Chương trình học bổng Posco, Hàn Quốc năm học 2022-2023
Cập nhật lúc 11:00, 04/10/2022 (GMT+7)

Khoa Luật, ĐHQGHN thông báo về “chương trình học bổng Posco, Hàn Quốc năm học 2022-2023” từ ĐGQGHN dành cho sinh viên Khoa Luật như sau:

1. Đối tượng và tiêu chuẩn xét chọn

1.1. Tiêu chuẩn chung: sinh viên đảm bảo 03 tiêu chuẩn sau:

- Chưa được nhận học bổng ngoài ngân sách Nhà nước trong năm học 2022-2023;

- Không thuộc danh sách đang gửi đi xét các học bổng ngoài ngân sách Nhà nước;

- Không thuộc danh sách đã nhận học bổng ngoài ngân sách Nhà nước từ năm học trước mà năm học này quỹ học bổng đó vẫn duy trì cấp cho người học.

1.2.  Tiêu chuẩn cụ thể:

- Sinh viên năm thứ 2, 3 có kết quả học tập đạt từ 3.0 trở lên và kết quả rèn luyện đạt loại tốt trở lên trong năm học 2021-2022;

- Ưu tiên sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học, hoạt động Đoàn-Hội, hoạt động xã hội, có hoàn cảnh khó khăn...

2. Trị giá học bổng: 1.000 USD/sinh viên/năm học.

3. Chỉ tiêu học bổng toàn ĐHQGHN: 10 sinh viên/năm học (Quỹ sẽ phỏng vấn và xét chọn trong số 15 sinh viên nộp hồ sơ)

5. Chỉ tiêu sinh viên nộp hồ sơ dành cho Khoa Luật: 01 sinh viên.

Dự kiến phỏng vấn sinh viên vào tháng 10/2022

6. Hồ sơ đăng ký học bổng

- Bảng điểm năm học 2021-2022 của sinh viên, có xác nhận của đơn vị đào tạo;

- Bản giới thiệu của sinh viên, có dán ảnh (bằng tiếng Việttiếng Anh, theo mẫu);

- Chứng nhận về: Thành tích học tập, nghiên cứu khoa học, hoạt động hỗ trợ cộng đồng, hoạt động Đoàn-Hội, hoàn cảnh khó khăn…(nếu có);

- Bản photo thẻ sinh viên.

Tất cả các giấy tờ trên yêu cầu xếp theo thứ tự, đựng trong túi hồ sơ riêng có kích thước 25cm x 34 cm, mặt ngoài túi hồ sơ ghi đầy đủ các thông tin (đăng ký học bổng Posco năm học 2022-2023, Họ và tên, Ngày sinh, Địa chỉ Khoa, Trường, Điện thoại, Email, Danh mục các loại giấy tờ). Hồ sơ đã nộp không trả lại.

7. Địa điểm và thời hạn nộp hồ sơ:

- Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng Đào tạo và Công tác học sinh sinh viên (Phòng 307A - Nhà E1, Khoa Luật, ĐHQGHN – gặp cô Phượng)

Thời hạn nộp hồ sơ: 10h ngày 10/10/2022.

Trân trọng thông báo./.

 

 

Facebook Twitter Google Gmail Y! Mail ZingMe Addthis
Bài viết khác:
 
 
Bản quyền © bởi Trường Đại học Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội
Địa chỉ: Nhà E1, 144 đường Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
Tel: (04) 3754 7787 - Fax: (04) 3754 7081