Hội Sinh viên Khoa Luật
Cập nhật lúc 8:00, 19/06/2018 (GMT+7)

1. Giới th­iệu chung  

Hội Sinh viên Khoa Luật, ĐHQGHN là tổ chức chính trị - xã hội của sinh viên Khoa Luật với sứ mệnh đoàn kết, tập hợp rộng rãi toàn thể sinh viên tại cơ sở cùng phấn đấu học tập, rèn luyện vì mục tiêu, lý tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh. Hội Sinh viên hoạt động theo tôn chỉ, mục đích của Hội Sinh viên Việt Nam; góp phần xây dựng nước Việt Nam hòa bình, độc lập, giàu mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh theo định hướng xã hội chủ nghĩa, vì quyền lợi hợp pháp, chính đáng của sinh viên; đoàn kết và hợp tác bình đẳng với các tổ chức sinh viên, thanh niên tiến bộ và nhân dân các nước trên thế giới vì mục tiêu hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội.

2. Chức năng, nhiệm vụ

a. Tập hợp, đoàn kết, khuyến khích, giúp đỡ hội viên, sinh viên trong học tập và rèn luyện, hoàn thành nhiệm vụ của người sinh viên, góp phần xây dựng nhà trường vững mạnh.

b. Giáo dục lý tưởng, truyền thống đạo đức, lối sống và ý thức pháp luật cho hội viên, sinh viên.

c. Phản ánh nhu cầu, nguyện vọng của sinh viên; tham gia phản biện, đề xuất các chủ trương, chính sách liên quan đến sinh viên. Tổ chức các hoạt động thiết thực chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và bảo vệ các quyền lợi hợp pháp, chính đáng của hội viên, sinh viên và tổ chức Hội.

d. Đoàn kết, phát triển quan hệ hữu nghị hợp tác với các tổ chức sinh viên, thanh niên tiến bộ và nhân dân các nước trên thế giới vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội.     

3. Cơ cấu tổ chức

 

DANH SÁCH TRÍCH NGANG NHÂN SỰ BAN CHẤP HÀNH HỘI SINH VIÊN KHOA LUẬT KHÓA VI, NHIỆM KỲ 2018 - 2020

 

1.     Ban Chấp hành

STT

HỌC VÀ TÊN

NĂM SINH

LỚP

QUÊ QUÁN

CHỨC DANH

EMAIL, SĐT

NAM

NỮ

1.

Trần Đăng Ngọc Sơn

1996

 

 

Hà Nội

Phó Bí thư Đoàn/

Chủ tịch HSV Khóa VI

sontdn.hsvkl@gmail.com

0904882096

2.

Vũ Đình Hoàng

1997

 

K60CLC

Hà Nội

Phó Chủ tịch HSV Khóa VI/

Chi Hội trưởng K60CLC

vuhoang.vnu@gmail.com

01676776828

3.

Văn Thị Thao Giang

 

1998

K61LKD

Hà Nội

Phó Chủ tịch HSV Khóa VI/

Chi hội trưởng K61LKD

vanthithaogiang98kl@gmail.com

01645634533

4.

Nguyễn Minh Thúy

 

1998

K61B

Bắc Ninh

Ủy viên BTK HSV Khóa VI/

Chi hội phó K61B

minhthuy.hsvkl@gmail.com

01689814095

5.

Nguyễn Đức Ngọc

1998

 

K61B

Nam Định

Ủy viên BTK HSV Khóa VI/

Trưởng BKT Khóa VI

nguyenducngoc891998@gmail.com

01659710455

6.

Bùi Long Thành

1998

 

K61A

Nam Định

Ủy viên BCH HSV Khóa VI/

Chi hội trưởng K61A

longthanhnd98@gmail.com

01253908369

7.

Lại Minh Hiếu

1998

 

K61A

Thái Bình

Ủy viên BCH HSV Khóa VI/

Ủy viên BCH Đoàn Khoa

nanhtrang1998@gmail.com

0969378080

8.

Phạm Thế Duyệt

1997

 

K61C

Thái Nguyên

Ủy viên BCH HSV Khóa VI/

Chi hội phó K61C

Theduyet0211@gmail.com

01625979900

9.

Nguyễn Bằng Vân

 

1998

K61CLC

Tuyên Quang

Ủy viên BCH HSV Khóa VI/

Chủ nhiệm CLB Truyền thông

Bangvan0508@gmail.com

01675257007

10.

Trần Thị Phượng Mai

 

1999

K62A

Hải Phòng

Ủy viên BCH HSV Khóa VI/

Chi hội trưởng K62A

Phuongmai.hsvkl@gmail.com

0906106639

11.

Lê Anh Thư

 

1999

K62A

Hải Phòng

Ủy viên BCH HSV Khóa VI/

Chi hội phó K62A

Leanhthu221199@gmail.com

0919892966

12.

Trần Trọng Nam

1998

 

K62B

Hà Nội

Ủy viên BCH HSV Khóa VI/

Chi hội trưởng K62B

trannamcma@gmail.com

01658404448

13.

Nguyễn Lan Anh

 

1999

K62B

Vĩnh Phúc

Ủy viên BCH HSV Khóa VI/

Chi hội phó K62B

Anhsumi99@gmail.com

01673170694

14.

Nguyễn Thu Phương

 

1999

K62B

Tuyên Quang

Ủy viên BCH HSV Khóa VI/

Ủy viên BCH chi hội K62B

Phuongink28vanchuyentq@gmail.com

0986885566

15.

Lương Thế Anh

1998

 

K62C

Thái Bình

Ủy viên BCH HSV Khóa VI/

Chi hội trưởng K62C

Theanh18021998@gmail.com

01684446161

16.

Vũ Minh Châu

1999

 

K62LKDA

Thái Bình

Ủy viên BCH HSV Khóa VI/

Ủy viên BCH chi hội K62LKA

Minhchau99k@gmail.com

01687678577

17.

Vũ Mai Quỳnh

 

1999

K62LKDB

Hải Dươg

Ủy viên BCH HSV Khóa VI/

Chi hội trưởng K62LKDB

Vumaiquynh99@gmail.com

01216403669

18.

Nguyễn Thùy Dương

 

1999

K62LKDB

Hà Nội

Ủy viên BCH HSV Khóa VI/

Chi hội phó K62LKDB

Ngthuyduong2905@gmail.com

0978779489

19.

Phạm Thị Thùy Dung

 

1999

K62CLC

Ninh Bình

Ủy viên BCH HSV Khóa VI/

Chi hội phó K62CLC

Phamthuydung12121999@gmail.com

01233001299

 

2.     Ban Thư ký:

STT

HỌ VÀ TÊN

NĂM SINH

LỚP

QUÊ QUÁN

CHỨC DANH

EMAIL, SĐT

NAM

NỮ

1.

Trần Đăng Ngọc Sơn

1996

 

 

Hà Nội

Phó Bí thư Đoàn/

Chủ tịch HSV Khóa VI

sontdn.hsvkl@gmail.com

0904882096

2.

Vũ Đình Hoàng

1997

 

K60CLC

Hà Nội

Phó Chủ tịch HSV Khóa VI/

Chi Hội trưởng K60CLC

vuhoang.vnu@gmail.com

01676776828

3.

Văn Thị Thao Giang

 

1998

K61LKD

Hà Nội

Phó Chủ tịch HSV Khóa VI/

Chi hội trưởng K61LKD

vanthithaogiang98kl@gmail.com

01645634533

4.

Nguyễn Minh Thúy

 

1998

K61B

Bắc Ninh

Ủy viên BTK HSV Khóa VI/

Chi hội phó K61B

minhthuy.hsvkl@gmail.com

01689814095

5.

Nguyễn Đức Ngọc

1998

 

K61B

Nam Định

Ủy viên BTK HSV Khóa VI/

Trưởng BKT Khóa VI

nguyenducngoc891998@gmail.com

01659710455

 

3.     Ban Kiểm tra:

STT

HỌ VÀ TÊN

NĂM SINH

LỚP

QUÊ QUÁN

CHỨC DANH

EMAIL, SĐT

NAM

NỮ

1.

Nguyễn Đức Ngọc

1998

 

K61B

Nam Định

Ủy viên BTK HSV Khóa VI/

Trưởng BKT Khóa VI

nguyenducngoc891998@gmail.com

01659710455

2.

Nguyễn Thùy Dung

 

1999

K62CLC

Tuyên Quang

Phó BKT Khó VI

Dung1999tqz2@gmail.com

0911989690

3.

Thái Thị Xuân Thu

 

1999

K62B

Thanh Hóa

Ủy viên BKT HSV Khóa VI

Xuanthudls99@gmail.com

0912553174

4.

Vũ Đức Hưng

1999

 

K62CLC

Thanh Hóa

Ủy viên BKT HSV Khóa VI/

Chi hội trưởng K62CLC

Hung8121999@gmail.com

01657227517

5.

Vi Thị Thanh Hoài

 

1998

K62CLC

Bắc Giang

Ủy viên BKT HSV Khóa VI/

Ủy viên BCH chi hội K62CLC

Hv02021998@gmail.com

01684843728

 

 

Địa chỉ liên hệ:

Văn phòng Đoàn Thanh niên - Hội Sinh Viên Khoa Luật

Nhà G3, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

Email : hoisinhvienkhoaluat@gmail.com

Bài viết khác:
 
 
Bản quyền © bởi Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội
Địa chỉ: Nhà E1, 144 đường Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
Tel: (04) 3754 7787 - Fax: (04) 3754 7081