Thu, nộp bảo hiểm y tế của sinh viên K68 năm học 2023 – 2024
Cập nhật lúc 18:59, 26/08/2023 (GMT+7)

Triển khai công tác bảo hiểm y tế (BHYT) năm học 2023 – 2024, căn cứ Luật BHYT và các văn bản hướng dẫn hiện hành, Trường Đại học Luật xin thông báo đến giáo viên chủ nhiệm, ban cán sự và sinh viên Chính quy các lớp K68 về việc thu, nộp BHYT như sau:

1.  Đối tượng nộp bảo hiểm:

Là sinh viên Chính quy các lớp K68 (Ngoại trừ sinh viên tham gia BHYT theo các nhóm đối tượng khác theo quy định của Luật BHYT như: Thân nhân quân đội, thân nhân công an, thân nhân người có công, hộ nghèo, hộ cận nghèo, bảo trợ xã hội… Sinh viên cần mang theo thẻ BHYT và các giấy tờ chứng minh thuộc các nhóm đối tượng này)

Lưu ý: Sinh viên theo học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân tham gia đóng BHYT tại trường đang học, không tham gia BHYT hộ gia đình.

2. Mức phí thu BHYT năm học 2023-2024:

Mức thu BHYT là 56.700đ/sinh viên/tháng (1.800.000đ (Mức lương cơ sở) x 4,5% x 70%), cụ thể như sau:

Mức phí BHYT áp dụng cho sinh viên K68 (14 tháng từ 01/11/2023 đến 31/12/2024) là:

56.700 đồng/sinh viên/tháng x 14 tháng = 793.800 đ/sinh viên

(Bảy trăm chín ba nghìn tám trăm đồng)

3. Hình thức thu:

Sinh viên nộp tiền mua bảo hiểm cùng với các khoản thu khác khi làm các thủ tục nhập học.

4. Kê khai thông tin:

Những sinh viên đăng ký và đã nộp tiền mua bảo hiểm tại Trường Đại học Luật thực hiện việc khai đầy đủ thông tin (bắt buộc) vào danh sách (theo lớp) từ link sau:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_ZQym5HpB4z-SB_v35fokCSI6u_e1CX0/edit#gid=1178366005

Sinh viên phải hoàn thành việc kê khai đầy đủ thông tin trước ngày 15/9/2023.

Theo quy định của Luật BHYT, đây là hình thức bảo hiểm để chăm sóc sức khỏe cho nhân dân không vì mục đích lợi nhuận, do Nhà nước tổ chức thực hiện và toàn dân tham gia, để bảo vệ sức khỏe cho mỗi người khi chẳng may ốm đau, tai nạn, nhằm đảm bảo an sinh xã hội, do đó, việc tham gia bảo hiểm là trách nhiệm (bắt buộc) của mỗi sinh viên (theo các đối tượng đã nêu ở mục 1 Thông báo này). Đây cũng là nghĩa vụ của sinh viên được quy định tại Điều 5 Quy chế Công tác Sinh viên tại ĐHQGHN. Những sinh viên không đóng bảo hiểm sẽ bị trừ điểm rèn luyện, với mức trừ là 25 điểm về ý thức chấp hành quy chế nội quy, quy chế và các quy định có liên quan. Vì vậy, đề nghị giáo viên chủ nhiệm, ban cán sự và sinh viên Chính quy các lớp K68 thực hiện nghiêm túc quy định này theo đúng thời hạn trên.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, có thể liên hệ với Bộ phận Công tác Sinh viên, Phòng Đào tạo và Công tác Học sinh Sinh viên, số điện thoại: 0243.795.7493, địa chỉ email: khoaluat.phongqldt@gmail.com.

Trân trọng.

 

Facebook Twitter Google Gmail Y! Mail ZingMe Addthis
Bài viết khác:
 
 
Bản quyền © bởi Trường Đại học Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội
Địa chỉ: Nhà E1, 144 đường Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
Tel: (04) 3754 7787 - Fax: (04) 3754 7081