Danh sách cộng tác viên năm học 2018-2019
Cập nhật lúc 22:55, 24/10/2018 (GMT+7)

DANH SÁCH CỘNG TÁC VIÊN CỦA KHOA LUẬT NĂM HỌC 2018 - 2019

(Danh sách kèm theo Quyết định số: 3167/QĐ-KL ngày 19 tháng 10 năm 2018 của Chủ nhiệm Khoa)

TT

Họ và tên

Học hàm học vị

Cơ quan công tác

Bộ môn đề nghị

1

Hervé Acensio

GS.TS

Đại học Paris 1 Panthéon – Sorbonne, Cộng hòa Pháp

Bộ môn Luật quốc tế

2

Nguyễn Hải An

TS

Tòa án nhân dân cấp cao

Bộ môn Luật dân sự

3

Nguyễn Thu An

TS

Trường Đại học Nội Vụ

Bộ môn Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật

4

Hoàng Ly Anh

TS

Trường Đại học Luật Hà Nội

Bộ môn Luật quốc tế

5

Hoàng Thế Anh

TS

Cục Thi hành án dân sự, tỉnh Hưng Yên

Bộ môn Luật dân sự
Bộ môn Luật kinh doanh

6

Nguyễn Thị Vân Anh

PGS.TS

Trường Đại học Luật Hà Nội

Bộ môn Luật kinh doanh

7

Trần Lan Anh

PGS.TS

Trường Đại học Nội Vụ

Bộ môn Luật hiến pháp - Luật hành chính

8

Vũ Hồng Anh

PGS.TS

Viện Nghiên cứu Lập pháp

Bộ môn Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật
Bộ môn Luật hiến pháp - Luật hành chính

9

Vũ Thị Lan Anh

TS

Trường Đại học Luật Hà Nội

Bộ môn Luật kinh doanh

10

Trần Hải Âu

PGS.TS

Học viện Cảnh sát nhân dân

Bộ môn Tư pháp - Hình sự

11

Nguyễn Huy Ban

TS

Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Bộ môn Luật kinh doanh

12

Đào Ngọc Báu

TS

Viện Nhà nước và pháp luật, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

Bộ môn Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật

13

Phạm Công Bảy

TS

Tòa án Nhân dân tối cao

Bộ môn Luật kinh doanh

14

Nguyễn Hồng Bắc

TS

Trường Đại học Luật Hà Nội

Bộ môn Luật quốc tế

15

Trần Văn Biên

TS

Viện Nhà nước và Pháp luật, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Bộ môn Luật kinh doanh

16

Nguyễn Bá Bình

TS

Trường Đại học Luật Hà Nội

Bộ môn Luật quốc tế

17

Nguyễn Công Bình

TS

Trường Đại học Luật Hà Nội

Bộ môn Luật dân sự

18

Nguyễn Văn Bình

TS

Bộ Lao động Thương binh và Xã hội

Bộ môn Luật kinh doanh

19

Tạ Thanh Bình

TS

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Bộ môn Luật kinh doanh

20

Trần Quốc Bình

TS

Văn phòng, ĐHQGHN

Bộ môn Luật hiến pháp - Luật hành chính

21

Nguyễn Mai Bộ

TS

Ủy ban Quốc phòng và An ninh, Quốc hội

Bộ môn Tư pháp - Hình sự

22

Nguyễn Văn Cừ

PGS.TS

Trường Đại học Luật Hà Nội

Bộ môn Luật dân sự
Bộ môn Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật

23

Nguyễn Văn Cương

TS

Viện Khoa học pháp lý, Bộ Tư pháp

Bộ môn Luật dân sự
Bộ môn Luật kinh doanh

24

Bùi Ngọc Cường

TS

Trường Đại học Luật Hà Nội

Bộ môn Luật kinh doanh

25

Lương Thanh Cường

PGS.TS

Học viện Hành chính Quốc gia

Bộ môn Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật
Bộ môn Luật hiến pháp - Luật hành chính

26

Monique Chemillier-Gendreau

GS.TS

Đại học Paris 7, Cộng hòa Pháp

Bộ môn Luật quốc tế

27

Hoàng Thị Quỳnh Chi

TS

Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao

Bộ môn Luật kinh doanh

28

Nguyễn Kim Chi

TS

Học viện Tư pháp

Bộ môn Tư pháp - Hình sự

29

Nguyễn Hữu Chí

PGS.TS

Trường Đại học Luật Hà Nội

Bộ môn Luật kinh doanh

30

Ngô Quốc Chiến

TS

Trường Đại học Ngoại Thương

Bộ môn Luật quốc tế

31

Phí Thành Chung

TS

Tòa án Nhân dân Thành phố Hà Nội

Bộ môn Tư pháp - Hình sự

32

Yvon Dandurant

GS

Trường Đại học Fraser Valley, Abbotsford, Canada

Bộ môn Tư pháp - Hình sự

33

Lê Đăng Doanh

TS

Trường Đại học Luật Hà Nội

Bộ môn Tư pháp - Hình sự

34

Đỗ Thị Dung

TS

Trường Đại học Luật Hà Nội

Bộ môn Luật kinh doanh

35

Lê Kim Dung

TS

Bộ Lao động - Thương binh và xã hội

Bộ môn Luật kinh doanh

36

Trần Văn Dũng

TS

Bộ Tư pháp

Bộ môn Tư pháp - Hình sự

37

Nguyễn Triều Dương

TS

Trường Đại học Luật Hà Nội

Bộ môn Luật dân sự

38

Trần Thái Dương

TS

Trường Đại học Luật Hà Nội

Bộ môn Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật
Bộ môn Luật hiến pháp - Luật hành chính

39

Phạm Văn Đạt

TS

Vụ Giáo dục và Đào tạo, dạy nghề, Ban tuyên giáo TW

Bộ môn Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật

40

Vũ Hải Đăng

TS

Ban Biên giới, Bộ Ngoại giao

Bộ môn Luật quốc tế

41

Lê Văn Đệ

PGS.TS

Bộ Công an

Bộ môn Tư pháp - Hình sự

42

Đào Mộng Điệp

TS

Đại học Huế

Bộ môn Luật kinh doanh

43

Nguyễn Văn Điệp

TS

Học viện Tòa án

Bộ môn Tư pháp - Hình sự

44

Nguyễn Minh Đoan

GS.TS

Trường Đại học Luật Hà Nội

Bộ môn Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật

45

Trần Văn Độ

PGS.TS

Tòa án Nhân dân tối cao

Bộ môn Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật
Bộ môn Tư pháp - Hình sự

46

Bùi Xuân Đức

PGS.TS

Trường Đại học Đại Nam

Bộ môn Luật hiến pháp - Luật hành chính

47

Chu Tuấn Đức

TS

Bộ Ngoại giao

Bộ môn Luật quốc tế

48

Đặng Thế Đức

TS

Công ty Luật Indochine Counsel

Bộ môn Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật

49

Nguyễn Minh Đức

GS.TS

Ủy ban Quốc phòng và An ninh, Quốc hội

Bộ môn Tư pháp - Hình sự

50

Trần Ngọc Đường

GS.TS

 

Bộ môn Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật

51

Nguyễn Linh Giang

TS

Viện Nhà nước và Pháp luật, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Bộ môn Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật
Bộ môn Luật hiến pháp - Luật hành chính

52

Vũ Minh Giang

GS.TSKH

Hội đồng Khoa học và Đào tạo, ĐHQGHN

Bộ môn Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật

53

Nguyễn Duy Giảng

TS

Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội

Bộ môn Tư pháp - Hình sự

54

 Hoàng Ngọc  Giao

TS

Viện nghiên cứu Chính sách, Pháp luật và Phát triển (PLD, Vusta)

Bộ môn Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật
Bộ môn Luật kinh doanh
Bộ môn Luật quốc tế

55

Đường Minh Giới

PGS.TS

Học viện Cảnh sát nhân dân

Bộ môn Tư pháp - Hình sự

56

Đỗ Đức Hồng Hà

TS

Ủy ban Tư pháp, Quốc hội

Bộ môn Tư pháp - Hình sự

57

Lê Thu Hà

TS

Ban Chỉ đạo cải cách Tư pháp Trung ương

Bộ môn Luật dân sự

58

Nguyễn Thị Thu Hà

TS

Trường Đại học Luật Hà Nội

Bộ môn Luật dân sự

59

Trương Thị Hồng Hà

PGS.TS

Ban Nội chính Trung ương

Bộ môn Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật

60

Vũ Trọng Hách

PGS.TS

Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

Bộ môn Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật
Bộ môn Luật hiến pháp - Luật hành chính

61

Đỗ Phú Hải

PGS.TS

Trường Đại học Nội Vụ

Bộ môn Luật hiến pháp - Luật hành chính

62

Hoàng Hùng Hải

PGS.TS

Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

Bộ môn Luật hiến pháp - Luật hành chính

63

Nguyễn Thị Thanh Hải

TS

Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

Bộ môn Luật hiến pháp - Luật hành chính

64

Phạm Hồng Hải

PGS.TS

Văn phòng Luật sư Phạm Hồng Hải và cộng sự

Bộ môn Tư pháp - Hình sự

65

Trương Hồ Hải

PGS.TS

Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

Bộ môn Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật
Bộ môn Luật hiến pháp - Luật hành chính

66

Nguyễn Thị Hạnh

TS

Vụ Pháp luật Hình sự - Hành chính, Bộ Tư pháp

Bộ môn Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật

67

Vũ Thu Hạnh

PGS.TS

Ban Nội chính Trung ương

Bộ môn Luật kinh doanh

68

Võ Trí Hảo

PGS.TS

Trường Đại học Kinh tế - Luật, ĐHQGTPHCM

Bộ môn Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật
Bộ môn Luật hiến pháp - Luật hành chính

69

Philip W. Harris

GS

Trường Đại học Temple, Philadelphia, Pennsylvania, Hoa Kỳ

Bộ môn Tư pháp - Hình sự

70

Đào Thị Hằng

PGS.TS

Trường Đại học Luật Hà Nội

Bộ môn Luật kinh doanh

71

Hoàng Thị Thuý Hằng

TS

Bộ Tư pháp

Bộ môn Luật dân sự

72

Nguyễn Minh Hằng

PGS.TS

Học viện Tư pháp

Bộ môn Luật dân sự
Bộ môn Luật kinh doanh

73

Nguyễn Minh Hằng

PGS.TS

Trường Đại học Ngoại Thương

Bộ môn Luật quốc tế

74

Hà Thị Mai Hiên

PGS.TS

Viện Nhà nước và Pháp luật, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Bộ môn Luật dân sự

75

Trần Thị Hiền

TS

Trường Đại học Luật Hà Nội

Bộ môn Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật
Bộ môn Luật hiến pháp - Luật hành chính

76

Vũ Thị Thu Hiền

TS

Học viện Tư pháp

Bộ môn Luật kinh doanh

77

Nguyễn Văn Hiển

TS

Ủy ban Pháp luật, Quốc hội

Bộ môn Tư pháp - Hình sự

78

Hoàng Phước Hiệp

PGS.TS

Trường Đại học Kinh doanh - Công nghệ Hà Nội

Bộ môn Luật quốc tế

79

Nguyễn Am Hiểu

TS

Bộ Tư pháp

Bộ môn Luật dân sự

80

Bùi Đăng Hiếu

PGS.TS

Trường Đại học Luật Hà Nội

Bộ môn Luật dân sự

81

Mai Thanh Hiếu

TS

Trường Đại học Luật Hà Nội

Bộ môn Tư pháp - Hình sự

82

Phan Chí Hiếu

TS

Bộ Tư pháp

Bộ môn Luật kinh doanh

83

Dương Quỳnh Hoa

TS

Viện Nhà nước và Pháp luật, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Bộ môn Luật dân sự

84

Nguyễn Ngọc Hòa

GS.TS

Trường Đại học Luật Hà Nội

Bộ môn Tư pháp - Hình sự

85

Tô Văn Hòa

TS

Trường Đại học Luật Hà Nội

Bộ môn Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật
Bộ môn Luật hiến pháp - Luật hành chính

86

Nguyễn Thị Hồi

PGS.TS

Trường Đại học Luật Hà Nội

Bộ môn Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật

87

Bùi Minh Hồng

TS

Bộ Tư pháp

Bộ môn Luật dân sự

88

Ngũ Quang Hồng

GS.TS

Học viện Pháp luật, Trường Đại học Dân tộc Quảng Tây, Trung Quốc

Bộ môn Tư pháp - Hình sự

89

Đặng Vũ Huân

TS

Tạp chí Dân chủ và Pháp luật, Bộ tư pháp

Bộ môn Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật
Bộ môn Luật dân sự
Bộ môn Luật kinh doanh

90

Nguyễn Thị Huế

TS

Trường Đại học Kinh tế quốc dân

Bộ môn Luật dân sự

91

Dương Đăng Huệ

PGS.TS

Câu lạc bộ Pháp chế doanh nghiệp, Học viện Tư pháp

Bộ môn Luật kinh doanh

92

Phạm Thị Huệ

TS

Viện Chiến lược và Khoa học thanh tra

Bộ môn Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật

93

Trần Thị Huệ

PGS.TS

Trường Đại học Luật Hà Nội

Bộ môn Luật dân sự

94

Chu  Mạnh Hùng

TS

Trường Đại học Luật Hà Nội

Bộ môn Luật quốc tế

95

Hoàng Văn Hùng

TS

Trường Đại học Luật Hà Nội

Bộ môn Tư pháp - Hình sự

96

Nguyễn Mạnh Hùng

TS

Trường Đại học Luật Hà Nội

Bộ môn Luật hiến pháp - Luật hành chính

97

Phạm Mạnh Hùng

TS

Trường Đại học Kiểm sát

Bộ môn Tư pháp - Hình sự

98

Hồ Quang Huy

TS

Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật

Bộ môn Luật kinh doanh

99

Trần Quang Huy

TS

Trường Đại học Luật Hà Nội

Bộ môn Luật kinh doanh

100

Nguyễn Văn Huyên

PGS.TS

Liên đoàn Luật sư Việt Nam

Bộ môn Tư pháp - Hình sự

101

Bùi Thị Huyền

TS

Trường Đại học Luật Hà Nội

Bộ môn Luật dân sự

102

Đặng Thu Huyền

TS

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Bộ môn Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật

103

Nguyễn Thanh Huyền

TS

Trường Đại học Lao động xã hội

Bộ môn Luật kinh doanh

104

Nguyễn Thị Thương Huyền

PGS.TS

Học viện Tài chính

Bộ môn Luật kinh doanh

105

Nguyễn Thị Việt Hương

PGS.TS

Viện Nhà nước và Pháp luật, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Bộ môn Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật

106

Trần Minh Hưởng

GS.TS

Học viện Cảnh sát nhân dân

Bộ môn Tư pháp - Hình sự

107

Lê Trung Kiên

TS

Học viện Cảnh sát nhân dân

Bộ môn Tư pháp - Hình sự

108

Tường Duy Kiên

PGS.TS

Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

Bộ môn Luật hiến pháp - Luật hành chính

109

Yuho Richard Kim

TS

Công ty Logos

Bộ môn Luật kinh doanh

110

Pierre Klein

GS.TS

Đại học Libre de Bruxelles, Vương quốc Bỉ

Bộ môn Luật quốc tế

111

Nguyễn Tuấn Khanh

TS

Viện Chiến lược và Khoa học thanh tra

Bộ môn Luật hiến pháp - Luật hành chính

112

Bùi Nguyên Khánh

PGS.TS

Học viện Khoa học xã hội, Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam

Bộ môn Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật
Bộ môn Luật kinh doanh

113

Đỗ Minh Khôi

PGS.TS

Trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh

Bộ môn Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật

114

Nguyễn Phương Lan

TS

Trường Đại học Luật Hà Nội

Bộ môn Luật dân sự

115

Nguyễn Thị Lan

TS

Trường Đại học Luật Hà Nội

Bộ môn Luật dân sự

116

Vũ Thị Phương Lan

TS

Trường Đại học Luật Hà Nội

Bộ môn Luật quốc tế

117

Trần Thị Thúy Lâm

PGS.TS

Trường Đại học Luật Hà Nội

Bộ môn Luật kinh doanh

118

Vũ Trọng Lâm

TS

Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia - Sự thật

Bộ môn Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật

119

Đỗ Xuân Lân

TS

Vụ Phổ biến giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp

Bộ môn Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật

120

Trần Thị Hồng Lê

TS

Học viện Kỹ thuật Quân sự

Bộ môn Tư pháp - Hình sự

121

Trần Ngọc Liêm

TS

Thanh tra Chính phủ

Bộ môn Luật dân sự

122

 Cao Văn Liên

PGS.TS

Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Bộ môn Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật

123

Trần Huy Liệu

TS

Cục Trợ giúp pháp lý, Bộ Tư Pháp

Bộ môn Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật

124

Lê Văn Long

PGS.TS

Trường Đại học Luật Hà Nội

Bộ môn Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật

125

Vũ Đức Long

TS

Trường Đại học Luật Hà Nội

Bộ môn Luật dân sự
Bộ môn Luật quốc tế

126

Phạm Văn Lợi

PGS.TS

Viện Nghiên cứu phát triển tài nguyên môi trường

Bộ môn Tư pháp - Hình sự

127

Trần Văn Luyện

PGS.TS

Bộ Công an

Bộ môn Tư pháp - Hình sự

128

Đinh Thị Mai

TS

Học viện Khoa học xã hội, Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam

Bộ môn Tư pháp - Hình sự

129

Nguyễn Thái Mai

TS

Trường Đại học Luật Hà Nội

Bộ môn Luật quốc tế

130

Nguyễn Thị Tuyết Mai

TS

Học viện Chính trị Khu vực II, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

Bộ môn Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật

131

Trần Thị Mai

TS

Học viện Chính trị Khu vực I, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

Bộ môn Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật

132

Nguyễn Văn Mạnh

PGS.TS

Viện Nhà nước và Pháp luật, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

Bộ môn Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật

133

Dương Tuyết Miên

PGS.TS

Trường Đại học Luật Hà Nội

Bộ môn Tư pháp - Hình sự

134

Đinh Văn Minh

TS

Viện Chiến lược và Khoa học thanh tra

Bộ môn Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật

135

Đỗ Đức Minh

TS

Ban Thanh tra và Pháp chế, ĐHQGHN

Bộ môn Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật
Bộ môn Luật hiến pháp - Luật hành chính

136

Nguyễn Bình Minh

TS

Trường Đại học Ngoại Thương

Bộ môn Luật quốc tế

137

Nguyễn Đức Minh

PGS.TS

Viện Nhà nước và Pháp luật, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Bộ môn Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật
Bộ môn Luật dân sự
Bộ môn Luật kinh doanh

138

Nguyễn Thị Minh

TS

Bộ Tư pháp

Bộ môn Luật kinh doanh
Bộ môn Luật quốc tế

139

Nguyễn Văn Nam

TS

Học viện An ninh nhân dân

Bộ môn Tư pháp - Hình sự

140

Nguyễn Văn Năm

TS

Trường Đại học Luật Hà Nội

Bộ môn Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật

141

Nguyễn  Niên

PGS.TS

 

Bộ môn Luật kinh doanh

142

Nguyễn Hải Ninh

TS

Văn phòng Trung ương Đảng

Bộ môn Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật

143

Nguyễn Thị Nga

PGS.TS

Trường Đại học Luật Hà Nội

Bộ môn Luật kinh doanh

144

Phạm Thị Thúy Nga

TS

Viện Nhà nước và Pháp luật, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Bộ môn Luật kinh doanh

145

Hoàng Thị Ngân

TS

Vụ Tổ chức hành chính nhà nước và công vụ, Văn phòng Chính phủ

Bộ môn Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật

146

Nguyễn Thị Kim Ngân

TS

Trường Đại học Luật Hà Nội

Bộ môn Luật quốc tế

147

Lê Đình Nghị

TS

Trường Đại học Luật Hà Nội

Bộ môn Luật dân sự

148

Phạm Trọng Nghĩa

TS

Văn phòng Quốc hội

Bộ môn Luật kinh doanh

149

Chu Thị Ngọc

TS

Khoa Luật, ĐHQGHN

Bộ môn Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật

150

Tạ Quang Ngọc

TS

Trường Đại học Luật Hà Nội

Bộ môn Luật hiến pháp - Luật hành chính

151

Hồ Trọng Ngũ

GS.TS

Học viện Cảnh sát nhân dân

Bộ môn Tư pháp - Hình sự

152

Lưu Bình Nhưỡng

TS

Văn phòng Ban chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương

Bộ môn Luật kinh doanh

153

Cao Thị Oanh

PGS.TS

Trường Đại học Luật Hà Nội

Bộ môn Tư pháp - Hình sự

154

Trần Thị Diệu Oanh

PGS.TS

Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

Bộ môn Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật

155

Bùi Xuân Phái

TS

Trường Đại học Luật Hà Nội

Bộ môn Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật

156

Nguyễn Thanh Phú

TS

Giám Đốc Trung tâm Thông tin và Nghiên cứu khoa học, Học viện tư pháp

Bộ môn Luật kinh doanh

157

Nguyễn Đức Phúc

PGS.TS

Học viện Cảnh sát nhân dân

Bộ môn Tư pháp - Hình sự

158

Nguyễn Hữu Phúc

TS

Học viện Chính trị - Bộ Quốc phòng

Bộ môn Luật hiến pháp - Luật hành chính

159

Nguyễn Hiền Phương

TS

Trường Đại học Luật Hà Nội

Bộ môn Luật kinh doanh

160

Nguyễn Minh Phương

PGS.TS

Trường Đại học Nội Vụ

Bộ môn Luật hiến pháp - Luật hành chính

161

Nguyễn Văn Phương

TS

Ban Pháp chế ngân hàng Vietcombank

Bộ môn Luật dân sự

162

Trần Thị Thu Phương

PGS.TS

Trường Đại học Thương mại

Bộ môn Luật quốc tế

163

Lê Hồng Quang

TS

Tòa án Nhân dân tối cao

Bộ môn Tư pháp - Hình sự

164

Nguyễn Văn Quang

PGS.TS

Trường Đại học Luật Hà Nội

Bộ môn Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật

165

Vũ Quang

TS

Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

Bộ môn Luật kinh doanh

166

Phạm Hồng Quất

TS

Bộ Khoa học và Công nghệ

Bộ môn Luật dân sự

167

Nguyễn Cảnh Quý

PGS.TS

Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

Bộ môn Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật
Bộ môn Luật kinh doanh

168

Tào Thị Quyên

PGS.TS

Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

Bộ môn Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật

169

Lê Qúy Quỳnh

TS

Ban Biên giới, Bộ Ngoại giao

Bộ môn Luật quốc tế

170

Nguyễn Như Quỳnh

TS

Bộ Khoa học và Công nghệ

Bộ môn Luật dân sự

171

Ralph Ruebner

GS

Trường Luật John Marshal, Chicago, Hoa Kỳ

Bộ môn Tư pháp - Hình sự

172

Lê Thị Sơn

GS.TS

Trường Đại học Luật Hà Nội

Bộ môn Tư pháp - Hình sự

173

Nguyễn Sơn

TS

Hội Luật gia Việt Nam

Bộ môn Tư pháp - Hình sự

174

Nguyễn Anh Sơn

TS

Vụ Pháp chế, Bộ Công thương

Bộ môn Luật kinh doanh

175

Nguyễn Bá Sơn

TS

Hội Luật Quốc tế Việt Nam

Bộ môn Luật quốc tế

176

Nguyễn Duy Sơn

TS

Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

Bộ môn Luật hiến pháp - Luật hành chính

177

Nguyễn Quốc Sửu

PGS.TS

Học viện Hành chính Quốc gia

Bộ môn Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật
Bộ môn Luật hiến pháp - Luật hành chính

178

Naoshi  Takasugi

GS.TS

Đại học Kyoto, Nhật

Bộ môn Luật quốc tế

179

Lê Minh Tâm

GS.TS

Hội Luật gia Việt Nam

Bộ môn Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật

180

Phùng Trung Tập

PGS.TS

Trường Đại học Luật Hà Nội

Bộ môn Luật dân sự

181

Trần Quang Tiệp

TS

Bộ Công an

Bộ môn Tư pháp - Hình sự

182

Nguyễn Trung Tín

PGS.TS

Viện Nhà nước và Pháp luật, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Bộ môn Luật quốc tế

183

Ngô Mạnh Toan

TS

Trường Cán bộ thanh tra

Bộ môn Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật

184

Võ Đình Toàn

TS

Viện Khoa học pháp lý, Bộ Tư pháp

Bộ môn Luật kinh doanh

185

Hoàng Văn Tú

PGS.TS

Viện Nghiên cứu lập pháp

Bộ môn Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật
Bộ môn Luật hiến pháp - Luật hành chính

186

Lương Minh Tuân

TS

Viện Nghiên cứu lập pháp

Bộ môn Luật hiến pháp - Luật hành chính

187

Nguyễn Mậu Tuân

TS

Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

Bộ môn Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật
Bộ môn Luật hiến pháp - Luật hành chính

188

Nguyễn Văn Tuân

TS

Hội Luật gia Việt Nam

Bộ môn Tư pháp - Hình sự

189

Nguyễn Văn Tuân

TS

Bộ Tư pháp

Bộ môn Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật

190

Đỗ Minh Tuấn

TS

Công ty Luật Châu Á

Bộ môn Luật kinh doanh

191

Hoàng Anh Tuấn

TS

Công ty Luật Biển Bắc

Bộ môn Luật dân sự

192

Lương Văn Tuấn

TS

Học viện Thanh thiếu niên

Bộ môn Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật

193

Trần Anh Tuấn

PGS.TS

Trường Đại học Luật Hà Nội

Bộ môn Luật dân sự

194

Charles Tucker

GS.TS

Viện Cam kết quốc tế tại Chicago, Hoa Kỳ

Bộ môn Tư pháp - Hình sự

195

Nguyễn Trí Tuệ

TS

Tòa án Nhân dân tối cao

Bộ môn Tư pháp - Hình sự

196

Hoàng Anh Tuyên

TS

Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao

Bộ môn Tư pháp - Hình sự

197

Nguyễn Quang Tuyến

PGS.TS

Trường Đại học Luật Hà Nội

Bộ môn Luật kinh doanh

198

Nguyễn Văn Tuyến

TS

Trường Đại học Luật Hà Nội

Bộ môn Luật kinh doanh

199

Đỗ Thị Ngọc Tuyết

TS

Học viện Tư pháp

Bộ môn Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật

200

Phạm Văn Tuyết

TS

Trường Đại học Luật Hà Nội

Bộ môn Luật dân sự

201

Nguyễn Viết Tý

PGS.TS

Trường Đại học Luật Hà Nội

Bộ môn Luật kinh doanh

202

Nguyễn Quang Thái

TS

Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Tư pháp

Bộ môn Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật

203

Lê Mai Thanh

PGS.TS

Viện Nhà nước và Pháp luật

Bộ môn Luật quốc tế

204

Lê Thị Thanh

PGS.TS

Học viện Tài chính

Bộ môn Luật kinh doanh

205

Nguyễn Văn Thanh

TS

Thanh tra Chính phủ

Bộ môn Luật hiến pháp - Luật hành chính

206

Phạm Ngọc Thanh

PGS.TS

Trường Đại học Khoa học Xã hội và
Nhân văn, ĐHQGHN

Bộ môn Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật

207

Tuấn Đạo Thanh

TS

Phòng Công chứng số 1 thành phố Hà Nội

Bộ môn Luật dân sự
Bộ môn Luật kinh doanh

208

Đinh Xuân Thảo

PGS.TS

Văn phòng Quốc hội

Bộ môn Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật

209

Trần Phương Thảo

TS

Trường Đại học Luật Hà Nội

Bộ môn Luật dân sự

210

Trịnh Đức Thảo

PGS.TS

Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

Bộ môn Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật

211

Lê Ngọc Thắng

TS

Học viện Ngân hàng

Bộ môn Luật kinh doanh

212

Nguyễn Đăng Thắng

TS

Học viện Ngoại giao

Bộ môn Luật quốc tế

213

Thái Vĩnh Thắng

GS.TS

Trường Đại học Luật Hà Nội

Bộ môn Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật
Bộ môn Luật hiến pháp - Luật hành chính

214

Lê Văn Thiệp

TS

Văn phòng Luật sư Toàn Cầu

Bộ môn Luật dân sự

215

Đồng Thị Kim Thoa

TS

Học viện Tư pháp

Bộ môn Luật quốc tế

216

Nguyễn Thị Kim Thoa

TS

Bộ Tư pháp

Bộ môn Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật

217

Đào Thị Hoải Thu

TS

Ban Nội chính Trung ương

Bộ môn Luật hiến pháp - Luật hành chính

218

Nguyễn Thị Anh Thu

TS

Ban Hợp tác và Phát triển, ĐHQGHN

Bộ môn Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật

219

Nguyễn Xuân Thu

TS

Học viện Tư pháp

Bộ môn Luật kinh doanh

220

Phạm Thị Giang Thu

PGS.TS

Trường Đại học Luật Hà Nội

Bộ môn Luật kinh doanh

221

Kiều Đình Thụ

PGS.TS

Văn phòng Chính phủ

Bộ môn Tư pháp - Hình sự

222

Nguyễn Thị Thuận

PGS.TS

Trường Đại học Luật Hà Nội

Bộ môn Luật quốc tế

223

Nguyễn Văn Thuận

TS

Ủy ban Pháp luật, Quốc hội

Bộ môn Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật

224

Nguyễn Thanh Thủy

TS

Tổng cục Thi hành án dân sự, Bộ Tư pháp

Bộ môn Luật dân sự

225

Nguyễn Thị Thủy

TS

Ủy ban Tư pháp, Quốc hội

Bộ môn Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật
Bộ môn Tư pháp - Hình sự

226

Vương Thanh Thúy

TS

Trường Đại học Luật Hà Nội

Bộ môn Luật dân sự

227

Phan Hữu Thư

PGS.TS

Học viện Tư pháp

Bộ môn Luật dân sự

228

Vũ Thư

PGS.TS

Học viện Khoa học xã hội, Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam

Bộ môn Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật

229

Nguyễn Quý Trọng

TS

Trường Đại học Luật Hà Nội

Bộ môn Luật kinh doanh

230

Đào Thanh Trường

PGS.TS

Trường Đại học Khoa học Xã hội và
Nhân văn, ĐHQGHN

Bộ môn Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật

231

Nguyễn Xuân Trường

TS

Ban Nội chính Trung ương

Bộ môn Luật hiến pháp - Luật hành chính

232

Phùng Thế Vắc

PGS.TS

Học viện An ninh nhân dân

Bộ môn Tư pháp - Hình sự

233

Nguyễn Quốc Văn

TS

Thanh tra Chính phủ

Bộ môn Luật hiến pháp - Luật hành chính

234

Nguyễn Thị Ánh Vân

PGS.TS

Trường Đại học Luật Hà Nội

Bộ môn Luật kinh doanh

235

Nguyễn Thị Thu Vân

TS

Trường Đại học Hòa Bình

Bộ môn Luật dân sự

236

Vũ Thị Hồng Vân

PGS.TS

Trường Đại học Kiểm sát

Bộ môn Luật dân sự
Bộ môn Luật kinh doanh

237

Nguyễn Tất Viễn

PGS.TS

Ban Chỉ đạo cải cách Tư pháp Trung ương

Bộ môn Tư pháp - Hình sự

238

Lê Đình Vinh

TS

Công ty Luật Vietthink

Bộ môn Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật
Bộ môn Luật quốc tế

239

Trương Quang Vinh

PGS.TS

Trường Đại học Luật Hà Nội

Bộ môn Tư pháp - Hình sự

240

Võ Khánh Vinh

GS.TS

Viện Khoa học xã hội Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Bộ môn Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật
Bộ môn Tư pháp - Hình sự

241

Đinh Ngọc Vượng

PGS.TS

Viện Nhà nước và Pháp luật, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Bộ môn Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật
Bộ môn Luật quốc tế

242

Nguyễn Xuân Yêm

GS.TS

Học viện Cảnh sát nhân dân

Bộ môn Tư pháp - Hình sự

243

Nguyễn Thị Yến

TS

Trường Đại học Luật Hà Nội

Bộ môn Luật kinh doanh

244

Trịnh  Hải Yến

TS

Học viện Ngoại giao

Bộ môn Luật quốc tế

245

Vũ Thị Hải Yến

TS

Trường Đại học Luật Hà Nội

Bộ môn Luật dân sự

 

 

 

 

 

*/ Danh sách gồm 245 cộng tác viên.

 
 
 (Danh sách kèm theo Quyết định số: 3167/QĐ-KL ngày 19 tháng 10 năm 2018 của Chủ nhiệm Khoa)
 

TT

Họ và Tên

Học hàm học vị

Cơ quan công tác

Bộ môn đề nghị

1

Mai Đức Tân

ThS. Luật sư

Công ty Luật INCIP

Bộ môn Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật

2

Trần Trung Kiên

ThS. Luật sư

Công ty Luật S&B LAW

Bộ môn Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật

3

Trần Mạnh Hùng

ThS. Luật sư

Baker&Mc Kenzie, Hanoi Branch

Bộ môn Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật

4

Hoàng Thu Yến

ThS. Luật sư

Đoàn Luật sư Hà nội

Bộ môn Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật

5

Huỳnh Phương Nam

ThS. Luật sư

Đoàn Luật sư Hà nội

Bộ môn Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật

6

Trương Nhật Quang

ThS. Luật sư

công ty Luật YKVN

Bộ môn Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật

Facebook Twitter Google Gmail Y! Mail ZingMe Addthis
Bài viết khác:
 
 
Bản quyền © bởi Trường Đại học Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội
Địa chỉ: Nhà E1, 144 đường Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
Tel: (04) 3754 7787 - Fax: (04) 3754 7081