Điều chỉnh ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đại học chính quy năm 2021
Cập nhật lúc 19:32, 29/07/2021 (GMT+7)

- Căn cứ Thông tư số 09/2020/TT-BGDĐT ngày 07/05/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non sửa đổi bổ sung theo Thông tư số 16/2021/BGDĐT-GDĐH ngày 01/06/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Căn cứ Hướng dẫn số 818/HD-ĐHQGHN ngày 31/03/2021 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội về việc hướng dẫn Công tác tuyển sinh đại học chính quy năm 2021 ở Đại học Quốc gia Hà Nội;

- Căn cứ Công văn số 1444/BGDĐT- GDĐH ngày 14/04/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành giáo dục mầm non;

- Căn cứ Đề án tuyển sinh trình độ đại học năm 2021 số 431/KL-CTHSSV ngày 16/04/2021 của Chủ nhiệm Khoa Luật,

 

Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo điều chỉnh ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đại học chính quy năm 2021 là 19.50 điểm. Mức điểm này là tổng điểm của tổ hợp đăng ký xét tuyển vào Khoa Luật đã bao gồm điểm ưu tiên đối tượng, ưu tiên khu vực và điểm ưu tiên xét tuyển.

Trân trọng.

 

Đăng tin: Minh Giang theo Phòng ĐT&CTHSSV
Bài viết khác:
 
 
Bản quyền © bởi Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội
Địa chỉ: Nhà E1, 144 đường Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
Tel: (04) 3754 7787 - Fax: (04) 3754 7081