Ban Chủ nhiệm Khoa
Cập nhật lúc 9:44, 02/11/2020 (GMT+7)

Chủ nhiệm Khoa
PGS.TS. Nguyễn Thị Quế Anh 

Hoạt động quản lý: Chịu trách nhiệm chung về mọi hoạt động của Khoa, đồng thời trực tiếp phụ trách công tác tổ chức cán bộ; Công tác kế hoạch, tài chính; Công tác đào tạo sau đại học, liên kết đào tạo quốc tế; Công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục; Công tác hợp tác phát triển quốc tế; Chỉ đạo hoạt động của các đơn vị: Phòng Đào tạo và Công tác học sinh sinh viên, Phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục, Phòng Kế hoạch - Tái chính, Bộ môn Luật Dân sự, Bộ môn Luật Hiến pháp và Luật Hành chính.

Lý lịch khoa học

Email: anhntq@vnu.edu.vn

Điện thoại: (024) 37548868
 


 
      

Phó Chủ nhiệm Khoa
TS.GVC. Nguyễn Trọng Điệp
Phó Chủ nhiệm Khoa
PGS.TS. Trịnh Tiến Việt
Phụ trách lĩnh vực: Công tác hành chính - quản trị, cơ sở vật chất; Công tác học liệu, thư viên, xuất bản; Công tác công nghệ thông tin; Công tác đào tạo đại học chính quy, công tác học sinh sinh viên, công tác đào tạo đại học hệ vừa làm vừa học, bằng kép. Chỉ đạo hoạt động của các đơn vị: Phòng Tổ chức - Hành chính, Bộ môn Lý luận & Lịch sử Nhà nước và Pháp luật, Bộ môn Luật Kinh doanh.

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ nhiệm Khoa phân công. 

 
Email: dieptrongnguyen@yahoo.com
 
Điện thoại: (024) 37547772
Phụ trách lĩnh vực: Công tác truyền thông và quản trị thương hiệu; Công tác nghiên cứu khoa học và hợp tác phát triển trong nước; Công tác thanh tra - pháp chế. Chỉ đạo hoạt động của các đơn vị: Phòng Quản lý Khoa học và hợp tác phát triển, bộ phận Thanh tra - Pháp chế, Bộ môn Tư pháp Hình sự, Bộ môn Luật Quốc tế, các Trung tâm nghiên cứu thuộc Khoa.

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ nhiệm Khoa phân công. 

Lý lịch khoa học

Email: ttviet@vnu.edu.vn

Điện thoại:(024) 37547889

 
 
 
 
 
 

 -----------------------------------------

Liên hệ Ban Chủ nhiệm Khoa:

Thư ký: Trần Đăng Ngọc Sơn 

Địa chỉ: Phòng 204, nhà E1, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: (024) 37957492

Email: sontdn@vnu.edu.vn  
Bài viết khác:
 
 
Bản quyền © bởi Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội
Địa chỉ: Nhà E1, 144 đường Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
Tel: (04) 3754 7787 - Fax: (04) 3754 7081