Thông báo về việc điều chỉnh thông tin tuyển sinh Chương trình đào tạo thứ hai (bằng kép), năm 2021
Cập nhật lúc 16:45, 01/09/2021 (GMT+7)

Căn cứ Quy chế đào tạo trình độ đại học ban hành kèm theo Thông tư 08/2021/TT-BGDĐT ngày 18/03/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành;

Căn cứ Quy chế Đào tạo đại học tại đại học Quốc gia Hà Nội kèm theo Quyết định số 5115QĐ/ĐHQGHN ngày 25/12/2014 của Giám đốc ĐHQGHN;

Căn cứ kế hoạch tuyển sinh năm 2021 của Khoa Luật, ĐHQGHN;

Khoa Luật, ĐHQGHN thông báo điều chỉnh thông tin tuyển sinh đại học hệ chính quy chương trình đào tạo thứ hai (bằng kép), năm 2021 ngành Luật và Luật Kinh doanh, chi tiết như sau:

1. Điều kiện, nguyên tắc xét tuyển:

- Sinh viên được đăng ký học chương trình đào tạo thứ hai khi đã học ít nhất hai học kỳ của chương trình Đào tạo thứ nhất. Tại thời điểm đăng ký, sinh viên phải đáp ứng một trong hai điều kiện sau:

+ Học lực tính theo điểm trung bình tích lũy đạt từ 2.5 trở lên và đáp ứng ngưỡng đảm bảo chất lượng của chương trình thứ hai trong năm tuyển sinh. (ngưỡng đảm bảo chất lượng hay còn gọi là ngưỡng điểm xét tuyển năm 2018, 2019 và 2020 vào các ngành của Khoa Luật là: 17.0);

+ Học lực tính theo điểm trung bình tích lũy đạt từ 2.0 và đáp ứng các điều kiện trúng tuyển của chương trình thứ hai trong năm tuyển sinh (điểm trúng tuyển vào Đại học chính quy của Khoa Luật năm 2018,2019,2020 TẠI ĐÂY).

- Sinh viên có đơn xin học chương trình đào tạo thứ hai và tự nguyện đóng kinh phí đào tạo theo quy định của Khoa Luật, ĐHQGHN;

2. Phương thức xét tuyển:

Theo điểm trung bình học kỳ tính từ đầu khóa học đến hết học kỳ 2 năm học 2020-2021 và lấy từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu tuyển sinh.

3. Thời gian công bố kết quả trúng tuyển và nhập học:

- Dự kiến thời gian công bố kết quả trúng tuyển: ngày 25/9/2021 (có thông báo sau, xem tại Website: http://www.law.vnu.edu.vn Khoa Luật).

- Thời gian nhập học (dự kiến): Ngày 5/10/2021 (có thông báo sau).

Sinh viên sẽ được hướng dẫn đăng ký môn học và nhận thời khóa biểu học kỳ I năm học 2021-2022 tại buổi nhập học.

4. Địa chỉ liên hệ:

Phòng ĐT&CTHSSV, Khoa Luật, ĐHQGHN (P.309, nhà E1, Khoa Luật);

Điện thoại: 0243.754.9714

Thông tin chi tiết và tải mẫu Phiếu đăng ký dự tuyển trên Website: http://www.law.vnu.edu.vn.

Đối với các thông tin khác thực hiện theo thông báo số 643/TB-KL, ngày 08/06/2021 của Chủ nhiệm Khoa Luật về việc tuyển sinh chương trình đào tạo thứ hai năm 2021.

 

Đăng tin: Minh Giang theo Phòng ĐT&CTHSSV
Bài viết khác:
 
 
Bản quyền © bởi Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội
Địa chỉ: Nhà E1, 144 đường Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
Tel: (04) 3754 7787 - Fax: (04) 3754 7081