Hội đồng Giáo sư cơ sở
Cập nhật lúc 14:48, 14/06/2021 (GMT+7)

HỘI ĐỒNG GIÁO SƯ CƠ SỞ TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT, ĐHQGHN

(Kèm theo Quyết định số: 1416/QĐ - ĐHQGHN ngày 14 tháng 5 năm 2021 của Giám đốc ĐHQGHN) 

STT

Họ và tên

Học hàm/học vị

Ngành, chuyên ngành

Chức trách trong Hội đồng

LLKH

1

Phạm Hồng Thái

GS.TS

Luật học

Chủ tịch

LLKH

2

Nguyễn Thị Quế Anh

PGS.TS

Luật học

Phó Chủ tịch

LLKH

3

Lê Thị Hoài Thu

PGS.TS

Luật học

Thư ký

LLKH

4

Lê Văn Cảm

GS.TSKH

Luật học

Ủy viên

LLKH

5

Nguyễn Đăng Dung

GS.TS

Luật học

Ủy viên

LLKH

6

Hoàng Thị Kim Quế

GS.TS

Luật học

Ủy viên

LLKH

7

Đào Trí Úc

GS.TSKH

Luật học

Ủy viên

LLKH

8

Nguyễn Hoàng Anh

PGS.TS

Luật học

Ủy viên

LLKH

9

Nguyễn Ngọc Chí

PGS.TS

Luật học

Ủy viên

LLKH

10

Ngô Huy Cương

PGS.TS

Luật học

Ủy viên

LLKH

11

Vũ Công Giao

PGS.TS

Luật học

Ủy viên

LLKH

12
Nguyễn Hồng Thao
 
PGS.TS Luật học Ủy viên LLKH

13

Trịnh Quốc Toản

PGS.TS

Luật học

Ủy viên

LLKH

14

Trịnh Tiến Việt

PGS.TS

Luật học

Ủy viên

LLKH

15

Nguyễn Tiến Vinh

PGS.TS

Luật học

Ủy viên

LLKH

Facebook Twitter Google Gmail Y! Mail ZingMe Addthis
Bài viết khác:
 
 
Bản quyền © bởi Trường Đại học Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội
Địa chỉ: Nhà E1, 144 đường Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
Tel: (04) 3754 7787 - Fax: (04) 3754 7081