Thông báo về việc nhập học cho các thí sinh trúng tuyển đào tạo Tiến sĩ và đào tạo Thạc sĩ luật học đợt 2 năm 2016
Cập nhật lúc 14:20, 07/11/2016 (GMT+7)

Theo Quyết định số 642/QĐ-KL ngày 04/11/2016Quyết định số 6443/QĐ-KL ngày 04/11/2016 của Chủ nhiệm Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội về việc công nhận trúng tuyển đào tạo tiến sĩ và đào tạo thạc sĩ ngành luật học đợt 2 năm 2016, Khoa Luật đã gửi giấy triệu tập nhập học cho các thí sinh có tên trong các quyết định công nhận trúng tuyển nêu trên. (Danh sách kèm theo)

1.      Thời gian, địa điểm nhập học:  

- Thời gian:        Ngày 11/11/2016 (thứ sáu)

                            Sáng: 8h30 - 11h30, chiều: 14h00 – 16h30

- Địa điểm:        P109, Nhà E1, Khoa Luật - ĐHQGHN

                            Số 144 đường Xuân Thủy, Q. Cầu Giấy, Hà Nội

2.      Các văn bản giấy tờ cần nộp khi nhập học:

2.1. Đối với thí sinh trúng tuyển đào tạo thạc sĩ

1)     Giấy triệu tập nhập học (bản chính);

2)     02 ảnh cỡ 3x4 để làm thẻ học viên (ghi rõ họ tên, ngày sinh sau ảnh, để trong  phong bì ghi họ tên);

3)     01bản phô tô chứng minh thư nhân dân để làm thẻ ATM tại ngân hàng SHB, chi nhánh Tây Hà Nội (Trường hợp học viên đã có thẻ ATM tại ngân hàng SHB thì cung cấp số tài khoản và chi nhánh ngân hàng cho bộ phận KHTC của Khoa Luật)

4)     Học phí năm thứ nhất: 10.050.000 đ (1.005.000 đ/1 tháng x 10 tháng)

5)     Lệ phí nhập học:              100.000 đ     

6)     Phí duy trì tài khoản:        100.000 đ      (Ngân hàng SHB thu)

                                Cộng:   10.250.000 đ (Mười triệu hai trăm năm mươi nghìn đồng)     

2.2. Đối với thí sinh trúng tuyển đào tạo tiến sĩ

1)     Giấy triệu tập nhập học (bản chính);

2)     02 ảnh cỡ 3x4 để làm thẻ học viên (mặt sau ảnh ghi rõ họ tên, ngày sinh, để trong  phong bì ghi họ tên);

3)     01bản phô tô chứng minh thư nhân dân để làm thẻ ATM tại ngân hàng SHB, chi nhánh Tây Hà Nội (Trường hợp học viên đã có thẻ ATM tại ngân hàng SHB thì cung cấp số tài khoản và chi nhánh ngân hàng cho bộ phận KHTC của Khoa Luật)

4)     Học phí năm thứ nhất: 16.750.000 đ (1.675.000 đ/1 tháng x 10 tháng)

5)     Lệ phí nhập học:               100.000 đ     

6)     Phí duy trì tài khoản:         100.000 đ      (Ngân hàng SHB thu)

                              Cộng:    16.950.000 đ

3.      Kế hoạch học tập:

Lễ khai giảng, Kế hoạch học tập sẽ được thông báo trên Website của Khoa Luật.

Đề nghị thí sinh trúng tuyển hoàn thành thủ tục nhập học theo đúng thời gian và quy định của Khoa Luật. Sau thời hạn 01 tháng kể từ ngày nhập học nêu trên, Khoa Luật sẽ gửi danh sách thí sinh đã nhập học để đề nghị ĐHQGHN công nhận nghiên cứu sinh, học viên cao học đợt 2 năm 2016, kết quả thi tuyển sinh của thí sinh không nhập học sẽ bị hủy bỏ.

Thí sinh kiểm tra thông tin Họ tên, Ngày sinh, Nơi sinh trên giấy triệu tập nhập học, nếu có thông tin chưa chính xác, xin vui lòng liên hệ Phòng Quản lý Đào tạo, Khoa Luật.

Ghi chú: Trường hợp không nhận được Giấy triệu tập nhập học, thí sinh  có tên trong Quyết định trúng tuyển vẫn đến nhập học theo thông báo.

Đăng tin: Minh Giang
Facebook Twitter Google Gmail Y! Mail ZingMe Addthis
Bài viết khác:
 
 
Bản quyền © bởi Trường Đại học Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội
Địa chỉ: Nhà E1, 144 đường Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
Tel: (04) 3754 7787 - Fax: (04) 3754 7081