Đăng ký học phần, học kỳ 1 năm học 2021 - 2022
Cập nhật lúc 15:16, 07/08/2021 (GMT+7)

Căn cứ Quy chế Đào tạo đại học ở Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) ban hành kèm theo Quyết định số 5115/QĐ - ĐHQGHN ngày 25/12/2014 của Giám đốc ĐHQGHN;

Thực hiện Kế hoạch học tập năm học 2021-2022 của Khoa Luật, Phòng Đào tạo và Công tác học sinh sinh viên (ĐT&CTHSSV) thông báo lịch đăng ký học phần học kỳ 1 năm học 2021-2022 như sau:

I. Thời gian đăng ký học phần

Thời gian đăng ký học phần chính thức: Từ 10h00 ngày 16/08/2021 đến 10h00 ngày 27/08/2021.

Thời gian đăng ký học phần bổ sung: Từ 10h00 ngày 06/09/2021 đến 10h00 ngày 17/09/2021.

II. Địa chỉ đăng ký học phần

Sinh viên thực hiện đăng ký học phần trên Cổng thông tin đào tạo đại học, địa chỉ http://daotao.vnu.edu.vn.

III. Yêu cầu đối với đăng ký học phần

Trước khi thực hiện đăng ký học phần, yêu cầu sinh viên đọc kỹ các nội dung sau:

1. Bảo mật mật khẩu của Cổng thông tin đào tạo đại học, trường hợp cần thiết, nên đổi lại mật khẩu.

2. Danh sách các học phần của học kỳ 1 năm 2021-2022 của Khóa mình.

3. Thời khóa biểu học kỳ 1 năm 2021-2022.

4. Chương trình đào tạo của Khóa đã được phát khi nhập học hoặc xem trên website của Khoa.

5. Hướng dẫn đăng ký học phần trực tuyến, Thông báo và Lịch học trên Cổng thông tin đào tạo đại học http://daotao.vnu.edu.vn, và trang web của Khoa http://law.vnu.edu.vn.

6. Các học phần chưa qua học phần tiên quyết tương ứng sẽ bị hủy nếu sinh viên đăng ký (xem các học phần tiên quyết trong khung chương trình đào tạo đã được cung cấp hoặc danh sách các học phần của từng học kỳ).

7. Các học phần đăng ký trùng lịch sẽ bị hủy.

8. Sinh viên đăng ký theo đúng thời khóa biểu học phần của khóa theo khung chương trình đào tạo của khóa học.

9. Sinh viên hệ chất lượng cao không đăng ký học phần theo khung chương trình đào tạo của sinh viên hệ chuẩn, sinh viên hệ chuẩn không đăng ký học phần theo khung chương trình đào tạo của sinh viên hệ chất lượng cao. Trường hợp đặc biệt do lãnh đạo Khoa quyết định.

10. Đối với sinh viên học lại, học cải thiện, học tự do:

a. Sinh viên đăng ký học lại học phần Giáo dục thể chất đóng tiền học từ ngày 06/09/2021 đến hết ngày 30/09/2021. Trình tự như sau:

Bước 1: Đăng ký qua mạng;

Bước 2: In và điền đầy đủ thông tin trong phiếu xác nhận trên phần phềm đăng ký môn học, lấy chữ ký xác nhận tại Phòng ĐT&CTHSSV (Phòng 111-E1) mang lên Bộ phận Kế hoạch - Tài chính (Phòng 302-E1) nộp học phí;

Bước 3: Nộp lại phiếu xác nhận kèm biên lai nộp học phí xuống Phòng ĐT&CTHSSV (Phòng 111-E1).

b. Sinh viên đăng ký học lại, học cải thiện, học tự do các học phần khác nộp tiền học thông qua tài khoản ngân hàng cùng với học phí hàng năm theo thông báo của Khoa Luật.

11. Sinh viên đăng ký và hủy học phần trên Cổng thông tin đào tạo đại học trong khoảng thời gian đăng ký chính thức và đăng ký bổ sung, Phòng ĐT&CTHSSV không tiếp nhận đơn đăng ký và hủy học phần.

12. Trước khi kết thúc thời gian đăng ký học phần, sinh viên phải thường xuyên kiểm tra những học phần mình đã đăng ký để tránh trường hợp lỗi kỹ thuật.

 

 

Đăng tin: Minh Giang theo Phòng ĐT&CTHSSV
Bài viết khác:
 
 
Bản quyền © bởi Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội
Địa chỉ: Nhà E1, 144 đường Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
Tel: (04) 3754 7787 - Fax: (04) 3754 7081