Thi tuyển công chức của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội năm 2018
Cập nhật lúc 9:31, 13/04/2018 (GMT+7)

Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội cần tuyển công chức vào một số vị trí công tác tại đơn vị. Cụ thể như sau:

1. Số lượng, vị trí cần tuyển

 Tuyển dụng 09 chỉ tiêu, trong đó: 07 Nghiệp vụ kiểm sát, 01 Công nghệ thông tin, 01 Lưu trữ.

2. Điều kiện và tiêu chuẩn chung đăng ký dự tuyển

Người dự tuyển phải có các tiêu chuẩn sau:

- Là công dân Việt Nam, có hộ khẩu thường trú và đang sinh sống tại Việt Nam. Có lịch sử chính trị của bản thân và gia đình rõ ràng, không vi phạm quy định của Ngành kiểm sát về công tác bảo vệ chính trị nội bộ;

- Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

- Độ tuổi: Dưới 30 tuổi đối với cả nam và nữ;

- Có đơn viết tay xin dự tuyển và tự nguyện làm việc tại Viện KSND cấp cao tại Hà Nội theo Quyết định phân công của Viện trưởng Viện KSND cấp cao tại Hà Nội.

- Có đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ theo giấy khám sức khỏe của cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển. Đồng thời phải đáp ứng các điều kiện:

+ Về chiều cao: từ 1,60m trở lên đối với nam và từ 1,55m trở lên đối với nữ;

+ Về cân nặng: từ 50 kg trở lên đối với nam và từ 45 kg trở lên đối với nữ;

+ Không bị dị hình, dị tật, khuyết tật, nói ngọng, nói lắp;

+ Có đủ điều kiện sức khỏe để làm việc liên tục trong thời gian tập sự.

- Có lý lịch rõ ràng; không có tiền án, tiền sự, không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù nhưng cho hưởng án treo, cải tạo không giam giữ, quản chế, đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục; không phải là người đã bị cơ quan khác kỷ luật từ khiển trách trở lên hoặc đang trong thời gian bị xem xét kỷ luật; không vi phạm các quy định của Quy chế về công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong ngành Kiểm sát nhân dân ban hành kèm theo Quyết định số 05/QĐ-BCSĐ ngày 01/4/2008 của Ban Cán sự đảng Viện KSND tối cao.

- Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (tương đương trình độ A2 hoặc trình độ B trở lên).

- Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin (tương đương trình độ B trở lên).

3. Tiêu chuẩn cụ thể

- Tiêu chuẩn tuyển dụng công chức làm nghiệp vụ kiểm sát: đã tốt nghiệp đại học chính quy từ loại Khá trở lên của các trường Đại học Luật Hà Nội, Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh và khoa Luật Đại học Quốc gia Hà Nội (kể các các trường hợp đã có bằng Thạc sỹ Luật).

- Tiêu chuẩn tuyển dụng công chức làm nghiệp vụ công nghệ thông tin: Đã tốt nghiệp trình độ đại học hệ chính quy chuyên ngành Công nghệ thông tin.

- Tiêu chuẩn tuyển dụng công chức làm Lưu trữ: Đã tốt nghiệp trình độ cao đẳng trở lên, hệ chính quy chuyên ngành Văn thư, lưu trữ.

4. Quy định về hồ sơ đăng ký dự tuyển

Áp dụng Quy chế tuyển dụng công chức Viện kiểm sát nhân dân ban hành kèm theo Quyết định số 494/QĐ-VKSTC ngày 25/8/2016 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, hồ sơ dự tuyển gồm:

- Phiếu đăng ký dự tuyển công chức theo mẫu do Viện KSND cấp cao tại Hà Nội cung cấp;

- Đơn viết tay cam kết làm việc lâu dài và chấp hành đầy đủ các nhiệm vụ, yêu cầu, quy định của Viện KSND cấp cao tại Hà Nội;

- Bản sao giấy khai sinh được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;

- Bản sơ yếu lý lịch tự thuật theo mẫu do Viện KSND cấp cao tại Hà Nội cung cấp có xác nhận của địa phương nơi người dự tuyển thường trú hoặc cơ quan nơi người dự tuyển đang công tác trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

- Lý lịch tư pháp cấp trong thời hạn 03 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;

- Giấy chứng nhận sức khoẻ do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

- Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng công chức (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền cấp;

- 04 phong bì có dán tem, ghi rõ địa chỉ người nhận;

- 04 ảnh 4x6 chụp trong vòng 12 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ.

III. MÔN THI, HÌNH THỨC, NỘI DUNG THI VÀ CÁCH TÍNH ĐIỂM THI

1. Môn thi, hình thức thi, nội dung thi

- Môn kiến thức chung: Thi viết 01 bài về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội; quản lý hành chính nhà nước; chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về ngành, lĩnh vực tuyển dụng.

- Môn nghiệp vụ chuyên ngành: thi viết 01 bài và thi trắc nghiệm 01 bài về nghiệp vụ chuyên ngành theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

- Môn Ngoại ngữ: Thi viết Tiếng Anh.

- Môn Tin học văn phòng: Yêu cầu soạn thảo văn bản trên máy vi tính, thao tác trực tiếp trên máy vi tính, in kết quả thực hiện ra giấy hoặc thi trắc nghiệm.

2. Thời gian thi

2.1. Đối với thí sinh thi công chức nghiệp vụ kiểm sát và công nghệ thông tin

- Môn kiến thức chung: thi viết thời gian 180 phút;

- Môn nghiệp vụ chuyên ngành: thi viết thời gian 180 phút và thi trắc nghiệm thời gian 45 phút;

- Môn ngoại ngữ: thi viết thời gian 90 phút;

- Môn tin học văn phòng: thời gian 45 phút.

2.2. Đối với thí sinh thi công chức lưu trữ

- Môn kiến thức chung: thi viết thời gian 120 phút;

- Môn nghiệp vụ chuyên ngành: thi viết thời gian 120 phút và thi trắc nghiệm thời gian 30 phút;

- Môn ngoại ngữ: thi viết thời gian 60 phút;

- Môn tin học văn phòng: thời gian 30 phút.

3. Cách tính điểm thi

- Bài thi được chấm theo thang điểm 100.

- Điểm các môn thi được tính như sau:

+ Môn kiến thức chung: tính hệ số 1;

+ Môn nghiệp vụ chuyên ngành: bài thi viết tính hệ số 2; bài thi trắc nghiệm tính hệ số 1;

+ Môn ngoại ngữ và tin học văn phòng: không tính điểm vào kết quả thi tuyển;

- Kết quả thi tuyển là tổng số điểm của các bài thi môn kiến thức chung và môn nghiệp vụ chuyên ngành (tính theo quy định trên) cộng với điểm ưu tiên (nếu có) theo quy định.

4. Xác định người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức

- Người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức phải có đủ các điều kiện sau đây:

+ Có đủ các bài thi của các môn thi;

+ Có điểm của mỗi bài thi đạt từ 50 điểm trở lên;

+ Có kết quả thi tuyển cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu tuyển dụng.

- Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả thi tuyển bằng nhau ở vị trí cần tuyển dụng, người có điểm bài thi viết môn nghiệp vụ chuyên ngành cao hơn là người trúng tuyển; nếu điểm bài thi viết môn nghiệp vụ chuyên ngành bằng nhau thì người có điểm bài thi trắc nghiệm môn nghiệp vụ chuyên ngành cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được người trúng tuyển thì Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao quyết định người trúng tuyển.

- Người không trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức lần này không được bảo lưu kết quả thi tuyển cho các kỳ thi tuyển lần sau.

5. Ưu tiên trong tuyển dụng

- Đối tượng và điểm ưu tiên trong tuyển dụng:

+ Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh: được cộng 30 điểm vào tổng số điểm thi tuyển;

+ Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động được cộng 20 điểm vào tổng số điểm thi tuyển;

+ Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ; cán bộ Đoàn, Hội có thời gian công tác Đoàn, Hội từ 03 năm liên tục trở lên và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: được cộng 10 điểm vào tổng số điểm thi tuyển;

+ Người có bố đẻ hoặc mẹ đẻ (kể cả Bố nuôi, Mẹ nuôi được pháp luật công nhận) là công chức, viên chức ngành Kiểm sát nhân dân (kể cả những người đã nghỉ hưu hưởng chế độ bảo hiểm xã hội hoặc đã chết) được cộng 10 điểm vào tổng số điểm thi tuyển;

- Trường hợp người dự thi tuyển công chức thuộc nhiều diện ưu tiên theo quy định nêu trên thì chỉ được cộng số điểm của diện ưu tiên có số điểm cao nhất vào kết quả thi tuyển.

6. Đề thi, đáp án, chấm thi và lệ phí thi tuyển

- Đề thi, đáp án thi môn kiến thức chung; môn nghiệp vụ chuyên ngành kiểm sát do Viện kiểm sát nhân dân tối cao cung cấp. Việc chấm thi do Viện KSND cấp cao tại Hà Nội tổ chức thực hiện.

- Đề thi, đáp án, chấm thi môn ngoại ngữ, tin học, lưu trữ Viện KSND cấp cao tại Hà Nội sẽ hợp đồng với các đơn vị đào tạo tin học, ngoại ngữ trên địa bàn Hà Nội để phối hợp, tổ chức thực hiện.

- Lệ phí thi tuyển là 500.000VNĐ (Năm trăm ngàn đồng) (theo Thông tư liên tịch số 228/2016/TTLT-BTC-BNV ngày 11/11/2016 của Bộ tài chính và Bộ Nội vụ quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức).

IV. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC THI TUYỂN

1. Thời gian, địa điểm phát hành và nhận hồ sơ dự tuyển

- Thời gian bán và nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển: Từ ngày 15/3/2018 đến hết ngày 15/4/2018 (trong giờ hành chính). Hồ sơ dự tuyển được phát hành theo mẫu và bán công khai (50.000 đồng/1 hồ sơ).

- Địa điểm bán và nhận hồ sơ: Phòng Tổ chức cán bộ, Viện kiểm sát nhân dân cấp cao Hà Nội (Văn phòng 3). Địa chỉ: Tầng 9, số 59 Quang Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Hồ sơ đã nộp không trả lại.

2. Thời gian tổ chức sơ tuyển và thi tuyển

- Tổ chức sơ tuyển: Dự kiến cuối tháng 4/2018.

- Tổ chức thi tuyển: Dự kiến tổ chức vào tháng 5/2018. Thời gian cụ thể sẽ niêm yết công khai tại trụ sở Viện KSND cấp cao tại Hà Nội.

Để biết các thông tin chi tiết, xin liên hệ theo địa chỉ: Phòng Tổ chức cán bộ Viện KSND cấp cao tại Hà Nội, ĐT:  04.36321243./.

Xem thêm: http://www.vksndtc.gov.vn/khac-754

Facebook Twitter Google Gmail Y! Mail ZingMe Addthis
Bài viết khác:
 
 
Bản quyền © bởi Trường Đại học Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội
Địa chỉ: Nhà E1, 144 đường Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
Tel: (04) 3754 7787 - Fax: (04) 3754 7081