáp ứng các yêu cầu như đối với học sinh THPT chuyên thuộc ĐHQGHN được quy định trên đây và phải đáp ứng các tiêu chí sau:

a) Học sinh thuộc trường THPT chuyên có trong danh sách các trường THPT chuyên được Khoa Luật dành chỉ tiêu xét tuyển thẳng và xét tuyển;

b) Có công văn của Hiệu trưởng trường THPT chuyên đề nghị Khoa Luật xét tuyển thẳng và xét tuyển đối với học sinh của trường mình kèm theo hồ sơ và danh sách học sinh, xếp theo thứ tự ưu tiên;

c) Riêng đối với học sinh đáp ứng điều kiện được quy định tại Điểm d, Mục 2.1 (là thành viên chính thức của đội tuyển tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia hoặc các cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật quốc gia) phải đồng thời đáp ứng các điều kiện quy định tại Điểm e, Mục 2.1 (đạt danh hiệu học sinh giỏi từng năm học trong cả 3 năm THPT và có tổng điểm 4 bài thi/môn thi tốt nghiệp THPT đạt tối thiểu 28,0 điểm trong đó không có điểm bài thi/môn thi nào dưới 5,0 điểm) mới đủ điều kiện xét tuyển thẳng vào Khoa Luật.

3. Chỉ tiêu xét tuyển thẳng

Tổng chỉ tiêu: 50. Trường hợp có nhiều hồ sơ đăng ký xét tuyển thẳng vào cùng một ngành học, số lượng thí sinh trúng tuyển không quá 10% chỉ tiêu chung của mỗi ngành học.

4. Nguyên tắc xét tuyển thẳng

- Thí sinh được đăng ký tối đa 04 nguyện vọng xét tuyển thẳng và xét tuyển theo thứ tự ưu tiên vào 04 ngành học khác nhau của Khoa Luật.

- Trong trường hợp số học sinh hệ chuyên của các trường THPT chuyên ngoài ĐHQGHN đăng ký xét tuyển thẳng vào một ngành học vượt quá số chỉ tiêu xét tuyển thẳng của ngành học, Khoa Luật sẽ xét trúng tuyển theo Tổng điểm 04 môn thi tốt nghiệp THPT năm 2019 (xét điểm thi không bao gồm điểm ưu tiên khu vực, ưu tiên đối tượng, xếp theo thứ tự tổng điểm từ cao xuống thấp).

5. Đăng ký xét tuyển thẳng và xét tuyển

5.1. Hồ sơ đăng ký xét tuyển thẳng và xét tuyển

Hồ sơ đăng ký xét tuyển thẳng và xét tuyển gồm:

1) Đơn Đăng ký xét tuyển thẳng và xét tuyển đại học năm 2019 theo mẫu (Phụ lục 2).

2) Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đạt giải trong các kỳ thi (nếu có):

a) Kỳ thi Olympic hoặc các cuộc thi sáng tạo, triển lãm khoa học kỹ thuật khu vực, quốc tế;

b) Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia hoặc các cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật quốc gia;

c) Kỳ thi chọn học sinh giỏi bậc THPT cấp ĐHQGHN;

d) Kỳ thi Olympic chuyên Khoa học tự nhiên bậc THPT.

3) Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận là thành viên chính thức của đội tuyển tham dự các kỳ thi (nếu có):

a) Kỳ thi Olympic hoặc các cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật khu vực, quốc tế;

b) Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia hoặc các cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật quốc gia.

4) Hai (02) ảnh 4x6, chụp trong thời gian 06 tháng tính từ ngày nộp hồ sơ.

5) Bản sao hợp lệ Học bạ học tập 3 năm học THPT tính đến thời điểm nộp hồ sơ xét tuyển thẳng và xét tuyển.

6) Công văn của Hiệu trưởng trường THPT chuyên đề nghị Khoa Luật xét tuyển thẳng và xét tuyển đối với học sinh của trường mình kèm theo hồ sơ và danh sách học sinh, xếp theo thứ tự ưu tiên.

5.2. Lệ phí đăng ký xét tuyển thẳng và xét tuyển

Lệ phí đăng ký xét tuyển thẳng và xét tuyển: 30.000đ/nguyện vọng.

5.3. Thời hạn xét tuyển thẳng và xét tuyển

*/ Trước ngày 01/06/2019:

- Học sinh các trường THPT chuyên thuộc ĐHQGHN: Nộp hồ sơ và lệ phí đăng ký xét tuyển thẳng và xét tuyển trực tiếp tại Phòng Đào tạo và Công tác HSSV, P.111, nhà E1, Khoa Luật, 144, đường Xuân Thủy, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

- Học sinh các trường THPT chuyên ngoài ĐHQGHN: Nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển thẳng và xét tuyển tại các trường THPT chuyên trước ngày 20/5/2019.

*/ Trước ngày 01/06/2019:

Các trường THPT chuyên ngoài ĐHQGHN:

- Gửi hồ sơ học sinh đăng ký xét tuyển thẳng và xét tuyển kèm danh sách đăng ký (theo mẫu tại Phụ lục 3) về Hội đồng tuyển sinh Khoa Luật, tòa E1, số 144, đường Xuân Thủy, quận Cầu Giấy, Hà Nội;

- Gửi lệ phí ĐKXT thẳng về tài khoản số: 26010000787760 – Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, chi nhánh Mỹ Đình, Chủ tài khoản: Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội, địa chỉ 144, đường Xuân Thủy, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

6. Thông báo trúng tuyển

Khoa xét và công bố kết quả xét tuyển thẳng trước17h00 ngày 18/7/2019. Kết quả được đăng tải trên website: http://law.vnu.edu.vn

Trân trọng thông báo.

 

Đăng tin: Xuân Giang
Facebook Twitter Google Gmail Y! Mail ZingMe Addthis
Bài viết khác:
 
 
Bản quyền © bởi Trường Đại học Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội
Địa chỉ: Nhà E1, 144 đường Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
Tel: (04) 3754 7787 - Fax: (04) 3754 7081