Phòng Quản lý Đào tạo và Công tác chính trị học sinh sinh viên
Cập nhật lúc 22:32, 15/02/2023 (GMT+7)

1.  Giới thiệu chung:

Phòng Quản lý Đào tạo và công tác chính trị học sinh sinh viên là đơn vị chức năng của Trường Đại học Luật, ĐHQGHN.

Phòng có chức năng: Tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng thực hiện các công tác: phát triển đào tạo, tuyển sinh; tổ chức và quản lý các hoạt động giảng dạy đối với các bậc đào tạo: Đại học và Sau đại học. Thực hiện công tác chính trị, tư tưởng, chế độ chính sách, quản lý và hỗ trợ người học.

2. Nhiệm vụ:

2.1. Công tác phát triển đào tạo

- Chủ trì xây dựng chiến lược phát triển đào tạo;

- Chủ trì xây dựng các đề án liên kết đào tạo và bồi dưỡng;

- Phối hợp với các đơn vị thuộc Trường xây dựng đề án mở ngành đào tạo;

- Phối hợp với đơn vị thuộc Trường phát triển chương trình đào tạo và bồi dưỡng.

2.2. Công tác tuyển sinh

- Xác định chỉ tiêu tuyển sinh, xây dựng đề án tuyển sinh hàng năm;

- Phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch và triển khai công tác quảng bá, tư vấn tuyển sinh;

- Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức tuyển sinh, xây dựng phương án trúng tuyển theo quy định; Tổ chức cho thí sinh trúng tuyển thực hiện nhập học theo quy định;

- Chủ động liên hệ, chuẩn bị thủ tục liên kết đào tạo với các cơ sở liên kết.

2.3. Triển khai hoạt động giảng dạy

- Xây dựng các quy định, quy trình và biểu mẫu liên quan đến công tác đào tạo;

- Thực hiện xây dựng kế hoạch năm học, khóa học;

- Phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng và triển khai kế hoạch đào tạo khóa học, năm học, học kỳ cho các ngành/ chuyên ngành đào tạo và các khóa bồi dưỡng (nếu có);

- Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức các kỳ thực tế, kiến tập và thực tập;

- Hoàn thiện hồ sơ giao nhận đề tài luận văn, luận án; tổ chức bảo vệ khóa luận cử nhân, luận văn thạc sĩ, bảo vệ luận án tiến sĩ;

- Phối hợp với các bên liên quan soạn thảo văn bản mời giảng, hợp đồng giảng dạy/ thanh lý hợp đồng với các giảng viên/ đơn vị ngoài Trường;

- Phối hợp với Phòng KH-TC và các đơn vị liên quan thực hiện tính toán, xác nhận, thống kê giờ cho các giảng viên/ đơn vị ngoài Trường.

2.4. Xét công nhận kết quả học tập

- Phối hợp với các đơn vị liên quan xét công nhận chuẩn đầu vào, đầu ra ngoại ngữ và tin học, các chứng chỉ điều kiện tốt nghiệp cho người học;

- Hoàn thiện hồ sơ liên quan đến xét công nhận kết quả bảo vệ luận văn, luận án;

- Tổ chức xét học vụ và xét tốt nghiệp theo quy chế, quy định hiện hành;

- Tổ chức xét công nhận hoàn thành các khóa bồi dưỡng ngắn hạn (nếu có).

2.5. Công tác cấp phát văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận

- Lập hồ sơ nhận và sử dụng phôi văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận;

- In, cấp phát văn bằng, chứng chỉ (nếu có);

- Xác minh thông tin văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận đã cấp.

2.6. Thống kê – lưu trữ - báo cáo

- Lưu trữ hồ sơ liên quan đến công tác đào tạo theo quy định;

- Lập các báo cáo thống kê liên quan đến công tác đào tạo.

-  Thực hiện các báo cáo định kỳ và đột xuất do các cấp yêu cầu

2.7. Công tác học sinh  - sinh viên:

- Quản lý học sinh – sinh viên;

- Thực hiện chính sách, chế độ cho học sinh – sinh viên;

- Hỗ trợ học sinh – sinh viên trong quá trình học

2.8. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Trường phân công

3. Cơ cấu tổ chức và Danh sách CBVC của Phòng QLĐT & CTHSSV:

3.1. Cơ cấu, tổ chức

Phòng có 1 Trưởng Phòng, 02 phó trưởng phòng, 04 bộ phận:

-  Bộ phận đào tạo Sau đại học (đào tạo thạc sĩ và tiến sĩ);

-  Bộ phận đào tạo Đại học chính quy (bao gồm chương trình đào tạo chính quy văn bằng thứ nhất và chương trình đào tạo thứ 2 (hay còn gọi là văn bằng kép).

-  Bộ phận đào tạo Vừa làm vừa học (trước đây gọi là Tại chức);

-  Bộ phận Công tác học sinh sinh viên.

3.2. Danh sách CBVC của Phòng

 

TT

Họ & tên

Học hàm/ Học vị

Chức vụ/ Bộ phận

Liên hệ

1

Trần Thu Hạnh

Tiến sĩ

Trưởng Phòng, phụ trách chung và trực tiếp phụ trách BP. ĐT SĐH

0243.7546674

2

Đỗ Thị Bích Nguyệt

Thạc sĩ

Phó Trưởng Phòng, phụ trách BP. ĐTCQ và BP. Đào tạo CT thứ 2 (VB kép)

0243.7549714

3

Trần Thị Hoàng Lan

Thạc sĩ

Phó Trưởng Phòng, phụ trách BP. VLVH và BP.  CTSV

0243.7547826

4

Tạ Thị Thu Hường

Thạc sĩ

Chuyên viên BP. SĐH

0243.7546674

5

Nguyễn Thị Thanh Huyền

Thạc sĩ

Chuyên viên BP. SĐH

0243.7546674

6

Phùng Thị Loan

Thạc sĩ

Chuyên viên BP. SĐH

0243.7546674

7

Văn Xuân Quỳnh Trang

Thạc sĩ

Chuyên viên BP. SĐH

0243.7546674

8

Bùi Thị Chinh Phương

Thạc sĩ

Chuyên viên BP. ĐHCQ

0243.7549714

9

Đinh Diệu Linh

Thạc sĩ

Chuyên viên BP. ĐHCQ

0243.7549714

10

Nguyễn Hà Lan Hương

Thạc sĩ

Chuyên viên BP. ĐHCQ

0243.7549714

11

Lê Minh Tùng

Tiến sĩ

Chuyên viên BP. CTSV

0243.7547826

12

Hoàng Thị Bích Phượng

Cử nhân

Chuyên viên BP. CTSV

0243.7547826

13

Nguyễn Sơn

Thạc sĩ

Chuyên viên BP. VLVH

0243.7547826

 14Cấn HươngTiến sĩChuyên viên BP. SĐH
 0243.7546674
 15Phạm Lương Khiển Thạc sĩ Chuyên viên BP. ĐHCQ 0243.7549714

 

 

 

Facebook Twitter Google Gmail Y! Mail ZingMe Addthis
Bài viết khác:
 
 
Bản quyền © bởi Trường Đại học Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội
Địa chỉ: Nhà E1, 144 đường Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
Tel: (04) 3754 7787 - Fax: (04) 3754 7081