Thông tin hỗ trợ kỳ thi THPT Quốc gia và công tác tuyển sinh Đại học chính quy năm 2017
Cập nhật lúc 11:00, 17/04/2017 (GMT+7)

Tên đơn vị: Đại học Quốc gia Hà Nội

Họ và tên người phụ trách giải đáp thắc mắc:

PGS.TS Nguyễn Tiến Thảo

ThS Vũ Thị Thúy

Điện thoại cố đinh: 04.37547670 (số máy lẻ 517, 527)

Fax: 04.37547724

Email: bandaotaodhqghn@vnu.edu.vn

Địa chỉ website: http://www.vnu.edu.vn

 1. Trường Đại học Giáo dục, ĐHQGHN (*)

Họ và tên người phụ trách giải đáp thắc mắc:

1.1. Nguyễn Bá Ngọc:

- Số điện thoại cố định: 04-3.7548522

- Di động: 0963568859

- Email: nbngoc@vnu.edu.vn

1.2. Nguyễn Đức Nguyên

- Số điện thoại cố định: 04-3.7547969

- Di động: 0904243788

- Email: nguyennd@vnu.edu.vn

- Fax: (04) 37 548 092.

Địa chỉ website của Trường: http://www.education.vnu.edu.vn

 2. Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN

Họ và tên người phụ trách giải đáp thắc mắc: Nguyễn Văn Hồng

- Số điện thoại:       04.3858.5237 - 0946.631.686

- Email: tuyensinh@ussh.edu.vn

- Fax: 04.3858.7326

Địa chỉ website của Trường: http://www.ussh.vnu.edu.vn

 3. Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN

Họ và tên người phụ trách giải đáp thắc mắc:

3.1. Đinh Thị Thúy Hòa

3.2. Lê Khánh Cường

- Số điện thoại: 043 7547506 (máy lẻ 305, 315, 325)

- Số hotline chung: 0913486773.

- Email: tuyensinhdaihoc_dhkt@vnu.edu.vn

- Fax: 04 37546765

Địa chỉ website của Trường: http://www.ueb.vnu.edu.vn

 4. Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN

Họ và tên người phụ trách giải đáp thắc mắc:

4.1. Lê Thị Phương Thoa                     Di động: 0912 463 889

4.2. Vũ Thị Bích Hà                              Di động: 0973 234 899

4.3. Nguyễn Thị Thu Thảo                    Di động: 0936 256 878

- Điện thoại cố định: 04 32 123 709

- Fax: 04 37 574 460

- Email: tuyensinhdhcn@vnu.edu.vn

Địa chỉ website của Trường: http://www.uet.vnu.edu.vn

 5. Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN (*)

Họ và tên người phụ trách giải đáp thắc mắc:

5.1. Hà Lê Kim Anh               

5.2. Nguyễn Việt Hùng

- Điện thoại cố định: 04.37548111

- Di động: 0979292969

- Fax: 84-437548057

- Email: phongdaotaoulis@gmail.com

Địa chỉ website của Trường: http://www.ulis.vnu.edu.vn

6. Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN

Họ và tên người phụ trách giải đáp thắc mắc:

6.1. Hoàng Đức Hùng           

- Điện thoại cố định: 04.35579076

- Di động: 0966503990                                          

6.2. Nguyễn Thanh Bình       

- Điện thoại cố định: 04.35581226

- Di động: 0916761978

6.3. Đoàn Văn Vệ                  

- Điện thoại cố định: 04.38583795

- Di động: 0912075120

 - Email: tuvantuyensinh@hus.edu.vn

 - Fax: 04 38583061

Địa chỉ website của Trường: http://www.hus.vnu.edu.vn

7. Khoa Y Dược, ĐHQGHN

Họ và tên người phụ trách giải đáp thắc mắc:

7.1. Nguyễn Đắc Dũng           Điện thoại di động: 0912 387526

7.2. Phạm Trung Kiên            Điện thoại di động: 0913509142

- Điện thoại:            04.37450144/ 04.37450145

- Email: dungnd_smp@vnu.edu.vn / ykkien@gmail.com

Địa chỉ website của Khoa: http://www.smp.vnu.edu.vn

 8. Khoa Quốc tế, ĐHQGHN

Họ và tên người phụ trách giải đáp thắc mắc:

8.1. Vũ Lưu Ly                       Điện thoại: 0983372988

8.2. Cao Thị Hương Giang     Điện thoại: 01679884488

8.3. Lê Thị Thu Huyền            Điện thoại: 0932323252

- Điện thoại cố định:               043 5553555

- Email: tuyensinh@khoaquocte.vn

- Fax: 043.7548014

Địa chỉ website của Khoa: http://tuyensinh.khoaquocte.vn

9. Khoa Luật, ĐHQGHN

Họ và tên người phụ trách giải đáp thắc mắc:

9.1. Đỗ Thị Bích Nguyệt

9.2. Bùi Thị Chinh Phương

9.3. Vũ Đặng Phúc

- Điện thoại:            043 7549714

- Email: tuvantuyensinhkhoaluat@gmail.com

- Fax: 04 37547781

Địa chỉ website của Khoa: http://www.law.vnu.edu.vn


Đăng tin: Xuân Giang - Theo VNU
Facebook Twitter Google Gmail Y! Mail ZingMe Addthis
Bài viết khác:
 
 
Bản quyền © bởi Trường Đại học Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội
Địa chỉ: Nhà E1, 144 đường Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
Tel: (04) 3754 7787 - Fax: (04) 3754 7081