Khoa Tư pháp Hình sự
Cập nhật lúc 15:10, 11/11/2022 (GMT+7)

1. Giới thiệu tổng quan

Về đào tạo, Khoa Tư pháp hình sự, Trường Đại học Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội được giao nhiệm vụ đào tạo bậc đại học (cử nhân) và bậc sau đại học (thạc sĩ và tiến sĩ) chuyên ngành Luật hình sự và tố tụng hình sự. Về nghiên cứu khoa học, Khoa được giao triển khai các hoạt động khoa học thuộc chuyên ngành Luật hình sự và tố tụng hình sự, góp phần sáng tạo, chuyển giao tri thức, tư vấn và phản biện chính sách trong lĩnh vực tư pháp hình sự.

Tên gọi “Khoa Tư pháp hình sự” mới xuất hiện từ tháng 9 năm 2022 khi Trường Đại học Luật trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội được thành lập trên cơ sở Khoa Luật Đại học Quốc gia Hà Nội. Tuy nhiên, tiền thân của Khoa Tư pháp hình sự là Bộ môn Tư pháp hình sự đã có bề dày xây dựng và trưởng thành gắn với sự phát triển của Khoa Luật, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn trước đây và sau này là của Khoa Luật, trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội.

Khoa Tư pháp hình sự có đội ngũ giảng viên cơ hữu gồm 13 thầy cô, với 01 giáo sư - tiến sĩ khoa học; 01 giáo sư - tiến sĩ; 04 phó giáo sư, tiến sĩ; 06 tiến sĩ, 01 thạc sĩ. Nhiều thầy cô giảng viên của Khoa là các nhà khoa học tiền bối có vai trò quan trọng trong quá trình xây dựng nền khoa học pháp lý hình sự Việt Nam hiện đại. Khoa Tư pháp hình sự cũng quy tụ được các giảng viên cơ hữu là những thầy cô có thâm niên nghề luật và kinh qua các vị trí lãnh đạo quản lý tại Quốc hội, Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Văn phòng Chính phủ, Liên đoàn Luật sư Việt Nam. Khoa đã xây dựng được thế hệ giảng viên trẻ kế cận xứng đáng và đội ngũ đông đảo cộng tác viên là các học giả, các nhà hoạt động thực tiễn uy tín và giàu kinh nghiệm trong và ngoài nước.

2.  Các môn học phụ trách

Đối với hệ đào tạo đại học

Khoa Tư pháp hình sự đảm nhiệm 03 môn học chính thuộc các học phần bắt buộc: Luật hình sự Phần chung; Luật hình sự Phần các tội phạm; Luật tố tụng hình sự, các môn học thuộc học phần bắt buộc hoặc tự chọn như: Luật thi hành án hình sự, Tội phạm học, Hệ thống tư pháp hình sự, Kỹ năng tranh tụng, Trách nhiệm hình sự và thủ tục truy cứu trách nhiệm hình sự đối với pháp nhân…

Đối với hệ đào tạo sau đại học

Khoa Tư pháp hình sự đảm nhiệm 01 chương trình đào tạo Nghiên cứu sinh chuyên ngành Luật hình sự và tố tụng hình sự; 02 chương trình đào tạo Thạc sĩ định hướng nghiên cứu và Thạc sĩ định hướng ứng dụng chuyên ngành Luật hình sự và tố tụng hình sự. Các học phần được thiết kế, cập nhật để trang bị cho nghiên cứu sinh và học viên những kiến thức chuyên sâu, những kỹ năng cần thiết phục vụ cho hoạt động nghiên cứu và áp dụng pháp luật, góp phần hỗ trợ hoạt động nghề nghiệp của người học ở các vị trí công tác khác nhau liên quan đến lĩnh vực pháp luật và tư pháp hình sự.

3.   Định hướng nghiên cứu cơ bản

Các định hướng nghiên cứu cơ bản của Khoa bao gồm:

-   Chính sách hình sự;

-   Trách nhiệm hình sự và hình phạt;

-   Quyền con người trong tư pháp hình sự;

-   Các mô hình tố tụng hình sự;

-   Các thiết chế, thể chế tư pháp hình sự trong tiến trình cải cách tư pháp và xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

-   Lịch sử và các giá trị truyền thống của tư pháp hình sự Việt Nam;

-   Pháp luật Việt Nam trước thách thức của an ninh phi truyền thống và Cách mạng Công nghiệp 4.0;

-   Các lý thuyết tội phạm học hiện đại;

-   Tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia.

Với định hướng trên, Khoa Tư pháp hình sự đã và đang triển khai nhiều diễn đàn khoa học như hội thảo, toạ đàm, talkshow… quy tụ nhiều học giả có uy tín và có độ lan toả trong giới luật học. Các giảng viên của Khoa Tư pháp hình sự đã công bố nhiều sách chuyên khảo, tham khảo, giáo trình đại học, giáo trình sau đại học, đồng thời cũng tham gia các ấn phẩm khoa học do nhà xuất bản có uy tín trên thế giới phát hành. Ngoài ra, các giảng viên cũng là tác giả của những bài báo khoa học đăng tải trên các Tạp chí khoa học pháp lý chuyên ngành và có các đề tài khoa học (chung và riêng) có hàm lượng khoa học cao, có ý nghĩa thực tiễn quan trọng, phục vụ đắc lực công cuộc cải cách tư pháp và xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay.

 

Lĩnh vực giảng dạy và nghiên cứu cụ thể của các giảng viên thuộc Khoa:

STT

Hướng nghiên cứu, lĩnh vực nghiên cứu

Họ và tên

1

Lý luận về tội phạm; Lý luận về Nhà nước pháp quyền và tổ chức quyền tư pháp; Lý luận và lịch sử tư pháp hình sự

GS.TSKH Lê Văn Cảm

2

Luật hình sự; Điều tra hình sự; Tranh tụng hình sự

GS.TS Đỗ Ngọc Quang

3

Luật hình sự; Luật hình sự kinh doanh; Luật hình sự so sánh; Trách nhiệm hình sự của pháp nhân

PGS.TS Trịnh Quốc Toản

4

Luật tố tụng hình sự; Quyền con người trong lĩnh vực Tư pháp hình sự; Trách nhiệm hình sự của pháp nhân; Kỹ năng tranh tụng

PGS.TS Nguyễn Ngọc Chí

5

Luật hình sự; Cải cách hệ thống tư pháp hình sự trong tiến trình xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam

PGS.TS. Kiều Đình Thụ

6

Hình phạt trong luật hình sự Việt Nam; Vai trò của Toà án trong hệ thống tư pháp hình sự; Xét xử hình sự

TS. Nguyễn Sơn

7

Luật hình sự; Trách nhiệm hình sự và hình phạt; Kiểm soát xã hội đối với tội phạm; Bảo vệ tự do và an ninh cá nhân

PGS.TS. Trịnh Tiến Việt

8

Luật tố tụng hình sự; Quyền con người trong tư pháp hình sự; Lịch sử và các giá trị truyền thống của tư pháp hình sự Việt Nam

TS. Lê Lan Chi

9

Luật tố tụng hình sự; Tổ chức Toà án và các cơ quan tư pháp khác

TS. Trần Thu Hạnh

10

Tội phạm học; Chiến lược phòng ngừa tội phạm; Tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia

TS. Nguyễn Khắc Hải

11

Luật hình sự; Kỹ năng tranh tụng hình sự

TS. Chu Thị Trang Vân

12

Luật hình sự; Luật thi hành án hình sự; Luật hình sự so sánh

TS. Nguyễn Thị Lan

13

Luật tố tụng hình sự; Điều tra tội phạm; Thi hành án hình sự

Ths. Mai Thanh Sơn

 

4. Đội ngũ cán bộ cơ hữu

STT

Họ và tên

Học hàm, học vị

Chức danh chuyên môn/Chức vụ/Đơn vị công tác

Liên hệ

LLKH

1

Lê Văn Cảm

GS.TSKH

GVCC/Nguyên Chủ nhiệm Khoa Luật, ĐHQGHN

ĐT: 024.37547512      

Email: lecam1954@gmail.com

 

LLKH

2

Đỗ Ngọc Quang

GS.TS

GVCC/Nguyên Uỷ viên Uỷ ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội

ĐT: 024.37547512      

Email: dongocquangqh53@yahoo.com.vn

LLKH

3

Trịnh Quốc Toản

PGS.TS

GVCC/Nguyên Quyền chủ nhiệm Khoa Luật, ĐHQGHN

ĐT: 024.37547512

Email: quoctoan@vnu.edu.vn

LLKH

4

Nguyễn Ngọc Chí

PGS.TS

GVCC/Nguyên Phó chủ nhiệm Khoa Luật, ĐHQGHN

ĐT: 024.37547512

Email:  nguyenngocchi57@gmail.com

LLKH

5

Kiều Đình Thụ

PGS.TS

GVCC/Nguyên Phó chủ nhiệm Văn phòng chính phủ

ĐT: 024.37547512      

Email: thukd107@gmail.com

LLKH

6

Trịnh Tiến Việt

PGS.TS

GVCC/Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Luật, ĐHQGHN

ĐT: 024.37547889

Email: viet180411@gmail.com

LLKH

7

 Lê Lan Chi 

TS

GVC/Chủ nhiệm Khoa Tư pháp hình sự, Trường Đại học Luật, ĐHQGHN

ĐT: 024.37547512

Email: lechilan@gmail.com

LLKH

8

Trần Thu Hạnh

TS

GVC/Trưởng phòng Đào tạo và Công tác học sinh sinh viên, Trường Đại học Luật, ĐHQGHN

ĐT: 024. 37450030

Email: tranthuhanh72@yahoo.com

LLKH

9

Nguyễn Sơn

TS

GV/Nguyên Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao

ĐT: 024.37547512      

Email: sonnguyenspc@yahoo.com

LLKH

10

Chu Thị Trang Vân

TS

GV/Trưởng Văn phòng Luật Investlinkco và Cộng sự

ĐT: 024.37547512

Email: chuthitrangvan@yahoo.com

LLKH

11

Nguyễn Khắc Hải

TS

GV/Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Luật hình sự - Tội phạm học

ĐT: 024.37547512

Email: haink78@yahoo.com

LLKH

12

Nguyễn Thị Lan

TS

GV/Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Hỗ trợ pháp lý

ĐT: 024.37547512

Email: lanntkl@vnu.edu.vn     

LLKH

13

Mai Thanh Sơn

ThS. NCS

Trợ giảng

ĐT: 024.37547512

Email: sontm@vnu.edu.vn

LLKH

14

Bùi Thu Dung

ThS

Trợ lý Khoa

ĐT: 024.37547512

Email: buidung20190@gmail.com

LLKH

 

5. Liên hệ

Khoa Tư pháp hình sự:

·                      Phòng 209, nhà E1, Đại học Quốc gia Hà Nội, số 144 Xuân Thủy, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội;

·                      Điện thoại: (024) 37547512;

·                      Email: tuphaphinhsu@gmail.com;

·                      Trợ lý Khoa: Ths. Bùi Thu Dung: 0967820190

 

Facebook Twitter Google Gmail Y! Mail ZingMe Addthis
Bài viết khác:
 
 
Bản quyền © bởi Trường Đại học Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội
Địa chỉ: Nhà E1, 144 đường Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
Tel: (04) 3754 7787 - Fax: (04) 3754 7081