Tiêu chuẩn về trình độ ngoại ngữ trong tổ chức đào tạo trình độ đại học của ĐHQGHN
Cập nhật lúc 17:19, 14/12/2021 (GMT+7)

Căn cứ Thông tư số 08/2021/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 3 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế đào tạo trình độ đại học; Căn cứ Quyết định số 5115/QĐ-ĐHQGHN ngày 25 tháng 12 năm 2014 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) ban hành Quy chế đào tạo đại học và Hướng dẫn tổ chức đào tạo các học phần ngoại ngữ thuộc khối kiến thức chung trong chương trình đào tạo đại học, thạc sĩ của ĐHQGHN (Hướng dẫn số 297/HD-ĐHQGHN ngày 03 tháng 02 năm 2017, được điều chỉnh, cập nhật tại Công văn số 653/ĐHQGHN-ĐT ngày 15 tháng 3 năm 2021), ĐHQGHN hướng dẫn các đơn vị tiêu chuẩn về trình độ ngoại ngữ được sử dụng để xét tốt nghiệp đại học như sau:          
1. Sinh viên có trình độ ngoại ngữ đạt yêu cầu chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo trước thời điểm xét tốt nghiệp được minh chứng bằng một trong các chứng chỉ ngoại ngữ tương đương trong phụ lục đính kèm Công văn này (phải còn hiệu lực tính đến ngày nộp chứng chỉ).        
2. Thời gian áp dụng: từ ngày 01 tháng 5 năm 2022; Đối với các trường hợp sinh viên năm cuối (đã học và thi kết thúc học phần ngoại ngữ theo Hướng dẫn số 297/HD- ĐHQGHN) có Quyết định công nhận đạt chuẩn đầu ra ngoại ngữ của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ (ĐHNN) trước ngày 01 tháng 5 năm 2022 được chấp nhận.

Trường ĐHNN phối hợp với các đơn vị đào tạo tổ chức các lớp học phần ngoại ngữ linh hoạt về thời gian và hình thức, tạo điều kiện tối đa cho sinh viên nhưng phải đảm bảo chất lượng đào tạo và tổ chức thi, cấp chứng chỉ xác nhận trình độ ngoại ngữ cho sinh viên đạt chuẩn đầu ra theo Hướng dẫn số 297/HD-ĐHQGHN.       
Đề nghị Thủ trưởng các đơn vị đào tạo thông báo, phổ biến tới toàn bộ sinh viên của nhà trường (bao gồm cả sinh viên chính quy, vừa làm vừa học) và phối hợp với Trường ĐHNN xây dựng kế hoạch tăng cường, bổ trợ ngoại ngữ cho sinh viên nhằm đạt chuẩn đầu ra ngoại ngữ theo chương trình đào tạo tương ứng.

ĐHQGHN thông báo để các đơn vị biết và thực hiện./.   

 

 

Đăng tin: Minh Giang theo Phòng ĐT&CTHSSV
Facebook Twitter Google Gmail Y! Mail ZingMe Addthis
Bài viết khác:
 
 
Bản quyền © bởi Trường Đại học Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội
Địa chỉ: Nhà E1, 144 đường Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
Tel: (04) 3754 7787 - Fax: (04) 3754 7081