Hội Sinh viên Trường Đại học Luật
Cập nhật lúc 8:00, 04/01/2023 (GMT+7)

1. Giới th­iệu chung  

Hội Sinh viên Trường Đại học Luật, ĐHQGHN là tổ chức chính trị - xã hội của sinh viên Trường Đai học Luật với sứ mệnh đoàn kết, tập hợp rộng rãi toàn thể sinh viên tại cơ sở cùng phấn đấu học tập, rèn luyện vì mục tiêu, lý tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh. Hội Sinh viên hoạt động theo tôn chỉ, mục đích của Hội Sinh viên Việt Nam; góp phần xây dựng nước Việt Nam hòa bình, độc lập, giàu mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh theo định hướng xã hội chủ nghĩa, vì quyền lợi hợp pháp, chính đáng của sinh viên; đoàn kết và hợp tác bình đẳng với các tổ chức sinh viên, thanh niên tiến bộ và nhân dân các nước trên thế giới vì mục tiêu hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội.

2. Chức năng, nhiệm vụ

a. Tập hợp, đoàn kết, khuyến khích, giúp đỡ hội viên, sinh viên trong học tập và rèn luyện, hoàn thành nhiệm vụ của người sinh viên, góp phần xây dựng nhà trường vững mạnh.

b. Giáo dục lý tưởng, truyền thống đạo đức, lối sống và ý thức pháp luật cho hội viên, sinh viên.

c. Phản ánh nhu cầu, nguyện vọng của sinh viên; tham gia phản biện, đề xuất các chủ trương, chính sách liên quan đến sinh viên. Tổ chức các hoạt động thiết thực chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và bảo vệ các quyền lợi hợp pháp, chính đáng của hội viên, sinh viên và tổ chức Hội.

d. Đoàn kết, phát triển quan hệ hữu nghị hợp tác với các tổ chức sinh viên, thanh niên tiến bộ và nhân dân các nước trên thế giới vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội.     

3. Cơ cấu tổ chức

Ban Thư ký:

1. Nguyễn Khắc Chinh – Chủ tịch

2. Trần Tuấn Long – Phó Chủ tịch

3. Lưu Thị Quỳnh Anh – Phó Chủ tịch

4. Hoàng Trần Uyên Phương - Ủy viên Ban Thư ký

5. Nguyễn Thùy Trang - Ủy viên Ban Thư ký

6. Đặng Trần Huy Hoàng - Ủy viên Ban Thư ký

7. Vũ Phan Thu Hường - Ủy viên Ban Thư ký

Ủy viên Ban Chấp hành:

8. Nguyễn Thị Thu Duyên

9. Nguyễn Hữu Hoàng

10. Ngô Thương Huyền

11. Bùi Khánh Ly

12. Hoàng Thị Minh Thảo

13. Hoàng Trung Hiếu

14. Văn Vũ Thủy Tiên

15. Lê Phương Diệp

16. Đỗ Minh Trang

17. Lê Thị Minh Hằng

18. Lê Minh Thư

19. Phan Thị Mai Anh

20. Nguyễn Kiều Anh

21. Vi Thanh Hà

 

Facebook Twitter Google Gmail Y! Mail ZingMe Addthis
Bài viết khác:
 
 
Bản quyền © bởi Trường Đại học Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội
Địa chỉ: Nhà E1, 144 đường Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
Tel: (04) 3754 7787 - Fax: (04) 3754 7081