Kế hoạch đánh giá chất lượng Chương trình Đào tạo cử nhân ngành Luật Kinh doanh theo tiêu chuẩn KĐCL của AUN-QA
Cập nhật lúc 16:57, 14/06/2019 (GMT+7)

TT

Nhiệm vụ

Sản phẩm dự kiến

Chủ trì

Phối hợp

Thời gian bắt đầu

Thời gian kết thúc

Các giải pháp thực hiện

1.           

Xây dựng kế hoạch Đánh giá chất lượng theo bộ tiêu chuẩn AUN đối với Chương trình đào tạo Cử nhân ngành Luật Kinh doanh (Thành lập Hội đồng Tự đánh giá CTĐT cấp cơ sở  của Khoa Luật; Thành lập Ban thư ký KĐCL của Khoa Luật;Thành lập các Nhóm chuyên trách, chỉ định trưởng các nhóm và phân công trách nhiệm thực hiện).

Bản kế hoạch đánh giá chất lượng CTĐT và các QĐ thành lập nhóm chuyên trách.

Phòng KT&ĐBCL

Các đơn vị thuộc Khoa/Viện ĐBCLGD

1/12/2018

30/12/2018

- Nghiên cứu các tài liệu về ĐBCL và KĐCL của ĐHQGHN ;

- Xây dựng kế hoạch, lập dự thảo  trình Ban CNK xem xét phê duyệt ;

- Chỉnh sửa, hoàn thiện.

2.           

Tổ chức tập huấn về đánh giá CTĐT theo tiêu chuẩn của AUN

Bản kế hoạch và BB ghi nhớ.

Phòng KT&ĐBCL

Các đơn vị thuộc Khoa/Viện ĐBCLGD

1/1/2019

15/1/2019

- Xây dựng kế hoạch, lập dự thảo  trình Ban CNK xem xét phê duyệt ;

- Mời chuyên gia tập huấn.

3.           

Thực hiện Tự đánh giá chất lượng CTĐT theo tiêu chuẩn của AUN-QA (tiến hành thu thập thông tin, minh chứng, viết báo cáo TĐG)

Dự thảo Báo cáo TĐG

Phòng

KT&ĐBCL

Các đơn vị thuộc Khoa/Viện ĐBCLGD

16/1/2019

15/5/2019

- Nghiên cứu các tài liệu về ĐBCL và KĐCL của ĐHQGHN  để viết BC ;

- Chỉnh sửa, hoàn thiện.

 

 

4.           

Nộp báo cáo TĐG CTĐT (bản Tiếng Việt) cho Viện ĐBCLGD ĐHQGHN đọc thẩm định (lần 1)

Dự thảo Báo cáo TĐG

Phòng KT&ĐBCL

Các đơn vị thuộc Khoa/Viện ĐBCLGD

16/5/2019

30/5/2019

 

5.           

Khoa chỉnh sửa, hoàn thiện báo cáo TĐG (bản Tiếng Việt) theo ý kiến nhận xét của Viện ĐBCLGD

Báo cáo TĐG

Phòng

KT&ĐBCL

Các đơn vị thuộc Khoa/Viện ĐBCLGD

1/6/2019

30/6/2019

- Nghiên cứu các tài liệu về ĐBCL và KĐCL của ĐHQGHN  để hoàn thiện BC ;

- Chỉnh sửa, hoàn thiện.

6.           

Khoa Luật dịch báo cáo Tự đánh giá từ Tiếng Việt sang Tiếng Anh

Báo cáo TĐG

Phòng

KT&ĐBCL

Các đơn vị thuộc Khoa/Viện ĐBCLGD

1/7/2019

30/7/2019

 

7.           

Khoa Luật nộp báo cáo TĐG (bản Tiếng Anh) cho Viện ĐBCLGD đọc thẩm định (lần 2)

Báo cáo TĐG

Phòng KT&ĐBCL

Viện ĐBCLGD

1/8/2019

15/8/2019

Nghiên cứu các tài liệu về ĐBCL và KĐCL của ĐHQGHN  để hoàn thiện BC ;

8.           

Khoa Luật tiếp tục chỉnh sửa báo cáo TĐG (bản tiếng Anh) theo ý kiến nhận xét của Hội đồng thẩm định ĐHQGHN và nộp cho Tổ chức KĐCL AUN-QA (qua thư ký HĐ)

Báo cáo TĐG

Phòng

KT&ĐBCL

Các đơn vị thuộc Khoa/Viện ĐBCLGD

16/8/2019

30/8/2019

- Nghiên cứu các tài liệu về ĐBCL và KĐCL của ĐHQGHN  để hoàn thiện BC ;

- Chỉnh sửa, hoàn thiện.

9.           

Khoa chuẩn bị hệ thống các minh chứng theo yêu cầu của AUN-QA

Hệ thống MC

Phòng KT&ĐBCL

Nhóm chuyên gia

1/8/2019

30/8/2019

 

10.        

Khoa chuẩn bị các điều kiện để đón đoàn đánh giá ngoài.

 

 

Phòng

KT&ĐBCL

Các đơn vị thuộc Khoa

1/8/2019

30/8/2019

 

 

 

11.        

Đoàn ĐGN thực hiện khảo sát, đánh giá tại Khoa.

 

 

 

1/9/2019

30/9/2019

 

 

 

12.        

Khoa phản hồi kết quả đánh giá sơ bộ của đoàn ĐGN và nhận kết quả đánh giá.

 

 

 

1/10/2019

30/12/2019

 

 

Đăng tin: Xuân Giang - theo Phòng Khảo thí và ĐBCLGD
Facebook Twitter Google Gmail Y! Mail ZingMe Addthis
Bài viết khác:
 
 
Bản quyền © bởi Trường Đại học Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội
Địa chỉ: Nhà E1, 144 đường Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
Tel: (04) 3754 7787 - Fax: (04) 3754 7081