Tuyển sinh chương trình đào tạo đại học thứ hai năm 2023 Trường Quốc tế
Cập nhật lúc 11:00, 13/07/2023 (GMT+7)

I.      THÔNG TIN VỀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Ngành đào tạo:

1. Kinh doanh quốc tế  

2. Kế toán, phân tích và kiểm toán

3. Hệ thống thông tin quản lý 

4. Phân tích dữ liệu kinh doanh

5. Ngôn ngữ Anh

Xem phụ lục chi tiết kèm theo.

Thời gian đào tạo:

Dự kiến 4 năm

Ngôn ngữ đào tạo:

Ngôn ngữ đào tạo chủ yếu là tiếng Anh và một số học phần bằng tiếng Việt theo quy định trong khung chương trình đào tạo của từng ngành

Mô hình đào tạo:

Học toàn phần tại Trường Quốc tế (trừ các học phần đã tích lũy tại chương trình đào tạo thứ nhất)

Văn bằng: 

Bằng cử nhân hệ chính quy do Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) cấp.

Thông tin chi tiết chương trình đào tạo xem tại website của Trường Quốc tế.

II.    THÔNG TIN TUYỂN SINH 

Đối tượng tuyển sinh:

Sinh viên hệ chính quy của Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN, Trường Đại học Luật - ĐHQGHN và Trường Quốc tế - ĐHQGHN đã hoàn thành ít nhất 2 học kỳ của chương trình đào tạo (CTĐT) thứ nhất. 

Chỉ tiêu tuyển sinh :

15 sinh viên. 

Phương thức tuyển sinh và điều kiện xét tuyển:

 

- Phương thức tuyển sinh: xét tuyển - Điều kiện xét tuyển: 

+ Ngành học chính của chương trình đào tạo thứ hai phải khác ngành học chính của chương trình đào tạo thứ nhất;

+ Thí sinh đáp ứng một trong hai điều kiện sau: 

(1)                Điểm trung bình chung tất cả các học phần tính từ đầu khóa học đến thời điểm đăng ký học chương trình đào tạo thứ hai đạt từ 2,5 điểm trở lên và đáp ứng ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào của chương trình đào tạo thứ hai trong năm tuyển sinh. 

(2)                Điểm trung bình chung tất cả các học phần tính từ đầu khóa học đến thời điểm đăng ký học chương trình đào tạo thứ hai đạt từ 2,0 trở lên và đáp ứng điều kiện trúng tuyển của chương trình thứ hai trong năm tuyển sinh. 

Sau khi trúng tuyển nhập học, để được đăng kí học các học phần thuộc khối kiến thức theo nhóm ngành và ngành, sinh viên phải đạt trình độ tiếng Anh tối thiểu B2 theo Khung tham chiếu trình độ ngôn ngữ chung của Châu Âu (tương đương bậc 4 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam, hoặc IELTS 5.5 hoặc tương đương). 

Lưu ý: Thí sinh chưa đạt trình độ tiếng Anh tối thiểu theo yêu cầu sẽ được xếp vào học Chương trình tiếng Anh dự bị (trừ sinh viên Trường Quốc tế đã hoàn thành Chương trình tiếng Anh dự bị) để đủ trình độ học tập và thi lấy chứng chỉ tiếng Anh trước khi vào học các học phần thuộc khối kiến thức theo nhóm ngành và ngành.  


III. HỌC PHÍ

Mức học phí dự kiến áp dụng cho khóa tuyển sinh năm 2023 như sau:

Đơn vị tính: VND

STT

Ngành đào tạo

Thời gian đào tạo

Học phí năm học

2023-2024

Học phí năm học

2024-2025

Học phí năm học

2025-2026

Học phí năm học

2026-2027

Tổng học phí cả khóa học

(dự kiến)

1

Kinh doanh quốc tế

04 năm

50.600.000

50.600.000

50.600.000

50.600.000

202.400.000

2

Kế toán, Phân tích và Kiểm toán

04 năm

50.600.000

50.600.000

50.600.000

50.600.000

202.400.000

3

Hệ thống thông tin quản lý

04 năm

35.250.000

39.750.000

44.750.000

50.300.000

170.050.000

4

Phân tích dữ liệu kinh doanh

04 năm

35.250.000

39.750.000

44.750.000

50.300.000

170.050.000

5

Ngôn ngữ Anh (chuyên sâu Kinh doanh – Công nghệ thông tin)

04 năm

37.500.000

42.250.000

47.750.000

53.700.000

181.200.000

-                 Học phí thu theo tín chỉ, mức thu học phí mỗi tín chỉ căn cứ vào học phí cả khóa học chia cho tổng số tín chỉ.

-                 Mức học phí trên không bao gồm học phí học chương trình tiếng Anh dự bị, phí thi lại, học lại, học cải thiện điểm và các khoản phí khác nếu sinh viên không đảm bảo được tiến độ, điều kiện và chất lượng của chương trình đào tạo.

-                 Các khoản thu được thực hiện vào đầu mỗi học kì theo thông báo thu của Trường.

-                 Học phí chương trình tiếng Anh dự bị là 11.165.000 VNĐ/1 cấp độ/1 sinh viên (Mười một triệu, một trăm sáu mươi lăm ngàn đồng). Thông tin chi tiết về Chương trình đào tạo tiếng Anh dự bị xem tại https://www.is.vnu.edu.vn/dao-tao/chuong-trinh-dao-tao-tieng-anh-du-bi * Ghi chú: 

-                 Chỉ áp dụng đối với các học phần đào tạo tại Trường Quốc tế;

-                 Các học phần chung bao gồm các học phần Lý luận chính trị, Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng - an ninh và Kỹ năng bổ trợ.

IV.                       HỒ SƠ ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN VÀ THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM NHẬN HỒ SƠ

Hồ sơ đăng ký xét tuyển

-       Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu): 01 bản gốc;

-       Bảng điểm đại học do đơn vị đào tạo chương trình thứ nhất cấp: 01 bản gốc và 01 bản phô-tô; 

-       Giấy chứng nhận kết quả thi tốt nghiệp THPT: 01 bản sao chứng thực hợp lệ;

-       Giấy khai sinh: 01 bản sao chứng thực hợp lệ;

-       02 ảnh chân dung cỡ 3x4 chụp trong thời gian 6 tháng gần nhất, mặt sau ảnh ghi rõ họ tên, ngày, tháng, năm sinh, lớp, khoa, trường, CTĐT thứ nhất;

-       Lệ phí hồ sơ và xét tuyển: theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ

-       Thời gian: đến hết ngày 08/8/2023.

-       Địa điểm: Phòng 310, tầng 3, Nhà C, 79 Ngụy Như Kon Tum, Thanh Xuân, Hà Nội.  

Điện thoại: (024) 3557 5992 (số lẻ 25).

Email: tuyensinh.daotao@vnuis.edu.vn

V. THỜI GIAN CÔNG BỐ KẾT QsUẢ TRÚNG TUYỂN VÀ NHẬP HỌC

-       Công bố kết quả trúng tuyển: 18/8/2023

-       Nhập học (dự kiến): 26, 27/8/2023

-       Thông tin chi tiết sẽ gửi qua email cho thí sinh.

VI.                       ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP: 

 Sinh viên chỉ được xét tốt nghiệp chương trình thứ hai nếu được công nhận tốt nghiệp chương trình đào tạo thứ nhất, không vượt quá thời gian đào tạo tối đa và đã đăng ký muộn nhất 02 năm trước thời điểm xét tốt nghiệp chương trình thứ hai. 

VII.                    THÔNG TIN KHÁC

-       Chương trình đào tạo ngành Kinh doanh quốc tế; Kế toán, phân tích và kiểm toán; Hệ thống thông tin quản lý của Trường Quốc tế do ĐHQGHN cấp bằng là chương trình đào tạo bằng tiếng Anh chất lượng cao theo đặc thù đơn vị. Các chương trình đào tạo này được xây dựng theo chuẩn đào tạo của các trường đại học nước ngoài uy tín. Sinh viên xem chi tiết các khung chương trình đào tạo thứ hai tại website của Trường Quốc tế - ĐHQGHN. 

-       Sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN theo học ngành Kinh doanh quốc tế hoặc ngành Kế toán, phân tích và kiểm toán tại Trường Quốc tế được miễn tối đa 36/135 tín chỉ; theo học ngành Hệ thống thông tin quản lý được miễn tối đa 36/137 tín chỉ. 

-       Sinh viên Trường Đại học Luật - ĐHQGHN theo học ngành Kinh doanh quốc tế tại Trường Quốc tế được miễn tối đa 35/135 tín chỉ.

-       Sinh viên Trường Quốc tế - ĐHQGHN theo học chương trình đào tạo thứ hai được miễn tín chỉ theo quy định của từng chương trình. 

-       Thời gian tối đa hoàn thành khóa học chương trình đào tạo thứ hai là thời gian tối đa hoàn thành chương trình đào tạo thứ nhất (tối đa 12 học kỳ chính tính từ thời điểm trúng tuyển ngành 1).

-       Sinh viên của Trường Quốc tế được:

+ Học tập và nghiên cứu trực tiếp hoàn toàn trong môi trường bằng tiếng Anh với các giảng viên có trình độ cao, thành thạo ngoại ngữ; tiếp cận với chương trình đào tạo, phương pháp giảng dạy, quy trình kiểm tra đánh giá tiên tiến theo chuẩn giáo dục của các trường đại học nước ngoài;

+ Có giảng viên nước ngoài trực tiếp giảng dạy 20 – 25% các học phần chuyên ngành;

+ Tiếp cận nguồn học liệu bằng tiếng nước ngoài phong phú tại Trường Quốc tế (15.281 đầu sách giáo trình và sách tham khảo bản quốc tế, dịch vụ tư vấn và tập huấn kỹ năng học tập, nghiên cứu từ hệ thống Thư viện truy cập mở hiện đại của Trường Quốc tế) và của ĐHQGHN (kho tài liệu in với 125.000 tên tài liệu tương đương 450.000 bản tài liệu; 500 tên ấn phẩm định kì; 25.000 tên luận văn, luận án; 2.000 đề tài kết quả nghiên cứu. Kho tài liệu số bao gồm 50.000 tên tài liệu tương đương với 3 triệu trang tài liệu. Cơ sở dữ liệu trực tuyến: Sciences Direct, Springer, Nature, ACM, IG Publishing, Emerald;

+ Tham gia hoạt động ngoại khóa, kĩ năng mềm; có cơ hội thực tập, trải nghiệp thực tế ở các công ty, tập đoàn; tham gia các dự án khởi nghiệp thông qua các câu lạc bộ văn hóa và chuyên ngành, hệ thống dịch vụ tư vấn học tập và hướng nghiệp, mạng lưới Alumni, các hoạt động của Đoàn thanh niên của Trường Quốc tế;

+ Làm việc, giao lưu, học hỏi cùng các sinh viên quốc tế đến từ mạng lưới các trường đại học đối tác của Trường Quốc tế;

+ Cơ hội được nhận rất nhiều loại học bổng dài hạn, ngắn hạn và hỗ trợ học tập cho sinh viên dựa trên điểm xét tuyển đầu vào, các trường hợp tuyển thẳng, sinh viên có thành tích học tập, rèn luyện xuất sắc và sinh viên nước ngoài học tập tại Trường. Xem chi tiết chính sách học bổng của

Trường Quốc tế tại: https://www.is.vnu.edu.vn/doi-song-sinh-vien/tong-quan-he-thong-hoc-bong/ - Sau khi tốt nghiệp, sinh viên:

+ Được trang bị tri thức, tự tin, chuyên nghiệp, ngoại ngữ thành thạo và khả năng thích nghi để làm việc hiệu quả trong môi trường làm việc hội nhập và nhiều thách thức;

+ Có cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp, đặc biệt có ưu thế làm việc trong môi trường hội nhập quốc tế;

+ Có văn bằng tốt nghiệp có giá trị toàn cầu để tiếp tục học tập ở bậc đào tạo cao hơn ở trong nước hoặc tại nước ngoài. 

VIII. ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ

Phòng Đào tạo, Trường Quốc tế - ĐHQGHN 

Phòng 310, tầng 3, Nhà C, 79 Ngụy Như Kon Tum, Thanh Xuân, Hà Nội.

Điện thoại: (024) 3557 5992 (số lẻ 25).

Email: tuyensinh.daotao@vnuis.edu.vn Website:  https://www.is.vnu.edu.vn   

PHỤ LỤC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC THỨ HAI CỦA TRƯỜNG QUỐC TẾ - ĐHQGHN NĂM 2023

 

Stt

Ngành đào tạo thứ hai

Ngành đào tạo thứ nhất

Tên ngành

Đơn vị cấp bằng

Đối tượng/Tên ngành

Đơn vị  cấp bằng

1

Kinh doanh quốc tế  

Trường Quốc tế-

ĐHQGHN

Sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ-ĐHQGHN, các ngành: Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Nhật, Ngôn ngữ Hàn Quốc

Trường Đại học

Ngoại ngữ-

ĐHQGHN

 

Sinh viên Trường Đại học Luật-

ĐHQGHN

Trường Đại học

Luật-ĐHQGHN

Kế toán, Phân tích và Kiểm toán

Trường Quốc tế-

ĐHQGHN

Hệ thống thông tin quản lý 

Phân tích dữ liệu kinh doanh

Ngôn ngữ Anh

2

Kế toán, Phân tích và Kiểm toán

Trường Quốc tế-

ĐHQGHN

Sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ-ĐHQGHN, các ngành: Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Nhật, Ngôn ngữ Hàn Quốc

Trường Đại học

Ngoại ngữ-

ĐHQGHN

 

Kinh doanh quốc tế 

Trường Quốc tế-

ĐHQGHN

Hệ thống thông tin quản lý 

Phân tích dữ liệu kinh doanh

Ngôn ngữ Anh

3

Hệ thống thông tin quản lý 

Trường Quốc tế-

ĐHQGHN

Sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ-ĐHQGHN, các ngành: Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Nhật, Ngôn ngữ Hàn Quốc

Trường Đại học

Ngoại ngữ-

ĐHQGHN

 

Kinh doanh quốc tế  

Trường Quốc tế-

ĐHQGHN

Kế toán, Phân tích và Kiểm toán

Phân tích dữ liệu kinh doanh

Ngôn ngữ Anh

4

Phân tích dữ liệu kinh doanh

Trường Quốc tế-

ĐHQGHN

Kinh doanh quốc tế  

Trường Quốc tế-

ĐHQGHN

Kế toán, Phân tích và Kiểm toán

Hệ thống thông tin quản lý

Ngôn ngữ Anh

5

Ngôn ngữ Anh

Trường Quốc tế-

ĐHQGHN

Kinh doanh quốc tế  

Trường Quốc tế-

ĐHQGHN

Kế toán, Phân tích và Kiểm toán

Hệ thống thông tin quản lý

Phân tích dữ liệu kinh doanh

 

 

 

Facebook Twitter Google Gmail Y! Mail ZingMe Addthis
Bài viết khác:
 
 
Bản quyền © bởi Trường Đại học Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội
Địa chỉ: Nhà E1, 144 đường Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
Tel: (04) 3754 7787 - Fax: (04) 3754 7081