Thông báo thời hạn thu, nộp học phí kỳ III năm học 2021-2022
Cập nhật lúc 11:00, 19/08/2022 (GMT+7)

Căn cứ quyết định số 1154/QĐ-KL ngày 19/10/2021 của Chủ nhiệm Khoa về việc thu học phí đào tạo tại Khoa Luật năm học 2021-2022;

Căn cứ quyết định số 935/QĐ-KL ngày 17/08/2022 của Chủ nhiệm Khoa về danh sách đóng và miễn, giảm học phí kỳ III năm học 2021-2022 của sinh viên hệ Chính quy Khoa Luật; Khoa Luật thông báo thời hạn thu, nộp học phí kỳ III năm học 2021-2022 chi tiết như sau:

1.     Đối tượng nộp học phí qua ngân hàng: 

Bao gồm sinh viên các khóa QH-2016-L, QH-2018-L, QH-2019-L, QH-2020-L, QH-

2021-L

2.     Mức học phí kỳ III năm học 2021-2022

Mức học phí phải thu kỳ III năm học 2021-2022 (theo danh sách đính kèm Quyết định số 935/QĐ-KL ngày 17/08/2022)

3.     Thời hạn thu học phí: Từ ngày 22/08/2022 đến hết ngày 26/08/2022

4. Hình thức thu học phí: 

4.1 Đối với sinh viên các khóa QH-2016-L(K61), QH-2018-L(K63)

Sinh viên nộp tiền mặt tại Khoa Luật - ĐHQGHN (Phòng 302 - Nhà E1 - Số 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội).

4.2 Đối với sinh viên các khóa QH-2019-L(K64), QH-2020-L(K65), QH-2021-L(K66) - Sinh viên: Căn cứ mức học phí phải nộp (theo danh sách đính kèm Quyết định số

935/QĐ-KL ngày 17/08/2022) sinh viên tự nộp tiền vào tài khoản thẻ ATM của mình trước 15h ngày 26/08/2022. 

-    Ngân hàng: Ngân hàng sẽ tự động trích từ tài khoản thẻ ATM của sinh viên mở tại ngân hàng BIDV vào tài khoản thu học phí của Khoa trước 10h ngày 29/8/2022

Quá thời hạn trên, sinh viên nào còn nợ học phí sẽ không đủ điều kiện dự thi hết môn, những môn đã thi sẽ bị hủy kết quả thi.

 

Bài viết khác:
 
 
Bản quyền © bởi Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội
Địa chỉ: Nhà E1, 144 đường Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
Tel: (04) 3754 7787 - Fax: (04) 3754 7081