Khoa Luật tổ chức tập huấn đánh giá đồng cấp CTĐT thạc sĩ Pháp luật về Quyền con người – Quyền công dân theo định hướng bộ tiêu chuẩn AUN và đánh giá CTĐT cử nhân ngành Luật Kinh doanh theo bộ tiêu chuẩn của Bộ GD&ĐT
Cập nhật lúc 16:00, 17/08/2016 (GMT+7)

Trong bối cảnh giáo dục đại học thế giới và Châu Á - Thái Bình Dương gia tăng về số lượng người học, nhất là ở các nước phát triển, giáo dục đại học ngày càng đa dạng hóa, đại chúng hóa. Do đó, yêu cầu về chất lượng và kiểm soát chất lượng  buộc thiết lập các Quality Assurance Agencies (QAAs). Hiện nay, ở Châu Á – Thái Bình Dương có hơn 100 nước có hệ thống QA, tạo sự liên kết giữa các tổ chức INQAAHE (hiện có hơn 200 tổ chức QA), APQN, Bologna Process, Washington Accord nhằm hướng tới sự đa dạng hóa, quốc tế hóa trong thống nhất. Một trong các biện pháp cơ bản để thúc đẩy GDĐH trong khu vực Đông Nam Á là xây dựng Mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á (ASEAN University Nework - AUN), đặc biệt là hệ thống ĐBCL của mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á (AUN-QA). Hệ thống ĐBCL của mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á có mục đích xây dựng một bộ tiêu chuẩn chất lượng chung thông qua việc chia sẻ kinh nghiệm và các điển hình tốt.
 
Cùng với xu thế đó và để tiếp tục triển khai nhiệm vụ đánh giá kiểm định trong năm 2016, ngày 16/8/2016 vừa qua, Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) đã tổ chức tập huấn đánh giá đồng cấp CTĐT thạc sĩ Pháp luật về Quyền con người – Quyền công dân theo định hướng bộ tiêu chuẩn AUN và đánh giá CTĐT cử nhân ngành Luật Kinh doanh theo bộ tiêu chuẩn của Bộ GD&ĐT.

Tham gia tập huấn gồm 2 nhóm đánh giá đồng cấp CTĐT thạc sĩ Pháp luật về Quyền con người và Quyền công dân theo định hướng bộ tiêu chuẩn của AUN và Tự đánh giá CTĐT cử nhân ngành Luật Kinh doanh theo tiêu chuẩn KĐCL của Bộ Giáo dục và đào tạo có 32 chuyên gia.

Khai mạc buổi tập huấn, PGS.TS. Nguyễn Thị Quế Anh – Phó Chủ nhiệm Khoa phát biểu: “Tập trung kiểm định chất lượng đào tạo được xem là nhiệm vụ quan trọng của ĐHQGHN trong năm học 2016 – 2017. Từ 2007, Khoa Luật đã bắt đầu triển khai các hoạt động đánh giá chất lượng đào tạo. Năm 2011, Khoa Luật tiếp tục đánh giá cơ sở đào tạo và được thông qua – một minh chứng đảm bảo về cơ sở đào tạo của Khoa Luật. Mặt khác, đánh giá chương trình đào tạo cũng là một hoạt động quan trọng mà loại đánh giá cao nhất là tiêu chuẩn AUN. Theo kế hoạch trong năm 2016, Khoa Luật sẽ thực hiện 3 hoạt động đánh giá gồm: - Kiểm định chất lượng đào tạo theo tiêu chuẩn AUN chương trình đào tạo ngành luật học; đánh giá đồng cấp CTĐT thạc sĩ Pháp luật về Quyền con người và Quyền công dân theo định hướng bộ tiêu chuẩn của AUN; tự đánh giá CTĐT cử nhân ngành Luật Kinh doanh theo tiêu chuẩn KĐCL của Bộ Giáo dục và đào tạo. Đây là một tiêu chuẩn quan trọng bởi khi tham gia đánh giá AUN nghĩa là Khoa Luật đã tham gia đánh giá chương trình đào tạo cấp khu vực và là minh chứng về chất lượng đào tạo tại Khoa Luật nói riêng và ĐHQGHN nói chung. Với những lý do đó, buổi tập huấn sẽ hỗ trợ tối đa các nhóm chuyên gia hoàn thành tốt hoạt động nêu trên theo kế hoạch đề ra.”


PGS.TS. Nguyễn Thị Quế Anh – Phó Chủ nhiệm Khoa phát biểu khai mạc buổi tập huấn

Tiếp theo chương trình, ThS. Trần Anh Tú – Phụ trách Trung tâm Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục đã trình bày nội dung tập huấn gồm 6 mục và cùng thảo luận với các chuyên gia của 02 nhóm:

  • Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo theo định hướng chuẩn AUN.

  • Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo theo Bộ tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục & Đào tạo.

  • Hướng dẫn đánh giá chất lượng đồng cấp chương trình đào tạo trong ĐHQGHN.

  • Quy định về báo cáo tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo theo định hướng chuẩn AUN.

  • Hướng dẫn sử dụng bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn của AUN.

  • Kỹ thuật thu thập minh chứng trong quá trình tự đánh giá.


ThS. Trần Anh Tú - Phụ trách Trung tâm Khảo thí và Đảm bảo CLGD trình bày nội dung tập huấn

Buổi tập huấn đã trang bị cho các nhóm chuyên gia những hiểu biết cơ bản về nhiệm vụ, mục tiêu kiểm định, tiêu chuẩn đánh giá, phương pháp đánh giá, cách viết báo cáo và thu thập minh chứng, đồng thời tiến hành phân công các thành viên đảm nhận các tiêu chuẩn, tiêu chí khẩn trương nghiên cứu tài liệu và triển khai nhiệm vụ, đảm bảo đúng tiến độ đề ra.

Một số hình ảnh tại buổi tập huấn:
 
 
 
 
Minh Giang
Facebook Twitter Google Gmail Y! Mail ZingMe Addthis
Bài viết khác:
 
 
Bản quyền © bởi Trường Đại học Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội
Địa chỉ: Nhà E1, 144 đường Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
Tel: (04) 3754 7787 - Fax: (04) 3754 7081