Giảng viên cơ hữu
Cập nhật lúc 16:30, 04/01/2023 (GMT+7)

DANH SÁCH GIẢNG VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT, ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

STT

Họ và tên

Học hàm,

học vị

Bộ môn

LLKH

1

Nguyễn Thị Quế Anh

PGS.TS

Luật Dân sự

LLKH

2

Trịnh Tiến Việt

PGS.TS

Tư pháp hình sự

LLKH

3

Nguyễn Trọng Điệp

TS.GVC

Luật Kinh doanh

LLKH

4

Lê Văn Cảm

GS.TSKH

Tư pháp hình sự

LLKH

5

Đào Trí Úc

GS.TSKH

Lý luận và Lịch sử nhà nước và Pháp luật

LLKH

6

Nguyễn Bá Diến

GS.TS

Luật Quốc tế

LLKH

7

Đỗ Ngọc Quang

GS.TS

Tư pháp hình sự

LLKH

8

Hoàng Thị Kim Quế

GS.TS

Lý luận và Lịch sử nhà nước và Pháp luật

LLKH

9

Phạm Hồng Thái

GS.TS

Luật Hiến pháp - Luật Hành chính

LLKH

10

Nguyễn Hoàng Anh

PGS.TS

Lý luận và Lịch sử nhà nước và Pháp luật

LLKH

11

Nguyễn Ngọc Chí

PGS.TS

Tư pháp hình sự

LLKH

12

Ngô Huy Cương

PGS.TS

Luật Dân sự

LLKH

13

Bùi Tiến Đạt

PGS.TS

Luật Hiến pháp - Luật Hành chính

LLKH

14

Vũ Công Giao

PGS.TS

Luật Hiến pháp - Luật Hành chính

LLKH

15

Đỗ Đức Minh

PGS.TS

Luật Hiến pháp - Luật Hành chính

LLKH

16

Doãn Hồng Nhung

PGS.TS

Luật Kinh doanh

LLKH

17

Nguyễn Cảnh Quý

PGS.TS

Luật Kinh doanh

LLKH

18

Chu Hồng Thanh

PGS.TS

Luật Hiến pháp - Luật Hành chính

LLKH

19

Lê Thị Hoài Thu

PGS.TS

Luật Kinh doanh

LLKH

20

Phan Thị Thanh Thủy

PGS.TS

Luật Kinh doanh

LLKH

21

Lê Thị Thu Thủy

PGS.TS

Luật Kinh doanh

LLKH

22

Trịnh Quốc Toản   

PGS.TS 

Tư pháp hình sự

LLKH

23

Đặng Minh Tuấn

PGS.TS

Luật Hiến pháp - Luật Hành chính

LLKH

24

Nguyễn Minh Tuấn

PGS.TS 

Lý luận và Lịch sử nhà nước và Pháp luật

LLKH

25

Nguyễn Tiến Vinh

PGS.TS

Luật Quốc tế

LLKH

26

Nguyễn Hải An

TS

Luật Dân sự

LLKH

27

Trần Quốc Bình

TS

 

LLKH

28

Nguyễn Thị Phương Châm

TS

Luật Dân sự

LLKH

29

Lê Lan Chi

TS.GVC

Tư pháp hình sự

LLKH

30

Trương Thị Kim Dung

TS

Luật Kinh doanh

LLKH

31

Nguyễn Thùy Dương

TS

Luật Hiến pháp - Luật Hành chính

LLKH

32

Mai Hải Đăng

TS

Luật Quốc tế

LLKH

33

Nguyễn Anh Đức

TS

Luật Hiến pháp - Luật Hành chính

LLKH

34

Nguyễn Quang Đức

TS

Luật Hiến pháp - Luật Hành chính

LLKH

35

Nguyễn Thị Minh Hà

TS.GVC

Luật Hiến pháp - Luật Hành chính

LLKH

36

Nguyễn Khắc Hải

TS

Tư pháp hình sự

LLKH

37

Trần Thu Hạnh

TS.GVC

Tư pháp hình sự

LLKH

38

Nguyễn Thanh Huyền

TS

Luật Kinh doanh

LLKH

39

Nguyễn Thị Lan Hương

TS

Luật Kinh doanh

LLKH

40

Ngô Thị Minh Hương

TS

Luật Hiến pháp - Luật Hành chính

LLKH

41

Ngô Thanh Hương

TS

Luật Dân sự

LLKH

42

Đào Thị Thu Hường

TS

Luật Quốc tế

LLKH

43

Nguyễn Vinh Hưng

TS

Luật Kinh doanh

LLKH

44

Trần Kiên

TS

Luật Dân sự

LLKH

45

Nguyễn Thị Lan

TS

Tư pháp hình sự

LLKH

46

Đặng Thị Bích Liễu 

TS

Luật Kinh doanh

LLKH

47

Nguyễn Thị Minh

TS

Luật Dân sự

LLKH

48

Nguyễn Thị Như Mai

TS

Luật Quốc tế

LLKH

49

Đỗ Giang Nam

TS

Luật Dân sự

LLKH

50

Lê Thị Phương Nga

TS 

Lý luận và Lịch sử nhà nước và Pháp luật

LLKH

51

Trương Huỳnh Nga

TS

Luật Dân sự

LLKH

52

Hoàng Thị Ngân

TS

Luật Hiến pháp - Luật Hành chính

LLKH

53

Nguyễn Lan Nguyên

TS.GVC

Luật Quốc tế

LLKH

54

Phan Quốc Nguyên 

PGS.TS 

Luật Dân sự

LLKH

55

Lê Kim Nguyệt

TS

Luật Kinh doanh

LLKH

56

Phan Thị Lan Phương

TS.GVC

Lý luận và Lịch sử nhà nước và Pháp luật

LLKH

57

Cao Xuân Quảng

TS

Luật Kinh doanh

LLKH

58

Đặng Văn Quân

TS

Luật Quốc tế

LLKH

59

Nguyễn Văn Quân

TS

Lý luận và Lịch sử nhà nước và Pháp luật

LLKH

60

Hoàng Văn Quynh

TS

 

LLKH

61

Nguyễn Thị Xuân Sơn

PGS.TS 

Luật Quốc tế

LLKH

62

Nguyễn Sơn

TS

Tư pháp hình sự

LLKH

63

Nguyễn Minh Tâm

TS

Luật Hiến pháp - Luật Hành chính

LLKH

64

Nguyễn Bích Thảo

TS.GVC

Luật Dân sự

LLKH

65

Phạm Thị Duyên Thảo

TS 

Lý luận và Lịch sử nhà nước và Pháp luật

LLKH

66

Mai Văn Thắng

TS.GVC

Lý luận và Lịch sử nhà nước và Pháp luật

LLKH

67

Trần Nho Thìn

TS

Luật Hiến pháp - Luật Hành chính

LLKH

68

Lã Khánh Tùng

TS

Luật Hiến pháp - Luật Hành chính

LLKH

69

Nguyễn Thị Anh Thu

TS

 

LLKH

70

Nguyễn Lê Thu

TS

Luật Kinh doanh

LLKH

71

Kiều Đình Thụ

TS

Tư pháp hình sự

LLKH

72

Trần Trí Trung

TS

 

LLKH

73

Trần Anh Tú

TS

Luật Kinh doanh

LLKH

74

Chu Thị Trang Vân

TS

Tư pháp hình sự

LLKH

75

Nguyễn Đức Anh

ThS

Luật Quốc tế

LLKH

76

Nguyễn Khắc Chinh

ThS.NCS

Luật Quốc tế

LLKH

77

Nguyễn Đăng Duy

ThS.NCS

Luật Kinh doanh

LLKH

78

Nguyễn Thị Mỹ Hạnh

ThS.NCS

Luật Quốc tế

LLKH

79

Ngô Lan Hương

ThS.NCS

Luật Quốc tế

LLKH

80

Đào Trọng Khôi

ThS.NCS

Luật Dân sự

LLKH

81

Khuất Quang Phát

ThS.NCS

Luật Kinh doanh

LLKH

82

Nguyễn T. Hoài Phương

ThS.NCS

Lý luận và Lịch sử nhà nước và Pháp luật

LLKH

83

Trần Công Thịnh

ThS.NCS

Luật Dân sự

LLKH

84

Mai Thanh Sơn

ThS

Tư pháp Hình sự

LLKH

85

Lê Thị Anh Xuân

ThS

Luật Quốc tế

LLKH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facebook Twitter Google Gmail Y! Mail ZingMe Addthis
Bài viết khác:
 
 
Bản quyền © bởi Trường Đại học Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội
Địa chỉ: Nhà E1, 144 đường Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
Tel: (04) 3754 7787 - Fax: (04) 3754 7081