Tuyển dụng công chức Bộ Tư pháp năm 2018 (hạn nộp hồ sơ: 05/5/2018)
Cập nhật lúc 9:27, 13/04/2018 (GMT+7)

Căn cứ Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức và Nghị định số 96/2017/NĐ-CP ngày 16/8/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp, trên cơ sở tình hình quản lý, sử dụng biên chế và yêu cầu vị trí việc làm của các đơn vị thuộc Bộ, Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch tổ chức tuyển dụng công chức của Bộ Tư pháp năm 2018 như sau:

Chỉ tiêu tuyển dụng: 29 chỉ tiêu.

Thời gian nhận hồ sơ: Dự kiến trong khoảng thời gian từ ngày 05/4-05/5/2018.

Xem thêm: https://tintuyendungcongchuc.blogspot.com/2018/04/tuyen-dung-cong-chuc-bo-tu-phap-nam-2018.html

Facebook Twitter Google Gmail Y! Mail ZingMe Addthis
Bài viết khác:
 
 
Bản quyền © bởi Trường Đại học Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội
Địa chỉ: Nhà E1, 144 đường Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
Tel: (04) 3754 7787 - Fax: (04) 3754 7081