Ba Công khai năm học 2013 - 2014
Cập nhật lúc 22:32, 30/11/2014 (GMT+7)

BA CÔNG KHAI NĂM HỌC 2013 - 2014

PHẦN I: CÔNG KHAI THÔNG TIN THEO QUY ĐỊNH CỦA BỘ GD&ĐT

Báo cáo công khai thông tin năm học 2013 - 2014 (Xem chi tiết tại đây)

PHẦN II: CÔNG KHAI THÔNG TIN CHI TIẾT

CAM KẾT CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

Chuẩn đầu ra các chương trình, ngành đào tạo

  • Chuẩn đầu ra các chương trình đào tạo cử nhân (Xem chi tiết tại đây)
  • Chuẩn đầu ra các chương trình đào tạo Sau đại học:

- Chuẩn đầu ra các chương trình đào tạo Thạc sĩ (Xem chi tiết tại đây)
- Chuẩn đầu ra các chương trình đào tạo Tiến sĩ (Xem chi tiết tại đây)

Các chương trình đào tạo

- Chương trình đào tạo Thạc sĩ (Xem chi tiết tại đây)
- Chương trình đào tạo Tiến sĩ (Xem chi tiết tại đây)

Chuẩn chất lượng nghề nghiệp các chương trình đào tạo (Biểu mẫu 02 - ĐHQGHN)

- Chương trình đào tạo Thạc sĩ (Xem chi tiết tại đây)
- Chương trình đào tạo Tiến sĩ (Xem chi tiết tại đây)

CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC THỰC TẾ

Quy mô đào tạo năm học 2013 - 2014

Kết quả tốt nghiệp

Kiểm định chất lượng (Xem chi tiết tại đây)

ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

Đội ngũ cán bộ, giảng viên

Cơ sở vật chất Cơ sở vật chất: Biểu mẫu 3-ĐHQGHN (Xem chi tiết tại đây)

TÀI CHÍNH: Biểu mẫu 24 (Xem chi tiết tại đây)

Facebook Twitter Google Gmail Y! Mail ZingMe Addthis
Bài viết khác:
 
 
Bản quyền © bởi Trường Đại học Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội
Địa chỉ: Nhà E1, 144 đường Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
Tel: (04) 3754 7787 - Fax: (04) 3754 7081