Chương trình đào tạo Thạc sĩ Luật Dân sự và Tố tụng Dân sự của Khoa Luật đạt chuẩn kiểm định của mạng lưới các trường Đại học Đông Nam Á - AUN
Cập nhật lúc 11:00, 15/04/2022 (GMT+7)

Ngày 25/3/2022 vừa qua, Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) đã chính thức nhận được Chứng nhận đạt chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục đại học của mạng lưới các trường Đại học Đông Nam Á - AUN (Asean University Network) cho chương trình đào tạo Thạc sĩ Luật Dân sự và Tố tụng Dân sự của Khoa. 

 

Ảnh: Giấy chứng nhận Chương trình đào tạo Thạc sĩ Luật Dân sự và Tố tụng Dân sự đạt chuẩn kiểm định của Hệ thống đảm bảo chất lượng các trường Đại học Đông Nam Á (AUN-QA)

AUN-QA (AUN-QA là viết tắt của ASEAN University Network - Quality Assurance) là mạng lưới chuyên trách về đảm bảo chất lượng giáo dục đại học của mạng lưới các trường Đại học Đông Nam Á, được thành lập với nhiệm vụ thúc đẩy hoạt động đảm bảo chất lượng tại các cơ sở giáo dục đại học, nâng cao chất lượng giáo dục đại học và hợp tác với các tổ chức trong và ngoài nước.

Bộ tiêu chuẩn kiểm định chất lượng chương trình đào tạo của AUN-QA có 11 tiêu chuẩn với 50 tiêu chí và mỗi tiêu chí được đánh giá theo 7 mức.

Mỗi tiêu chí trong bộ tiêu chuẩn đều có trọng số như nhau, điểm đánh giá của toàn bộ chương trình là điểm trung bình cộng của cả 50 tiêu chí. 4.0 là ngưỡng điểm đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng của AUN

Việc lựa chọn kiểm định theo chuẩn AUN-QA nhằm giúp các trường biết chương trình đào tạo đã đạt đến cấp độ nào trên thang đánh giá của khu vực. Tiếp nữa, để phát hiện chương trình còn tồn tại, những gì cần khắc phục nhằm đảm bảo chương trình đạt chất lượng ngang tầm các chương trình cùng lĩnh vực trong khu vực ASEAN. Việc tham gia kiểm định AUN-QA cũng sẽ mang lại giá trị như:

-  Người học sẽ được hưởng một chương trình đào tạo có chất lượng được cải tiến liên tục, trên tất cả các khía cạnh như khung chương trình, các môn học, giảng viên và hoạt động giảng dạy, hoạt động hỗ trợ sinh viên.

Nhà tuyển dụng có cơ hội sử dụng nguồn nhân lực chất lượng cao hơn.

Giảng viên được giảng dạy cho đối tượng là các sinh viên giỏi, được nghiên cứu và giảng dạy trong môi trường mang tính quốc tế, đặc biệt là có thêm cơ hội giao lưu học hỏi với các đối tác quốc tế và cũng tự hoàn thiện mình để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, trình độ ngoại ngữ (tiếng Anh) nhằm đáp ứng yêu cầu của chương trình.

Như vậy, Khoa Luật đã có 5 chương trình đào tạo tham gia kiểm định chất lượng theo bộ tiêu chuẩn của Hệ thống đảm bảo chất lượng các trường đại học Đông Nam Á (ASEAN University Network - Quality Assurance, viết tắt là AUN-QA).

 

 

Facebook Twitter Google Gmail Y! Mail ZingMe Addthis
Bài viết khác:
 
 
Bản quyền © bởi Trường Đại học Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội
Địa chỉ: Nhà E1, 144 đường Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
Tel: (04) 3754 7787 - Fax: (04) 3754 7081