Thông báo bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Quốc gia của NCS Nguyễn Thị Thu Hồng
Cập nhật lúc 11:00, 28/03/2022 (GMT+7)

Căn cứ Thông báo số 1548 /TB-KL ngày 29/12/2021 của Chủ nhiệm Khoa Luật về việc tổ chức bảo vệ Luận án tiến sĩ cho nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Thu Hồng với đề tài “Pháp luật về đấu giá tài sản công ở Việt Nam” vào 8h30 ngày 11/01/2022 (thứ Ba) tại phòng 703, nhà E1, Khoa Luật, tuy nhiên, đến thời điểm tổ chức, Hội đồng chấm luận án tiến sĩ vắng mặt hai thành viên Hội đồng liên quan đến dịch bệnh Covid 19. Vì vậy, Khoa Luật đã có Thông báo số 18/TB-KL ngày 10/01/2022 của Chủ nhiệm Khoa Luật về việc tạm hoãn tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cho nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Thu Hồng.

Đến nay, Khoa Luật, ĐHQGHN thông báo tiếp tục tổ chức bảo vệ Luận án tiến sĩ cho nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Thu Hồng với đề tài “Pháp luật về đấu giá tài sản công ở Việt Nam”.

Ngành: Luật học

Chuyên ngành: Luật dân sự và tố tụng dân sự;     Mã số: 9380101.04

Thời gian: 8h30 ngày 12/04/2022 (thứ Ba)

Địa điểm: Phòng 703, Nhà E1, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.

                        Kính mời quý vị quan tâm đến dự.

 

Bài viết khác:
 
 
Bản quyền © bởi Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội
Địa chỉ: Nhà E1, 144 đường Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
Tel: (04) 3754 7787 - Fax: (04) 3754 7081